status

Synonymer till status

lokalisering, läge, nivå, position, rang, situation, steg, ställning, tillstånd

Motsatsord till status

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till status.

Vad betyder status?

 1. tillstånd, ställning 
 2. (högt) socialt anseende
 3. tillstånd något befinner sig i
 4. människors och djurs sociala rangordning, plats i respektive samhälle; social status

Exempel på hur status kan användas

 1. han hade uniform och fick därför status som krigsfånge
 2. läkaryrket har hög status

Exempel på hur status används i svenska tidningar

 1. – De vill uppvisa någon form av status, säger frivårdsinspektör Mona Frank i Malmö.
 2. – Akademien har hela tiden legitimerat Arnaults status genom att ge honom förtroendeuppdrag, på ett sätt som är unikt.
 3. Att en film censureras i Kina är ironiskt nog den bästa tänkbara reklamen i väst, där ett kinesiskt konstverks status tenderar att stå i direkt relation till hur kritiskt det är gentemot regimen.
 4. Det är som att vi behöver bli sedda för att bekräfta inte bara vår sociala status, utan kanske också själva vår existens”, skriver debattören.
 5. Skogskyrkogården fick status som världsarv 1994 som ett unikt exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap sammansmälts till en kyrkogård.
 6. Politik handlar inte bara om status quo.
 7. Män med hög status, som begravdes med rika gravgåvor, hade nämligen en annorlunda variant av sina Y–kromosomer, jämfört med män med låg status, vilket tyder på ett annat ursprung på fädernet.
 8. USA är som bekant ett land där en genreförfattare kan uppnå kulturell status – till skillnad från Sverige – och boken belönades med Pulitzerpriset.
 9. Efter att Rix Emerald till slut lyckats nödstoppa och ankra utanför Göteborg ville Transportstyrelsens tjänsteman i beredskap kontrollera status med befälhavaren.
 10. Men många av dessa satsningar är redan omoderna eller otillräckliga – och framförallt skapade för att behålla status quo på energimarknaden.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av status

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ställning en synonym till status. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.