slopa

Slopa är synonymt med strunta i och stryka och kan bland annat beskrivas som ”tar bort, avskaffar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av slopa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till slopa

avskaffa, exkludera, frångå, förkasta, lämna, låta bli, radera, skippa, skrota, spola, strunta, strunta i, stryka, svika, ta bort, undanskaffa, upphäva, utelämna, utesluta, utestänga, utmönstra, överge

Motsatsord till slopa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till slopa.

Vad betyder slopa?

 1. tar bort, avskaffar
 2. sluta ge något /i samhället/; sluta använda eller ta med något (stort) i samhället, ett evenemang e. dyl.

Exempel på hur ordet slopa kan användas

 1. Folkpartiet ville slopa värnskatten

Exempel på hur ordet slopa används i svenska tidningar

 1. Har varit inblandad i ett stort antal lagförslag, bland annat ett om att slopa polisens så kallade kvalificerade immunitet.
 2. En del skolor slopar till och med skoluniformen.
 3. Det har dock fått tummen ner av både medlemsländerna och EU–parlamentets rättstjänst och är därför slopat i Gutelands förslag.
 4. Regeringen har på onsdagen temporärt slopat karensavdraget.
 5. Fler åtgärder behövs, så som till exempel slopad arbetsgivararbetsgift samt ytterligare statliga garantier och investeringar, säger Håkan Danielsson.
 6. Till exempel genom att hela arbetsgivaravgiften slopas och att företag får direkt kompensation för minskad omsättning.
 7. Karensavdraget är tillfälligt slopat, efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
 8. En av de första åtgärderna för att minska smittspridningen var att mellan 11 mars och 31 maj i år slopa karensdagen, så att de som stannar hemma från jobbet för att de är sjuka får sjuklön redan första dagen.
 9. Det ska man inte vara just nu”, sa Moderatledaren Ulf Kristersson till TT i förra veckan, när partiet lanserade tanken på att spendera 100 miljarder kronor i månaden – på bland annat helt slopade arbetsgivaravgifter – under april och maj.
 10. Huruvida desinficerade sedlar faktiskt kommer att ha någon effekt på smittspridningen är oklart då allt fler kineser slopar kontanter.
 11. Och kvinnorna som greps hade det gemensamt att de alla, med olika medel, försökt få Saudiarabiens lagstiftare att slopa det kvinnliga körförbudet.
 12. De fackliga organisationernas rätt att yttra sig över erbjudna villkor måste slopas – i synnerhet för anställningar i företag som inte omfattas av kollektivavtal.
 13. Däremot är det enkelt att se hur mycket lägre hyran blir om man slopar de egna arbetsrummen.
 14. Det finns också andra metoder, slopar vi överskottsmålet och inför ett balansmål istället får vi omkring 17 miljarder kronor till årligen, visar Katalys.
 15. Försäljningen av elcyklar har minskat sedan den statliga subventionen slopades som gav en rabatt på 25 procent vid ett köp, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
 16. En lagändring som den konservative ex–premiärministern Mariano Rajoys regering införde 2012, som bland annat gav arbetsgivare större möjligheter att avskeda anställda som inte kunnat arbeta under längre perioder, kommer också att slopas till stora delar.
 17. Nu har regeringen beslutat att slopa kostnadsvillkoret.
 18. När Skolverkets förslag på nya kurs– och ämnesplaner gick ut på remiss i september fick det skarp kritik för att momentet med forntida civilisationer, där antiken ingår, hade slopats.
 19. Nu kovänder Göteborgs parkeringsbolag och slopar de dubbla avgifterna vid laddstationer.
 20. Moderaterna och Kristedmokraterna villkorade detta med att reformen ges mer tid och att lagen om valfrihet slopas som grund för förändringen.
 21. S planerar samtidigt att ställa sig bakom Moderaternas krav på att slopa lagen om valfrihet (LOV) i reformeringen av Arbetsförmedlingen.
 22. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg ska de båda parterna vara på väg att hitta en överenskommelse kring vilka handelstullar som ska slopas i ett så kallat fas 1–avtal.
 23. För att den nya lagen ska hålla för lång tid framöver slopas dagens uppräkning av vilka brott som kan anses vara terroristbrott.
 24. Studentavgifter på universitet och högskolor slopas.
 25. Han håller inte med om att överenskommelsen innehåller "en massa nyliberal politik", även om inte S själv skulle ha slopat värnskatten.
 26. Rörelsen kräver att hela regeringen avgår, att lagar mot korruption och maktmissbruk efterlevs och att den religiösa, sekteristiska maktfördelningen slopas.
 27. I partiets valplattfrom föreslås även sänkt arbetstid till 32 timmar med bibehållen lön, slopat bidragstak och en åternationalisering av viktiga samhällsfunktioner som post, järnvägar och vattenverk.
 28. Enligt uppgift till TT innehåller det diskussionsunderlag som kommittén tagit fram även frågan om möjlighet till så kallat spårbyte ska slopas.
 29. – Det vore rimligt att slopa överskottsmålet och istället ha ett balansmål.
 30. Något som Ikea faktiskt slopat är sin julgransförsäljning, som företaget startade upp för två år sedan.
 31. Enligt kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M) kom informationen från tjänstemännen om festen för sent, och därför slopas ceremonin nu.
 32. På M–stämman blev det nej till ungdomsförbundets förslag att helt slopa den statliga skatten.
 33. En minusränta med en tio år lång högkonjunktur, ränteavdrag och slopad fastighetsskatt är en härlig riskcocktail för svenska hushåll.
 34. Utöver höjda drivmedelsskatter och kvoter för elbilar rekommenderade de att fri fart slopas, med maxhastigheten 130 km/h på autobahn från och med 2023.
 35. Sedan id–kontrollerna slopades i maj 2017, har pendlingen blivit enklare igen.
 36. Handlarna vill också slopa mängdrabatter och att systematiska stölder ska ge fängelse, undersöka hur stöldligor från andra länder ska hanteras, se jourdomstolar och att polisen anställer ordningsvakter för att hålla ordning i enklare situationer.
 37. EU–kommissionen hade hoppats på snabba ryck när förslaget om slopad tidsomställning lades i september.
 38. ”Kina har gått med på att minska och slopa sina tullar på bilar från USA”, twittrade president Donald Trump sent på söndagskvällen.
 39. Även resultatmålet för 2019 slopades.
 40. Den flyktingpolitik som sedan dess förbytts i gränskontroller och slopade möjligheter till återförening, menar Hédi Fried är ytterligare ett tecken på att klimatet har hårdnat.
 41. Det säger något om processen, även om det är troligt att just det förslaget slopas i kommande förhandlingar med rådet, då EU förhoppningsvis inte vill få ett antal miljoner arga fotbollsfans efter sig.
 42. Dessutom gjorde slopade bolagsskatter och uppkomsten av internationella företagskonglomerat det blev lönsammare för företagen att plocka ut vinster och använda dem till ren spekulation än för nya investeringar.
 43. Totalt handlar det om mer än 50 miljarder kronor per år i slopade skatter på förmögenhet.
 44. För en månad sedan aviserade den kinesiska jättemyndigheten för ”nationell utveckling och reform” emellertid att kravet kommer att slopas från och med slutet av 2018.
 45. Övriga OPEC–länder befarar däremot ett prisras om begränsningarna skulle slopas.
 46. För att finansiera det vill partierna höja förskoleavgifterna och slopa projekten med arbetstidsförkortningar.
 47. Kötid som urvalskriterium till fristående skolor ska slopas och man vill införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor, där föräldrar inte behöver skicka separata ansökningar till varje skola.
 48. Till följd av detta har Kina nyligen slopat tidigare planer på att bygga mer än 150 koleldade kraftverk.
 49. På Tesla är det de bästa lösningarna som styr, oavsett om det innebär att man måste slopa en idé som man har jobbat med i fyra månader.
 50. Tidigare i år föreslog regeringen att kravet på bygglov för att sätta upp solceller ska slopas.
 51. Och förslag som att slopa studieskulderna för att locka kompetens till glesbygd, vilket nu ska utredas vidare, är varken rättvist eller hållbart.
 52. Det blev hård debatt när 90–talsgruppen föreslog att slopa arbetarklassen i den politiska retoriken och i stället använda ordet medarbetare.
 53. I år går Moderaterna till val på mer löntagarfientlig politik – man vill slopa anställningsskyddet, sänka löner för vanligt folk och försvaga facket.
 54. Swanström påminner också om att det kan vara klokt att fundera över vad Nordkorea kan tänkas vilja få ut av processen i form av exempelvis slopade sanktioner och hur USA skulle ställa sig till det.
 55. Multilaterala frihandelsavtal handlar om där flera länder går ihop för att slopa handelshinder som tullar och enas om standarder på produkter.
 56. En av de första World Tour–tävlingarna av sluta med användandet av podium girls var Tour Down Under och först av Grand Tour–tävlingarna att slopa podium girls var Vuelta a España som förra året valde att sluta med dem.
 57. Den norska regeringen har lagt fram en motion om att slopa lagen som gör gällande att man endast får ha ett medborgarskap i Norge.
 58. I propositionen framgår att den övre åldersgränsen vid internationella adoptioner slopas.
 59. I högre instanser menar man att de bör slopas helt och att endast jurister avgör ärendena.
 60. Debatten om att slopa avgiften har blossat upp i landet sedan det omtalade "No Billag"–initiativet.
 61. Undersökningar förra året visade att de flesta schweizare var redo att slopa radio– och tv–avgiften, men undersökningar på senare tid visar att motståndet växt.
 62. Men om Marine Le Pen skulle slopa det förslaget, förlorar partiet en av allt färre frågor som särskiljer det från den övriga högern.
 63. Den uppförstorade versionen av Iphone X sägs bli ungefär lika stor som en Iphone 8 XL, fast skärmen kan växa med en tum tack vare slopad hemknapp och smalare skärmkanter.
 64. Det går ut på att slopa begränsningen att en president bara kan sitta i två femårsperioder.
 65. Hans mission är att få fler att slopa köttet.
 66. Som jämförelse kan nämnas att hela den statliga inkomstskatten uppgår till 60 miljarder kronor per år, vilken alltså skulle kunna slopas utan att äventyra de offentliga finanserna.
 67. Precis som många andra verkar HMD Global slopat en fysisk hemknapp på mobilen, fingeravtrycksläsaren har hamnat på baksidan och skärmkanterna är extremt smala.
 68. Centerpartiet vill slopa solskatten och satsar dessutom 500 miljoner på att få igång en bioekonomi för att bland annat öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige.
 69. Den föreslagna skatten för tankarna till de slopade arvs– och gåvoskatterna och gör generationsväxlingar i små och medelstora företag svårare, hävdar de.
 70. Strax före årsskiftet slopades planerna på en mottagning i närheten av en förskola i området efter skarpa protester från både boende och politiker.
 71. I ett pressmeddelande skriver klädkedjan att återinvesteringsplanen slopas, då en utredning ska ha kommit fram till att planen ”är svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter”.
 72. SD vill urholka kvinnors aborträtt, slopa pappamånaderna i föräldraförsäkringen, skippa genuspedagogiken i förskolan, låta pojkar vara pojkar, lära folket stå i givakt för Mattias Karlsson.
 73. Partiet vill se en särskild miljonärsskatt, återinförd förmögenhetsskatt, progressiv kapitalbeskattning och minskade ränteavdrag och slopade rut–avdrag.
 74. För en vecka sedan föreslog Socialdemokraterna att Danmark ska slopa möjligheten att söka asyl vid gränsen.
 75. I en motion kräver V i Malmö att meningen om förorten slopas.
 76. Men där anser Miljöpartiet att det visst går att slopa flyget helt och välja tåget i valrörelsen – med lite god planering.
 77. Inte minst på sociala medier där många kändisar och officiella personer under hashtaggen #Jagstannarpåmarken har deklarerat att de har slopat flygresor för klimatets skull.
 78. I Sydkorea ställer han upp i längdskidor – och slopar den lättklädda klädseln under dagens OS–invigning.
 79. Lagom till jul föreslog Terho att bibliotekens stöd för inköp av kulturtidskrifter ska slopas från och med 2018.
 80. Frågan om att slopa sommartiden är framför allt ett finländskt initiativ, där en stor namninsamling i riksdagen ledde till att ärendet officiellt togs upp i Bryssel i december.
 81. Vänsterpartiet är kritiskt till förslagen om att slopa de social bidragen och begränsa rätten till välfärdsförmåner.
 82. Enligt deras utredning skulle ett bevarande av Årsta golf innebära att den planerade idrottsplatsen skulle behöva slopas.
 83. Flera svenska partier kan tänka sig att driva förslaget om att slopa tidsomställningen om det blir aktuellt.
 84. Regeringen är försiktigt positiv till att helt övergå till sommartid, och därmed slopa omställningen mellan sommar– och vintertid varje år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 85. I rapporten föreslår Jan Edling att dagens mål att ha Europas lägsta arbetslöshet slopas, och att i stället sysselsättningsmål sätts upp.
 86. Tanken med olika tidssäsonger var då att få mer dagsljus och att spara ström men försöket föll inte väl ut bland befolkningen och systemet slopades snabbt.
 87. Nu kommer beskedet att Dramaten helt slopar den nyskrivna pjäsen ”De andra”.
 88. I berget finns nämligen en sprickzon, vilket gjorde att de ursprungliga planerna fick slopas.
 89. Hon hade ett helikopterperspektiv som jag saknade och bad mig bland annat slopa en töntig vädermetafor.
 90. Vi vill helt slopa den så kallade pensionärsskatten.
 91. Kalla kriget har officiellt tagit slut, och USA och Sovjetunionen har tillsammans beslutat att slopa sina kärnvapenprogram.
 92. Han lovade under valrörelsen att slopa Daca, till förmån för en "riktig" lagstiftning.
 93. Många andra har på sociala medier offentligt deklarerat att de har slopat flygresor för klimatets skull, bland annat under hashtaggen #Jagstannarpåmarken och grupper på Facebook.
 94. Redan under valrörelsen lovade han att slopa Daca till förmån för en ”riktig” lagstiftning.
 95. Redan under valrörelsen lovade han att slopa Daca till förmån för en "riktig" lagstiftning.
 96. Man tittade alltså redan då på möjligheterna att slopa kursbetygen och återinföra ämnesbetygen.
 97. Inte minst kvalet till SHL där man för några år sedan slopade kvalserien och införde direktkval (playoff–möten) i stället.
 98. En dag i månaden – det blir första måndagen i varje månad – slopas könsuppdelningen på badet och Malmö görs mer tillgängligt.
 99. I september flaggade han för att slopa det program som skyddar så kallade drömmare från utvisning, papperslösa som kom till USA som barn.
 100. Hon påpekar att Sverige också skrivit under på det nya direktivet och om staten i det läget börjar argumentera för ett slopat exportförbud kan regeringen och landet anklagas för att vara opålitligt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till slopa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är strunta i en synonym till slopa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.