stark

Stark är synonymt med strong och framträdande och kan bland annat beskrivas som ”som har stor styrka, kraftfull (om levande varelser)”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Stark används i uttrycket ”starka drycker” som betyder ”alkoholhaltiga drycker”. Ordet är motsatsen till svag.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stark och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stark

avsevärd, bastant, bärkraftig, enorm, framträdande, hållbar, hållfast, hög, kraftfull, markant, mäktig, oöm, robust, solid, stor, storartad, strong, uttalad

Motsatsord till stark

svag, ömtålig, mild

Vad betyder stark?

 1. som har stor styrka, kraftfull (om levande varelser)
 2. som intensivt påverkar sinnena
 3. slitstark, hållbar
 4. (om djur, robot, muskel, motor etc.) som har förmåga att ge upphov till stora krafter
 5. (om djur, särskilt människa) som klarar att utföra mycket (gott) trots stress, bakslag etc.
 6. (om material) som tål stora krafter utan att gå sönder; hållbar
 7. (om lösning) med hög koncentration
 8. (om syra el. bas) som har hög sannolikhet att protolysera
 9. (om ljud) med hög intensitet
 10. som har förmåga att orsaka stora effekter
 11. (om misstankar etc.) sannolik
 12. (om skäl etc.) viktig
 13. (om ström etc.) hög
 14. om kryddad mat: stark
 15. (om verb) som har oregelbundna tempus

Hur används stark i uttryck?

 1. starka drycker = alkoholhaltiga drycker

Exempel på hur ordet stark kan användas

 1. hon har starka armar
 2. han är så stark att kan lyfta 100 kilo
 3. starkt kaffe
 4. en stark ost
 5. stark kyla
 6. ett starkt tyg

Exempel på hur ordet stark används i svenska tidningar

 1. – När både presidenten och vicepresidenten vägrar bära ansiktsmask skickar det ut starka signaler, säger Shana Gadarian.
 2. Det som ännu starkare binder Patrik och Aleyna samman är drivkraften att vilja skapa förändring och en bättre inte­gration i landet.
 3. Okritisk beundran! Olidligt stark personkult! varnades det snart på ledarplats i dagspress.
 4. Men i flera fall har en kandidat så starkt övertag redan nu att de anses säkra vinnare.
 5. – Den slår ned som en bomb i Svenska Akademien och får direkt starka reaktioner.
 6. Att intervjua Alex Bjurberg Kessidis är att motta en strid ström av starka ”oneliners”.
 7. Vi är en stark del av den strategin.
 8. Den två man starka elitsatsningen på gång i Sverige har krympt till en.
 9. – Men en bra process här kan bygga upp (bevis för) något som kan hända om fem år, tio år, när omständigheterna är starkare.
 10. Har man inte tillräckligt starka verktyg som entreprenör kommer man inte att lyckas.
 11. Ett starkt engagemang i EU är grunden för att Sverige ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna som följer av globaliseringen och digitalisering.
 12. Med kloka gemensamma åtgärder kommer vi komma ut starkare på andra sidan.
 13. För att nå en stark tillväxt är det viktigt att små och stora bolag arbetar tillsammans, säger Karl Andersson.
 14. Ska svensk industri stå stark i den globala konkurrensen måste personalstyrkan i både små och stora företag ha en hög kompetens.
 15. Mjällby tappade lite av initiativet efter den första, starka kvarten, samtidigt som IFK Göteborg kunde lyfta upp laget.
 16. Teknikaktier gick starkt och bidrog till att lyfta indexen.
 17. Då drog Daleho Irandust till med årets chansning – och redan nu en stark kandidat till årets mål.
 18. Petersson sa att de omständigheter som pekar mot Engström inte är så starka att de bevisar bortom rimligt tvivel att Engström är skyldig, men hävdade att bevisningen är tillräcklig för att göra det sannolikt att Engström är ansvarig för mordet.
 19. Bara de starkaste överlever, anser experterna.
 20. – Opinionen är så stark nu.
 21. Undvik solens starka strålar mitt på dagen.
 22. Charles Bell såg potentialen direkt och förklarar att gemenskapen är stark.
 23. Till de extrema räknas demokraterna och Trump hävdade att Joe Biden – som har ett starkt stöd av svarta – i realiteten har sålt ut svartas intressen genom bland annat export av amerikanska arbetstillfällen.
 24. Parasiten i sig är inte dödlig, men kan leda till stark klåda som i sin tur kan orsaka älgen infekterade sår.
 25. – När smittan började spridas så blev de äldre helt isolerade, vi kände ett starkt behov av att hjälpa dem, säger Zambetti.
 26. Det är ett starkt högtryck över Norrland som håller kvar det ostadiga vädret över Göteborg och under sena söndagskvällen närmar det sig även ett nytt nederbördsområde från sydväst.
 27. Tidningen skriver, med hänvisning till poliskällor, att "psykisk ohälsa bedöms vara en starkt bidragande faktor bakom dådet".
 28. Det som drabbar mig starkast är att jag inte känner igen mig.
 29. Det är allvarligt, men "okontrollerat" är kanske för starkt ord.
 30. Det är en exceptionellt stark samling namn som på DN debatt (16/6) ställer sig bakom EU–kommissionens förslag till stödpaket.
 31. – Vi ska ha en fackföreningsrörelse som är värd namnet, vi ska vara en stark part i förhandlingar.
 32. – Här hemma fick Alexander Bard sparken från TV4 i går, efter att ha starkt kritiserat den här rörelsen och skrivit rasistiska och mycket provocerande saker om svarta i sociala medier, sa Jenny Alversjö i programmet.
 33. Linköping beskriver Chinaza Uchendu som en passningsskicklig, teknisk och stark offensiv spelare.
 34. Men om Sverige nu börjar undergräva utsläppshandelssystemet genom nationella särregleringar ökar risken att starkt kolberoende länder som Polen agerar likadant.
 35. ”Den där grejen” är hans starka känslor efter att ha avgjort hemmamatchen mot Malmö.
 36. För det kan aldrig bli detsamma, den väldigt starka och nära känslan som fanns mellan oss tror jag aldrig kommer tillbaka.
 37. Det finns alltså inte särskilt starka belägg för att munskydd hos allmänheten gör nytta.
 38. Det är tyvärr inget unikt för vita medelåldersmän, vi är tyvärr präglade av våra förebilder där man ska vara stor och stark och klara sig själv.
 39. Jag tycker att det håller på att bli bättre, det finns en vilja att vi ska ha ett starkt samhälle som håller ihop.
 40. Här har hon experimenterar med svanens eleganta siluett i dova färger, speglingar och dualistiska konstellationer, för att mellan nummer 7 och 8 ta ett drastiskt skutt över till geometriska former och starka, klara färger.
 41. Katalogarian blev ett starkt drama med grymma videobilder signerade den legendariska kvinnofotografen Francesca Woodman.
 42. ”Var stundtals ifrågasatt förra våren men stod för en starkare höst.
 43. Stenarna är i nuläget tolv gånger större än vad som används vid standardbyggen, samtidigt som materialet är lättare och starkare.
 44. Initiativet ”sträva efter renovering av äldre bostäder där så många som möjligt har råd att bo kvar”, ett led i Byggmästargruppens återbruksarbete, blir extra starkt när projektet drivs i samverkan med kunden, ofta kallat partnering.
 45. Peter tror själv att de nationella mässornas roll kommer att växa sig allt starkare framöver på grund av de reserestriktioner som finns.
 46. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk som bekant, och det skriftliga lösenordet är i dag fortfarande det vanligaste sättet att ta sig in i företagssystem.
 47. I en ny antologi diskuterar 18 forskare vad det är som har gjort arbetarlitteraturen så stark i Sverige.
 48. Att vi hamnar där, långt ifrån lagom, beror på att våra värderingar är unikt starkt mot totalitarism, rasism, homofobi, kvinnoförtryck.
 49. Åklagaren hävdar också att de två affärsmännen som deltog på mötet företrädde "Kinas intressen", vilket bland annat innebär att tysta kritiker mot Kinas agerande i Gui Minhai–frågan – där Angela Gui är en av de starkaste rösterna.
 50. Trenden är stark, sedan i april har det brittiska elsystemet klarat sig i 54 dagar i rad utan att behöva elda med kol.
 51. Gemensamt är att de känner en stark oro.
 52. Enligt vissa teorier skulle parasitismen också kunna vara en starkt bidragande orsak till att de flesta djur har sexuell fortplantning, i stället för att bara föröka sig genom kloning.
 53. Vilken aktie det gäller vill inte åklagaren Pontus Hamilton kommentera, men de båda häktade är misstänkta på sannolika skäl, den starkare misstankegraden.
 54. Målet är ju att vi ska komma ur det här som ett starkare bolag, säger Henrik Henriksson.
 55. Fysikerna berättar för oss att tidsflödets hastighet är en funktion av hur starkt ett gravitationsfält är.
 56. Reportern Josefin Sköld berättar om de starka reaktioner reportaget väckt.
 57. ”Jag minns Claes Borgström för hans starka och genuina engagemang i jämställdhetsfrågor, inte minst i kampen mot mäns våld mot kvinnor.
 58. Forskningsprojektet ”Arbetsliv i omvandling” (2015) tecknar dock en övergripande bild av ”levnads– och arbetsförhållanden som starkt avviker från de normalt förekommande i svenskt arbetsliv och inte uppfyller arbetsmiljölagens minimikrav”.
 59. De boende i Stockholmsförorten Bromma har starka åsikter om sin flygplats.
 60. Ett av hans starkaste minnen kan vara från när han fick en lillasyster.
 61. Ministrar uttryckte starkt stöd för att koordinera öppningen av gränser, att stegvis återgå till normalitet och att beslut ska fattas på grundval av epidemiologiska data.
 62. Trots Astra Zenecas starka svenska kopplingar verkar inte Sverige få någon förtur, rapporterar Dagens industri.
 63. Ja, vad är det Guy Standing och hans anhängare anser att politikerna bör fatta? Vilket är egentligen det starkaste argumentet för en basinkomst åt alla?.
 64. En händelse jag minns starkt var när vi skulle bila från en stad till en annan och det var fullt av människor på landsvägen där vi åkte.
 65. – Det är teknisk textil som används i olika applikationer i gummi– och fiskeriindustrin, vi gör flera textilier som är starkare än stål per vikt och som används till förstärkningsmaterial i marina applikationer, med mera.
 66. Personer med stark depression eller självmordstankar kan inte delta eftersom de bedöms behöva en annan sorts hjälp.
 67. Dels av den starka upplevelse det var att stå där ute i natten och höra fåglarna vakna och se morgonen komma.
 68. Peter Hultqvist var då en av ledamöterna och tyckte i efterhand att försvarsberedningen ”vårdade vårt arv om starkt partipolitiskt samarbete i försvars– och säkerhetspolitiken.
 69. Eric Wall är en av dem som är starkt kritiska till denna så kallade stock–to–flow–modell.
 70. – Det finns också en stark opposition framför allt på vänster– och centerkanten men även bland vissa delar av högern som motsätter sig en koalition med Netanyahu.
 71. Kina har reagerat starkt på uttalandena.
 72. Det finns ett starkt förtroende och höga krav på vad vi tillsammans levererar.
 73. Runt sekelskiftet 1900 verkade starka krafter i Finland för att förena alla folk som talade finska och samtidigt hårdnade Rysslands grepp om Finland.
 74. – Han lämnar efter sig ett starkt och positivt minne som en av de absolut störst ledarna i Idrottssverige och den i särklass största ledaren vi haft i IFK Göteborg, säger Mats Engström.
 75. Men tappet kommer efter några mycket starka börsveckor i slutet av april.
 76. ”Det är mycket viktigt att vi vidtar starka och tuffa åtgärder, de kan bli smärtsamma men de är nödvändiga”, säger han.
 77. Telemachus symbios med, och skuldtyngdhet inför, modern är lika stark som Persefones.
 78. Svaret på detta borde vara starkare anställningstrygghet och bättre skydd vid sjukdom och arbetslöshet.
 79. Det starkaste man kan trotsa är sitt eget blod, sa Oscar Enestad till Expressen förra året.
 80. Varken Centerpartiet eller Liberalerna har kommit fram särskilt starkt i de här tiderna.
 81. – Ingen vet vad som egentligen hänt, men det svenska engagemanget för fred och nedrustning på Koreahalvön är fortfarande starkt.
 82. Han säger att han känner starkt för dem som hamnar i den här situationen han själv varit i och alla de som förlorat nära och kära.
 83. När P O Enquist bara var sex månader gammal dog hans far och uppväxten med modern, som var lärarinna och nykterist, präglade honom starkt.
 84. ”Magnetisörens femte vinter”, ”Kapten Nemos bibliotek”, ”Nedstörtad ängel”, ”Livläkarens besök” fram till den sista ”Liknelseboken” hör till dem som i mitt minne lyser starkast.
 85. Läkemedelsverket avråder starkt privatpersoner från att testa en eventuell immunitet i dagsläget.
 86. – Tillsammans med Fellowminds redan existerande starka position inom data och affärsapplikationer tar vi vårt samlade erbjudande till en ny nivå.
 87. Vi tror att Dbvis Software är väl positionerat för att fortsätta att uppfylla detta behov och vi ser fram emot att samarbeta med ett så starkt och innovativt team, säger Ulf Lewander, investeringsansvarig på Fairpoint Capital.
 88. – Australien behöver ett starkt och hållbart ekosystem för nyhetsmedier och medierna är just nu hårt pressade.
 89. Vidtar ni några åtgärder finansiellt, med personal eller strategi för nya avtal på längre sikt?– Vi går in i den här situationen med en stark finansiell ställning och god likviditet.
 90. Sök hjälp vid starka och långvariga reaktioner.
 91. Vänsterpartiet och den socialdemokratiska vänstern tycker sig ha fått rätt – nu ropar ju plötsligt alla efter den starka statens hjälp.
 92. Trots det, ser vi redan nu att krisen leder till en renässans för välfärdsstaten, eftersom vi ser dagliga skandaler i form av att man inte byggt lager och inte satsat på en stark civil beredskap.
 93. De starkaste förnimmelserna får hon i stället av nybakt bröd och kanelbullar.
 94. Verkar också känna starkare och mer – och har ett ovanligt stort behov av att dela det med andra.
 95. Han minns att middagsgäster sniffade i luften när de kom in i huset och undrade om deras värdar lagade starkt doftande soppa.
 96. För 1400–talets européer hade ett naket bröst på en målning inte främst en erotisk innebörd, utan istället en stark religiös symbolik.
 97. Ett svart hål är en himlakropp där gravitationen är så stark att inget – varken ljus, annan strålning eller materia – kan lämna den.
 98. "Att i lag begränsa Riksbankens möjligheter att bestämma över och använda hela sin balansräkning för att klara sina uppdrag ger inte den beslutskraftiga och starka centralbank Sverige behöver", skriver debattörerna.
 99. En av dem är att se till att vi får starkare primärvård, säger han.
 100. Finansministerns menar dock att Sveriges finanser är tillräckligt starka för att klara av att hantera nedgången.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stark är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är strong en synonym till stark. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är svag motsatsen till stark.