stadig

Stadig är synonymt med varaktig och viktbärande och kan bland annat beskrivas som ”som inte rubbas lätt, fast, stabil”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stadig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stadig

bastant, bestämd, fast, gedigen, handfast, korpulent, kraftig, obändig, oförtruten, orubblig, påstridig, rejäl, robust, stabil, säker, varaktig, viktbärande, ändlös

Motsatsord till stadig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stadig.

Vad betyder stadig?

 1. som inte rubbas lätt, fast, stabil
 2. som varaktigt uppehåller sig /i sitt nuvarande tillstånd/

Böjningar av stadig

 1. stadig
 2. stadiga
 3. stadigare
 4. stadigast
 5. stadigaste
 6. stadige
 7. stadigt

Exempel på hur ordet stadig kan användas

 1. hon tog ett stadigt tag i trappräcket
 2. en stadig ökning av levnadsstandarden

Exempel på hur ordet stadig används i svenska tidningar

 1. Men sedan jag blev frisk från coronaviruset har jag stadigt byggt upp min fysik, uppger premiärministern.
 2. De senaste veckorna har både dödsfallen och antalet intensivvårdade minskat stadigt.
 3. Dödstalen i sjukdomen sjunker och de allvarliga fallen minskar stadigt i landet.
 4. Jag är övertygad om att entreprenöriella och problemlösande företag likt Bolt kommer att lyckas och stå stadigt även när restriktionerna i samhället har minskat.
 5. De har sedan flera år även gått i parterapi och berättar hur det har hjälpt dem att bygga en stadig grund.
 6. Konstruktionen var byggd på permafrost "och har varit stadig i 30 år" enligt en talesperson för Norilsk Nickel.
 7. Dödstalet har stigit stadigt de senaste åren då specialutbildade militärpoliser satts in mot gängen i de tätbefolkade favelorna.
 8. Detta ledde till en stadig minskning av ojämlikhet, växande rörlighet, och ökat ekonomiskt välstånd och tillväxt.
 9. Antalet bekräftade och nyinskrivna i Region Stockholm har legat stadigt på en hög nivå under de senaste fyra veckorna.
 10. Men antalet nya fall har minskat stadigt den senaste tiden och smittspridningen stabiliserats.
 11. I hårt drabbade Italien och Spanien ser läget nu ljusare ut, och antalet dödsfall minskar stadigt.
 12. Antalet mjölkgårdar har minskat stadigt under flera år, liksom antalet mjölkkor.
 13. I höstas spådde få politiska bedömare att hon skulle nå så långt, trots förhållandevis stadiga framträdanden i Demokraternas tv–sända debatter.
 14. Däremot skakade bilden en hel del, så det gäller att vara stadig på handen för att lyckas med de där extrema zoomningarna.
 15. För att den metrologiska vintern ska infalla krävs det att medeltemperaturen ligger stadigt under noll grader, så det kan hända att årets vinter kommer att utebli.
 16. Bakgrunden är att antalet arbetskraftsinvandrare ökat stadigt de senaste åren och att M anser att de nuvarande reglerna är alltför generösa.
 17. Partiet har sjunkit stadigt det senaste året, i decembermätningen fick partiet 24,4 procent.
 18. Positivt är dock att trenden för de olyckstyperna pekar på en stadig nedgång över tid.
 19. Andelen landsmän som anser att Trump gör ett bra jobb har legat stadigt på över 40 procent de senaste två åren och är nu uppe på 45,5 procent – trots den pågående riksrättsprocessen.
 20. Liv mot död, stadiga kurdiska berg mot rotlöshet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stadig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är varaktig en synonym till stadig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.