Synonymer till stöder

Vi känner till 3 synonymer till stöder. Ordet stöder är en synonym till hjälper och stötta och kan bland annat beskrivas som ”håller upprätt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stöder samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till stöder

 1. backar upp
 2. hjälper
 3. stötta

Vad är motsatsen till stöder?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stöder.

Vad betyder stöder?

 1. håller upprätt
 2. ger stöd åt, hjälper

Hur böjs stöder?

 1. stöd
 2. stöda
 3. stödas
 4. stödd
 5. stödde
 6. stöddes
 7. stödds
 8. stöder
 9. stödjer
 10. stöds
 11. stött
 12. stötts

Hur kan ordet stöder användas?

Följande exempelmeningar visar hur stöder kan användas.

 1. han haltade och hon fick stödja honom
 2. Vilket parti stöder du i valet?

Hur används ordet stöder i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet stöder används i vanlig text.

 1. I många av de pågående konflikterna är olika makter från vad som brukar kallas den civiliserade världen inblandade, framför allt genom stöd eller bojkotter av stridande parter.
 2. I Danmark ser vi en regering som består av enbart Socialdemokraterna men med stöd av inte mindre än två vänsterpartier och ett socialliberalt.
 3. Han stöder regionens ”fritt fram att prova”–inställning genom att hitta innovativa lösningar på problem.
 4. Kollektivtrafikbolagen, som har haft det tufft under pandemin och fått olika stöd för att kompensera biljettbortfall och annat, lovas nu ytterligare en miljard kronor under 2022.
 5. Åklagarmyndigheten bedömer att det kommer att bli svårt att bevisa de två föreslagna brotten organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.
 6. I sin kritik konstaterar Skolinspektionen att rektorerna på de utsatta skolorna med låga resultat inte fått till tillräckligt stöd.
 7. – Det är i grunden ett systemfel med en obligatorisk grundskola där eleverna kan bli underkända, trots att de har lagstadgad rätt till stöd för att kunna nå godkänt och nå toppen av sin förmåga.
 8. Regeringen föreslår även en miljard kronor extra i stöd till kollektivtrafiken under 2022 för att kompensera för bortfall av biljettintäkter.
 9. Bland annat vill regeringen ge ytterligare en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under 2022, som stöd för uteblivna intäkter då färre rest under pandemin.
 10. Statsminister Stefan Löfven varnade till exempel i början av sommaren för att en borgerlig regering med stöd av SD skulle utgöra ett hot mot demokratin.
 11. I militärens ögon är icke–statliga organisationer och humanitärt stöd en del av motståndsrörelsen.
 12. Oppositionen, som å sin sida har befolkningens stöd som främsta tillgång, behöver förbereda sig för en lång kamp.
 13. Inledningsvis upptäckte vi att kontakten blev sämre och det påverkar såklart de som är i behov av olika stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.
 14. – Att ge stöd till utsatta barn är en samhällelig uppgift, detta måste organiseras av kommuner och samhälle, menar hon.
 15. Agnafit Bidco stödjer Sobis lednings planer avseende de platser där verksamheten bedrivs”, skriver budgivaren.
 16. En drygt 750 sidor lång rapport från en stor granskningskommission har slagit fast att instruktionen saknade stöd i lagen och att den bröt mot andra principer samt även Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
 17. – Förslaget har ett brett stöd från vänster till höger.
 18. – Det är en ungefär 750 sidor lång rapport som kommit fram till att man har agerat utan stöd i lagen och att man har överträtt andra principer och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
 19. – Det är hon som bäst uppfyller de kriterier som vi har när det gäller kompetens, erfarenhet och ett starkt stöd i partiorganisationen.
 20. För it–utveckling avsätts 50 miljoner, för landsbygdsutveckling 45 miljoner och för stöd till investeringar inom turism 30 miljoner.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hjälper en synonym till stöder. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på stöder

Ord som slutar på stöder