Synonymer till status

Vi känner till 9 synonymer till status. Ordet status är en synonym till ställning och tillstånd och kan bland annat beskrivas som ”tillstånd, ställning ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av status samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till status

 1. lokalisering
 2. läge
 3. nivå
 4. position
 5. rang
 6. situation
 7. steg
 8. ställning
 9. tillstånd

Vilka ord betyder nästan samma sak som status?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till status. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. grad
 2. händelse
 3. belägenhet
 4. befattning

Vad är motsatsen till status?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till status.

Vad betyder status?

 1. tillstånd, ställning 
 2. (högt) socialt anseende
 3. tillstånd något befinner sig i
 4. människors och djurs sociala rangordning, plats i respektive samhälle; social status

Hur kan ordet status användas?

Följande exempelmeningar visar hur status kan användas.

 1. han hade uniform och fick därför status som krigsfånge
 2. läkaryrket har hög status

Hur används ordet status i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet status används i vanlig text.

 1. Macron säger dock nu att en eventuell ny status för Ukraina ska åtföljas av en väl utstakad väg framåt.
 2. Valievas status i Ryssland verkar dock inte ha tagit någon större skada av händelsen.
 3. Det är samma barn, fast de har fått en annan status i en brottsutredning.
 4. Enligt försvarsexperter är den farligaste tiden den mellan ett beslut och status som fullvärdig medlem i Nato.
 5. Elva länder i Öst– och Centraleuropa vill att det krigshärjade landet ges status som så kallat kandidatland och att EU skapar ett snabbspår för medlemskap.
 6. Det är välkänt att kriser av olika slag, oavsett om det är naturkatastrofer eller smittsamma sjukdomar drabbar människor med låg socioekonomisk status värst.
 7. Man utgår från en universalistisk modell, där alla människor och alla stater ska tillerkännas samma status och samma rättigheter.
 8. Hans bittra fru vill rädda släktens status.
 9. ”Jag vänder mig med respekt till Ers Majestät för att begära rätten till att ansöka om överklagande, baserat på 1951 års konvention med tillägg om status för flyktingar.
 10. Förslaget har skjutits upp flera gånger sedan förra våren och frågan om kärnkraftens och naturgasens status har skapat oenighet på flera plan inom EU och mellan de dominerande medlemsländerna Frankrike och Tyskland.
 11. Något som enligt BBC ska ses som ett erkännande av hennes status i kungafamiljen.
 12. Maj hoppas innerligt att Nimis ska få status som byggnadsminne och leva kvar i generationer.
 13. Lagen har inte bara förändrat barnets rättsliga status till brottsoffer och möjliggjort för barnet att erhålla skadestånd.
 14. Motiven till ungdomsrånen är vanligtvis behov av pengar, status inom den egna gruppen, spänning eller en bakomliggande konflikt mellan misstänkt och brottsutsatt.
 15. De bor även i regel i områden med starkare socioekonomisk status än de misstänkta.
 16. Men statusen på kortbanetävlingarna växer, inte minst tack vare den årliga och penningstinna ISL–serien som startades 2019.
 17. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende och status.
 18. Med stärkt anseende och status gör det även Qatar mindre sårbart för hot från dess större grannar som Iran, Saudiarabien och Turkiet.
 19. Detta gör man för att höja områdets boendekvalitet och därmed trivsel och status.
 20. Statsminister Edén motsatte sig erbjudandet eftersom det skulle ses som ett brott mot neutraliteten, och riskerna var för stora i den röriga internationella situationen med det pågående världskriget och osäkerheten kring Ryssland och Finlands status.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ställning en synonym till status. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på status

Ord som slutar på status

Bild till ordet status

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet status.

Bild med texten status