ställning

Vi hittade 16 synonymer till ställning. Ordet ställning är en synonym till ståndpunkt och synpunkt och kan bland annat beskrivas som ”sätt att stå eller sitta eller ligga”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ställning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till ställning?

 1. befattning
 2. formation
 3. konstruktion
 4. läge
 5. nationalitet
 6. placering
 7. pose
 8. position
 9. rang
 10. rank
 11. stativ
 12. status
 13. ställe
 14. ståndpunkt
 15. synpunkt
 16. åsikt

Vad är motsatsen till ställning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ställning.

Vad betyder ställning?

 1. sätt att stå eller sitta eller ligga
 2. social position
 3. läge i en tävling
 4. konstruktion
 5. anordning som håller ett föremål stående
 6. position, läge, belägenhet, placering
 7. åsikt
 8. sätt på vilket man står; kroppsställning
 9. sätt på vilket något är ställt

Hur böjs ordet ställning?

 1. ställning
 2. ställningar
 3. ställningarna
 4. ställningarnas
 5. ställningars
 6. ställningen
 7. ställningens
 8. ställnings

Hur kan ordet ordet ställning användas?

 1. en obekväm ställning
 2. hon har en viktig ställning i företaget
 3. ställningen i matchen var 2–2

Hur används ordet ordet ställning i svenska tidningar?

 1. – Jag måste säga att det här samtalet om fosterdiagnostik är så mycket svårare att ta ställning till än frågan om dödshjälp.
 2. Det är dock bara tiondelar som skiljer de bägge kombattanterna åt, 50,1 – 49,9 är ställningen.
 3. Men i remissvaret efterlyses kontrollmekanismer som säkerställer dels riksdagens ställning i förhållande till regeringen, dels att åtgärderna inte blir för långtgående i de enskilda fallen.
 4. På följande sammanträde kunde hon inte närvara men hon ringde, som hon brukade göra när hon inte var där, för att ge sin röst – det var alltid flera beslut att ta ställning till.
 5. Beslutet innebär dock inget ställningstagande när det gäller överklagandet av tillståndsvillkoren som Förvaltningsrätten i Stockholm fortfarande ska ta ställning till.
 6. Ölet som sticker ut i provningen före jul, och som håller ställningarna långt in i januari.
 7. Men kammarrätten tar dock inte ställning till den avgörande frågan.
 8. I paus var ställningen 5–0 och Rosengård gjorde precis lika många i den andra halvleken vilket innebär målrekord för Malmölaget i Europaspel.
 9. Utredningen ska även kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll.
 10. I dag är vi nog alla ganska överraskade, men nu måste varje förbund ta ställning till överenskommelsen och ta ställning till om de vill gå med.
 11. Men vad det blir för tak kommer myndigheten (Universitet– och högskolerådet, reds anm) att få ta ställning till framåt i tiden.
 12. Det var i andra halvlek, vid ställningen 2–1, som Zlatan Ibrahimovic lämnade planen.
 13. Nu har han tagit ställning och vill bli av med de värsta mobbningsfasonerna inne på 10 Downing Street.
 14. Är avtalsvillkoren skäliga? Vid en skälighetsbedömning ska enligt avtalslagen särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
 15. Kina å sin sida har sedan 2012 arbetat för att RCEP ska bli verklighet, att det nu skrivs under kan stärka Kinas ställning som ekonomisk partner till länderna i regionen.
 16. Apotea har en fullständigt dominerande ställning på den nätbaserade apoteksmarknaden och har kallats Sveriges Amazon.
 17. TT har listat nuvarande ställningen i nyckeldelstaterna där en vinnare ännu inte utsetts.
 18. I Georgia är ställningen extrem jämn.
 19. – Förutom att täcka de snabba nyhetshändelserna så handlar det om fördjupande material och guider som gör skeendena begripliga, utan att ta ställning för den ena eller andra kandidaten.
 20. Till exempel inom miljö, energi och transport där svenska bolag har en stark global ställning.


Mer information om ställning och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ståndpunkt en synonym till ställning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.