snäva

Synonymer till snäva

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till snäva.

Motsatsord till snäva

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till snäva.

Vad betyder snäva?

 1. bli snäv(are)
 2. göra snäv; (bildligt) inskränka, begränsa eller stänga in i ett trångt utrymme
 3. (även reflexivt) vara (alltför) snäv

Exempel på hur snäva används i svenska tidningar

 1. Kvinnor som har magi i sina fingrar och kan göra det outtalbara till text, som kan spränga vallar mellan snäva erfarenhetssfärer, som vet ett och annat om vad det är att vara människa.
 2. Den överstyrde i snäva kurvor och understyrde om man slog av på gasen.
 3. Han har haft en fin vinter och visade grymt tryck i årsdebuten, däremot trivdes han inte riktigt på underlaget och med de snäva kurvorna på Örebro.
 4. Det tål att upprepas att dessa individer är självutnämnda talespersoner och endast representerar sina egna snäva intressen.
 5. – Fast det är klart att den gör, problemet är att de flesta plockar de lågt hängande frukterna och letar i snäva och traditionella nätverk, säger Liv Gorosch.
 6. Det var priset för missionen att spränga tabun runt kvinnokroppen och luckra upp de snäva gränserna för kvinnors offentliga utrymme.
 7. Det snäva perspektivet på den ekonomiska politiken är förvånande mot bakgrund av Sveriges exceptionellt starka offentliga finanser.
 8. Vilket kön har en ängel? /…/ jag har del i änglarnas natur – för, som ni har sagt, min plats är inte i er snäva sfär.
 9. Men tids nog var dess väggar som bekant alltför snäva för den som inte ville fastna i hamsterhjulet.
 10. "Medan de protektionistiska åtgärderna från Trump hittills varit inom snäva områden, så finns det en risk att vi kan få se dem expandera till andra områden och utlösa motåtgärder från Kina och andra länder", skrev Danske Bank.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av snäva

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.