stöd

Stöd är synonymt med support och stöd och kan bland annat beskrivas som ”något som stöder något annat”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stöd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stöd

ben, bistånd, bokstöd, bom, handledning, hjälp, hylla, medhåll, pir, sockel, steg, stöd, stötta, support, understöd, välsignelse

Motsatsord till stöd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stöd.

Vad betyder stöd?

 1. något som stöder något annat
 2. hjälp, understöd
 3. något som håller något på plats (så att det inte faller omkull)
 4. det att visa medkänsla eller hjälpa andra
 5. medhåll, instämmande
 6. ekonomiskt bidrag, till exempel jordbruksstöd
 7. (matematik) område där en funktion är nollskild

Böjningar av stöd

 1. stöd
 2. stöden
 3. stödens
 4. stödet
 5. stödets
 6. stöds

Exempel på hur ordet stöd kan användas

 1. hon klarade krisen med stöd av sina vänner
 2. han fick stöd för sin uppfattning

Exempel på hur ordet stöd används i svenska tidningar

 1. Detta efter att huvudrollsinnehavaren Liu Yifei uttryckt sitt stöd för polisbrutaliteten i regionen.
 2. Det finns också olika föreningar som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
 3. Där har man däremot sett konsekvensen att extraresurserna till barn som behöver extra stöd blir färre när den personalen behöver kliva in och ta över annan undervisning.
 4. Och det är de elever som behöver extra stöd och motivering som drabbas hårdast.
 5. Det är inte många personlighetstest som vetenskapen ger sitt stöd, eller att dessa skulle ge oss ökad självkännedom.
 6. – Jag känner oväntat starkt stöd, även från miljörörelsen.
 7. Kushner lyckades avråda Trump från att välja Chris Christie till sin vice–presidentkandidat, trots att Christies tidiga stöd till Trump bidrog till att Trumps kandidatur togs på allvar.
 8. Förbundskaptenen får också stöd av landslagsledningen.
 9. Det är viktigt eftersom staden nyligen bytt borgmästare och de är beroende av kommunalt stöd.
 10. I april i år var 30 av 48 plan på linjen Sveg–Arlanda tomma, och enligt Håkan Jacobsson som är avtalsutredare på Trafikverket så innebär det att Jonair får behålla sitt statliga stöd – trots att passagerarna inte reser.
 11. Några dagar innan hade en grupp mapuches som ockuperat kommunalhuset till stöd för hungerstrejkande fängelsefångar utrymts med våld av en aggressiv folkmassa.
 12. Om vi inte har de kontaktytorna längre finns en risk att det blir ensamt att jobba och att vi inte får det stöd vi behöver, säger Petra Lindfors, professor i psykologi på Stockholms universitet.
 13. Troligen behöver du stöd i situationen.
 14. Som stöd fann de även att två väteisotoper hos E–kondriterna liknar det i vattnet som lagrats i jordens mantel.
 15. Själva etuiet har även stöd för trådlös snabbladdning, eller via usb c för den som föredrar sladd.
 16. Det kan vara duktiga odlare som skapar sanningar om odling, men vilka källor finns på att det är det bästa sättet? Vi försöker gå djupare, hitta vetenskapligt stöd för vad vi gör.
 17. I menyerna på testenheterna finns inställningarna för så kallad variabel bildfrekvens, med stöd för att automatiskt justering mellan 60 hertz och 120 hertz, beroende på vad som visas på skärmen.
 18. För att byggandet ska kunna bli en motor i den ekonomiska utvecklingen och samtidigt förverkliga svenska klimatmål krävs att insatser från branschen får politiskt stöd.
 19. Sabuni tror på stöd för sin linje från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
 20. Tack till er för allt stöd”, skriver Britney Spears till en video på Instagram.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stöd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är support en synonym till stöd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.