slopa

Synonymer till slopa

avskaffa, exkludera, frångå, förkasta, lämna, låta bli, radera, skippa, skrota, spola, strunta, strunta i, stryka, svika, ta bort, undanskaffa, upphäva, utelämna, utesluta, utestänga, utmönstra, överge

Motsatsord till slopa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till slopa.

Vad betyder slopa?

 1. tar bort, avskaffar
 2. sluta ge något /i samhället/; sluta använda eller ta med något (stort) i samhället, ett evenemang e. dyl.

Exempel på hur slopa kan användas

 1. Folkpartiet ville slopa värnskatten

Exempel på hur slopa används i svenska tidningar

 1. Däremot är det enkelt att se hur mycket lägre hyran blir om man slopar de egna arbetsrummen.
 2. Det finns också andra metoder, slopar vi överskottsmålet och inför ett balansmål istället får vi omkring 17 miljarder kronor till årligen, visar Katalys.
 3. Försäljningen av elcyklar har minskat sedan den statliga subventionen slopades som gav en rabatt på 25 procent vid ett köp, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
 4. En lagändring som den konservative ex–premiärministern Mariano Rajoys regering införde 2012, som bland annat gav arbetsgivare större möjligheter att avskeda anställda som inte kunnat arbeta under längre perioder, kommer också att slopas till stora delar.
 5. Nu har regeringen beslutat att slopa kostnadsvillkoret.
 6. När Skolverkets förslag på nya kurs– och ämnesplaner gick ut på remiss i september fick det skarp kritik för att momentet med forntida civilisationer, där antiken ingår, hade slopats.
 7. Nu kovänder Göteborgs parkeringsbolag och slopar de dubbla avgifterna vid laddstationer.
 8. Moderaterna och Kristedmokraterna villkorade detta med att reformen ges mer tid och att lagen om valfrihet slopas som grund för förändringen.
 9. S planerar samtidigt att ställa sig bakom Moderaternas krav på att slopa lagen om valfrihet (LOV) i reformeringen av Arbetsförmedlingen.
 10. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg ska de båda parterna vara på väg att hitta en överenskommelse kring vilka handelstullar som ska slopas i ett så kallat fas 1–avtal.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av slopa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är strunta i en synonym till slopa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.