Synonymer till socioekonomisk

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av socioekonomisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till socioekonomisk

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till socioekonomisk.

Vad är motsatsen till socioekonomisk?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till socioekonomisk.

Vad betyder socioekonomisk?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av socioekonomisk.

Hur kan ordet socioekonomisk användas?

Det saknas exempel på hur socioekonomisk kan användas.

Hur används ordet socioekonomisk i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet socioekonomisk används i vanlig text.

 1. Juno Blom från Liberalerna lyfte fram vikten av att bredda perspektiven kring varför så många i dag dras in i kriminalitet, hon menade att det varit ett alltför ensidigt fokus på socioekonomiska faktorer som fattigdom och utanförskap.
 2. Även information om socioekonomiska effekter, så som livsmedelstrygghet och migration, är inkluderat.
 3. Utan den ska variera beroende på vilka socioekonomiska utmaningar man faktiskt har.
 4. Av de drygt 3 400 som på egen hand bosatte sig i Stockholms län år 2018 valde en högre andel kommuner med högre socioekonomisk utsatthet, i jämförelse med hur anvisade nyanlända fördelades mellan olika kommuntyper.
 5. Redan från start är Väsby FF tänkt att vara en fotbollsförening som tar socialt ansvar eftersom dess utgångspunkt, centrala Upplands Väsby, är ett område där kommunens största socioekonomiska utmaningar bedöms finnas.
 6. Sedan 1 juli 2020 förlorar man rätten till dagersättning eller särskilt bidrag om man bosätter sig i områden med socioekonomiska utmaningar.
 7. Det är välkänt att kriser av olika slag, oavsett om det är naturkatastrofer eller smittsamma sjukdomar drabbar människor med låg socioekonomisk status värst.
 8. De bor även i regel i områden med starkare socioekonomisk status än de misstänkta.
 9. Frågor som inte är det socioekonomiska och välfärdspolitik.
 10. Att eleverna får med sig ett test hem från skolan underlättar för både dem och föräldrarna, och hindrar en ojämlikhet i testningen mellan olika delar av staden och olika socioekonomiska grupper, menar hon.
 11. De hållbara socioekonomiska förändringarna är desamma som i det första scenariot.
 12. – Man pratar mycket om det jag kallar kolonisationsteorin, att koloniseringen lett till socioekonomisk utsatthet och större psykisk ohälsa, men att det också har en stor betydelse i sig att tillhöra ett koloniserat folk.
 13. Samtidigt är det mer socialt accepterat, och de som handlar aktier har generellt högre socioekonomisk status än spelare.
 14. Kvinnorna hittade i större utsträckning förklaringar i strukturella faktorer som problematiska könsnormer och socioekonomiska ojämlikheter.
 15. Men även socioekonomisk status – det vill säga inkomst och utbildning – hade stor påverkan.
 16. Det kan handla om de listade patienternas sjuklighet samt socioekonomiska och åldersmässiga skillnader.
 17. OECD lämnar därför ett antal rekommendationer för regeringar för att säkerställa att lika möjligheter finns tillgängliga för alla barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, yrke eller socioekonomisk status.
 18. Utsatta områden är enligt polisen områden med låg socioekonomisk status och där kriminella har en påverkan på lokalsamhället.
 19. Grundidén med ”social–federalism” är att socioekonomiska relationer mellan länder ska vara bundna vid objektiv relaterade till social rättvisa, klimaträttvisa och skatterelaterad rättvisa.
 20. Den här pandemin har bara tydliggjort skillnaderna, säger Wenjing Tao, på Centrum för epidemiologi och författare till en rapport om coronautbrottet och socioekonomiska skillnader.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet socioekonomisk

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet socioekonomisk.

Bild med texten socioekonomisk