status

Status är synonymt med ställning och tillstånd och kan bland annat beskrivas som ”tillstånd, ställning ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av status och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till status

lokalisering, läge, nivå, position, rang, situation, steg, ställning, tillstånd

Motsatsord till status

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till status.

Vad betyder status?

 1. tillstånd, ställning 
 2. (högt) socialt anseende
 3. tillstånd något befinner sig i
 4. människors och djurs sociala rangordning, plats i respektive samhälle; social status

Böjningar av status

 1. status
 2. statusen
 3. statusens
 4. statuset
 5. statusets

Exempel på hur ordet status kan användas

 1. han hade uniform och fick därför status som krigsfånge
 2. läkaryrket har hög status

Exempel på hur ordet status används i svenska tidningar

 1. Enligt Region Stockholm är just nu status att Astra Zeneca, som EU har slutit avtal med, har sagt att ett vaccin kan finnas på plats i slutet av 2020.
 2. OECD lämnar därför ett antal rekommendationer för regeringar för att säkerställa att lika möjligheter finns tillgängliga för alla barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, yrke eller socioekonomisk status.
 3. I Japan har den samma status som traditionella delikatesser som kaviar och tryffel.
 4. Enligt advokatsamfundet innehåller lagen flera bestämmelser som "tycks vara oförenliga" med Hongkongs grundlag ("Basic Law"), som reglerar områdets särskilda status.
 5. Nakenhet är befriande och gör att alla är på samma nivå, ingen kan visa sin status genom klädsel, säger Hanna Unell.
 6. Det behöver knappast påtalas av skvaller har låg status.
 7. Vad vill Socialdemokraterna? Förutom att regera och försvara status quo?.
 8. HRW konstaterar att Libanons hantering av uppehållstillstånd gör det svårt för syrier att upprätthålla sin lagliga status.
 9. Enligt advokatsamfundet innehåller lagen flera bestämmelser som ”tycks vara oförenliga” med Hongkongs grundlag (”Basic Law”), som reglerar områdets särskilda status.
 10. Utsatta områden är enligt polisen områden med låg socioekonomisk status och där kriminella har en påverkan på lokalsamhället.
 11. Markus berättar att avmönstringen har en särskild status.
 12. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong–influensan och den så kallade svininfluensan har haft.
 13. Inte heller i FN–organet Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har Taiwan tillåtits en observatör sedan kinesen Liu Fang blev dess generalsekreterare hösten 2015, sin status som regional resehubb till trots.
 14. Det är kopplat till att äldreomsorgen alltid haft låg status, det är inte ett attraktivt jobb, det är låga löner, säger hon.
 15. Den som har tagit på sig uppgiften att förändra något har också identifierat vad som är status quo.
 16. ”Eddie Jobes rykte och status i stadsdelen har utvecklats under åren och i vissa kretsar är han mer av en ikon än en person” (Polispromemoria, juni 2017).
 17. En uppdatering kring hans status förväntas komma senare under onsdagen.
 18. Med tanke på de senaste årens restaurangrevolution, som gett kockar en närmast rockstjärnelik status, är det intressant att Köpenhamns bästa bagerier numera drivs av just före detta kockar.
 19. Det här innebär att vi fortfarande tar till oss vissa falska, missvisande eller osannolika påståenden – om det gynnar vår status i gruppen, menar Mikael Klintman.
 20. Men det finns också många andra medskapande krafter till vilka beteenden som ger status och uppmärksamhet i en viss tid – medierna till exempel.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till status är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ställning en synonym till status. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.