stötta

Stötta är synonymt med understödja och uppmuntra och kan bland annat beskrivas som ”stöd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stötta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stötta

assistans, avlastning, befrämja, främja, handräckning, handtag, hjälp, hjälpa, motivera, service, sporre, staga, stöd, stöder, stödja, underbygga, understödja, undsättning, uppmuntra, uppmuntran

Motsatsord till stötta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stötta.

Vad betyder stötta?

 1. stöd
 2. stöder
 3. en väldigt enkel konstruktion (t.ex. en stolpe) som ska fungera som stöd under t.ex. en byggnation
 4. (även reflexivt: stötta sig) stödja med hjälp av stöd (t.ex. stolpe) för att hålla något uppe
 5. (överfört, även reflexivt: stötta sig) hjälpa genom att finnas till hands; visa medkänsla för någon, särskilt vid sorg eller andra svårigheter

Böjningar av stötta

 1. stötta
 2. stöttad
 3. stöttade
 4. stöttades
 5. stöttan
 6. stöttans
 7. stöttar
 8. stöttas
 9. stöttat
 10. stöttats
 11. stöttor
 12. stöttorna
 13. stöttornas
 14. stöttors

Exempel på hur ordet stötta kan användas

 1. vännerna stöttade henne i hennes sorg

Exempel på hur ordet stötta används i svenska tidningar

 1. Regeringen gav nyligen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stötta regionerna för att bygga ut smittspårningen, och under försommaren sköt staten till 5,9 miljarder kronor till regionerna för ökad testning och smittspårning.
 2. Många företagsinkubatorer – alltså organisationer som stöttar nystartade bolag – fokuserar på själva idén och vägen framåt.
 3. Kabila, som var president i 18 år, stöttade den nuvarande presidentens motkandidat i valet i december 2018.
 4. Det är viktigt att vi nu hjälps åt och stöttar företagen för att bidra till framtidshopp och att se möjligheter framåt.
 5. Dels den valde presidenten Nicolás Maduro, dels självutnämnde interimspresidenten Juan Guaidó som stöttas av ett femtiotal länder inklusive Sverige.
 6. Vidare skriver Sony att man donerar en miljon dollar för att stötta Black lives matter–rörelsen.
 7. Olyckan inträffade när förvaringstanken skadades sedan de pelare som stöttade tanken börjat att sjunka.
 8. Kategorin instiftades i april som en morot för medier att på ett innovativt sätt vara med och stötta i krisen och GP tilldelas priset i konkurrens med medier från hela världen som har skickat in bidrag.
 9. – Högsta prioritet nu är att så snabbt som möjligt betala ut dagpenning för att stötta folk som ska ha den.
 10. Landet har utvecklat en robust tjänstebransch och högteknologisk industri, som kan stöttas ytterligare.
 11. Både för enskilda medlemmar, som kunnat stötta varandra, men också på samhällsnivå.
 12. Det är avgörande att vi stöttar dem nu, säger Fred Kenney, rättslig chef på FN–organet Internationella sjöfartsorganisationen, till TT.
 13. Bill och Melinda Gates stiftelse stöttar Inovios försök.
 14. – Nämnden stöttar sommaraktiviteter i Angered, då man sett ett stort behov av det, vilket gör att vi kan planera den typen av verksamhet.
 15. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har våra tre organisationer utökat våra öppettider, stärkt vår rådgivning och ställt om för att kunna stötta fler barn och unga.
 16. Idag meddelar Capgemini att man drar igång ett nytt samarbete med Google Cloud, där man tillsammans ska stötta stora skandinaviska kunders verksamheter i deras flytt till molnet.
 17. Ett sådant exempel är Action Against Corona som Di har startat tillsammans med stiftelsen Norrsken Foundation för att finansiellt och på andra sätt stötta bra initiativ.
 18. Där stöttar personalen varandra mycket och vi har regelbundna reflektioner, säger Åsa Hjalmarsson.
 19. Kristersson hävdar att den typ av omsättningsstöd som M vill se även skulle kunna vara en viktig åtgärd för att stötta SAS.
 20. ”Vi lärde oss mer om testning och började leta efter sätt att stötta lösningar på det problem Sverige och världen står inför.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stötta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är understödja en synonym till stötta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?