Synonymer till status

Vi känner till 9 synonymer till status. Ordet status är en synonym till ställning och tillstånd och kan bland annat beskrivas som ”tillstånd, ställning ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av status samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till status

 1. lokalisering
 2. läge
 3. nivå
 4. position
 5. rang
 6. situation
 7. steg
 8. ställning
 9. tillstånd

Vilka ord betyder nästan samma sak som status?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till status. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. grad
 2. händelse
 3. belägenhet
 4. befattning

Vad är motsatsen till status?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till status.

Vad betyder status?

 1. tillstånd, ställning 
 2. (högt) socialt anseende
 3. tillstånd något befinner sig i
 4. människors och djurs sociala rangordning, plats i respektive samhälle; social status

Hur böjs status?

 1. status
 2. statusen
 3. statusens
 4. statuset
 5. statusets

Hur kan ordet status användas?

Följande exempelmeningar visar hur status kan användas.

 1. han hade uniform och fick därför status som krigsfånge
 2. läkaryrket har hög status

Hur används ordet status i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet status används i vanlig text.

 1. ”Jag vänder mig med respekt till Ers Majestät för att begära rätten till att ansöka om överklagande, baserat på 1951 års konvention med tillägg om status för flyktingar.
 2. Förslaget har skjutits upp flera gånger sedan förra våren och frågan om kärnkraftens och naturgasens status har skapat oenighet på flera plan inom EU och mellan de dominerande medlemsländerna Frankrike och Tyskland.
 3. Något som enligt BBC ska ses som ett erkännande av hennes status i kungafamiljen.
 4. Maj hoppas innerligt att Nimis ska få status som byggnadsminne och leva kvar i generationer.
 5. Lagen har inte bara förändrat barnets rättsliga status till brottsoffer och möjliggjort för barnet att erhålla skadestånd.
 6. Motiven till ungdomsrånen är vanligtvis behov av pengar, status inom den egna gruppen, spänning eller en bakomliggande konflikt mellan misstänkt och brottsutsatt.
 7. De bor även i regel i områden med starkare socioekonomisk status än de misstänkta.
 8. Men statusen på kortbanetävlingarna växer, inte minst tack vare den årliga och penningstinna ISL–serien som startades 2019.
 9. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende och status.
 10. Med stärkt anseende och status gör det även Qatar mindre sårbart för hot från dess större grannar som Iran, Saudiarabien och Turkiet.
 11. Detta gör man för att höja områdets boendekvalitet och därmed trivsel och status.
 12. Statsminister Edén motsatte sig erbjudandet eftersom det skulle ses som ett brott mot neutraliteten, och riskerna var för stora i den röriga internationella situationen med det pågående världskriget och osäkerheten kring Ryssland och Finlands status.
 13. Det verkar som att deras huvudsakliga mål är att kämpa för att behålla status quo, sa Greta Thunberg i ett ilsket tal på fredagen.
 14. – Att skriva om hur status skapas, och hur rapparna och gängen hjälper varandras image.
 15. Tv–kanalen Dozjd, nyhetssajten Meduza och grävsajterna Vazjnye istorii och Proekt är bara några exempel på oberoende medier som det ryska justitieministeriet på oklara grunder har gett statusen ”utländsk agent”.
 16. Nu inför loppet hade jag min bästa mentala status, jag är där mentalt.
 17. Vi prioriterar hans fysiska status, han fördes omedelbart till sjukhus.
 18. Ecuador gav Assange medborgarskapet och begärde att han skulle tilldelas diplomatisk status.
 19. Kinas omvärdering av artens status kommer fem år efter det att Internationella naturvårdsunionen IUCN fastslagit samma sak.
 20. Stefan Löfvens status som skicklig förhandlare har fått sig en törn i och med regeringskrisen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ställning en synonym till status. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på status

Ord som slutar på status