slakta

Slakta kan bland annat beskrivas som ”avlivar (hus)djur”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av slakta samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till slakta?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till slakta.

Vad är motsatsen till slakta?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till slakta.

Vad betyder slakta?

 1. avlivar (hus)djur
 2. döda djur för att ha som mat
 3. mörda någon på ett synnerligen bestialiskt sätt
 4. döda /ett stort antal/ försvarslösa människor, i synnerhet i krigssituationer

Hur böjs ordet slakta?

 1. slakta
 2. slaktad
 3. slaktade
 4. slaktades
 5. slaktar
 6. slaktas
 7. slaktat
 8. slaktats

Hur kan ordet ordet slakta användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet slakta i svenska tidningar?

 1. – Människor har redan slaktat sitt livsverk, och så kommer ministern med den här efterklokheten, säger han.
 2. I nuläget är det inte klart om de kommer att kompenseras för de slaktade minkarna.
 3. Det finns dock ingen rättslig grund för att slakta friska minkar utanför smittozonen på norra Jylland.
 4. När M och KD slaktade solcellsstödet när de gick fram med sin budget skapade det väldigt mycket oreda, säger Bolund.
 5. Efter beslut av veterinär har nu över 30 kor slaktats på Arlagården.
 6. Under ett tal inför 120 chefer i Berlin varnade Volkswagen Groups vd Herbert Diess för att teknikskiftet mot elbilar medför en radikalt förändrad grundstrategi, där världens största biltillverkare blir tvungna att ”slakta ett antal heliga kor”.
 7. – Den förra regeringen lade ned sex, den nuvarande har lagt ned två och fyra till står redo att slaktas.
 8. – Vi misstänker att man slaktat fel, att det här inte skötts på rätt sätt.
 9. Enligt polisen har djur slaktats på ett sätt som inte är tillåtet.
 10. Lokalerna utformades och inreddes ändamålsenligt, och under slakthusets rekordår 1939 slaktades i snitt 270 djur om dagen i området.
 11. ”Du vill inte vara ansvarig för att tusentals människor slaktas”, skriver Trump.
 12. ”Låt oss göra en bra uppgörelse! Du vill inte bära ansvaret för att ha slaktat tusentals människor, och jag vill inte bära ansvaret för att ha förstört Turkiets ekonomi – vilket jag kommer att göra”, skriver Trump i brevet.
 13. De utfrysta som har radikaliserats och slaktar heliga kor.
 14. De gjorde i ordning gravplatser, tömde latriner och slaktade hästar.
 15. För att åtgärda detta vill Magnus Oscarsson (KD) att regeringen tillför resurser till slakterierna för att kunna slakta fler och snabbare.
 16. Fjädrarna kommer från fåglar som i värsta fall plockats levande eller ofta lever under oacceptabla förhållanden innan de slaktas och plockas.
 17. Man vet inte hur man odlar eller hur man slaktar.
 18. Föreningen uppskattar att det under 2016 slaktades ungefär 15|000 till 25|000 kaniner i Sverige, vilket motsvarar 12 till 20 ton benfritt kaninkött.
 19. På måndagen meddelade Deutsche Bank, som inledde bevakning av Rovio i början av februari, att riktkursen slaktas med drygt 60 procent till 3,7 euro per aktie från tidigare 9,5 euro.
 20. Föreningen uppskattar att det under 2016 slaktades ungefär 15 000 till 25 000 kaniner i Sverige, vilket motsvarar 12 till 20 ton benfritt kaninkött.


Mer information om slakta och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.