stegvis

Stegvis är synonymt med successiv och successivt och kan beskrivas som ”steg för steg, gradvis, successivt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stegvis och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stegvis

etappvis, gradvis, steg för steg, successiv, successivt

Motsatsord till stegvis

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stegvis.

Vad betyder stegvis?

 1. steg för steg, gradvis, successivt

Exempel på hur ordet stegvis kan användas

 1. landets ekonomi blev stegvis bättre

Exempel på hur ordet stegvis används i svenska tidningar

 1. Enligt Indiens utrikesdepartement har nu länderna förhandlat fram en tillfällig lösning på gränskonflikten som innebär att båda parterna stegvis "helt drar sig tillbaka" från Galwandalen.
 2. Staden kommer att öppna stegvis de kommande veckorna.
 3. Ministrar uttryckte starkt stöd för att koordinera öppningen av gränser, att stegvis återgå till normalitet och att beslut ska fattas på grundval av epidemiologiska data.
 4. Därför föreslår jag att vi gör det stegvis och börjar på måndag, säger statsministern.
 5. Även i Österrike – som stegvis redan återöppnat under två veckors tid – ges nya klartecken från myndigheterna.
 6. Norges olje– och gasinvesteringar har stegvis dämpats sedan oljepriskraschen 2014, då oljeindustrin chockades av ett ras för priset på brentolja från drygt 115 dollar till 50 dollar per fat på ett halvår.
 7. – Man kan ta det stegvis.
 8. Därefter ska försök göras att stegvis öppna upp olika sektorer i landet igen, samtidigt som åtgärderna noga ska analyseras så att inte smittspridningen tar fart igen.
 9. Det kommer troligen att ske stegvis, säger Elfström.
 10. – Ska Sverige på allvar ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver lagstiftning bedrivas som ett utvecklingsarbete och stegvis förbättras varje dag.
 11. – Jag tror inte att man förstår att man gör det när det går stegvis.
 12. Vindstyrkorna ökar stegvis under söndagskvällen.
 13. Däremot klarade fler av dem livhanken om temperaturökningen gjordes stegvis, så möjligheten att hinna acklimatisera sig synes spela viss roll.
 14. I ett antal länder världen över, också nära oss, nedmonteras demokratin genom att man stegvis nedmonterar det demokratiska samhällets institutioner.
 15. Människor av vår sort har utvecklats som ett resultat av evolutionen, det vill säga stegvis.
 16. Lars Calmfors hade velat se en mer stegvis utveckling där man prövar om man kan släppa in fler privata utförare och så utvärderar man om de är mer effektiva än Arbetsförmedlingen.
 17. – Jag har god kontakt med före detta anställda inom public service och de berättar hur landet arbetat politiskt för att stegvis minska förtroende för public service.
 18. Enligt veterinärer måste mängden mat öka stegvis eftersom djuren varit helt utan mat under flera dagar.
 19. Sedan USA drog sig ur avtalet förra året har landet stegvis trappat upp sina ekonomiska sanktioner igen.
 20. Den saudiska staten övertog ägandet från amerikanska intressen stegvis under åren 1973–80.
 21. – Det gick stegvis, till slut var jag uppe på Operakällaren och hade med mig dansare och visade upp mina kollektioner, säger hon.
 22. Med detta på plats så kan man stegvis realisera besparingar och öka effektiviteten utan att bristsituationer uppstår.
 23. I beredningen blir det bred enighet över blockgränsen om att stegvis höja försvaret utgifter till 84 miljarder kr år 2025 (från 1 procent av bruttonationalprodukten i dag till 1,5 procent 2025).
 24. – Vi ser stegvis mer acceptans för att samarbeta med SD.
 25. Men det har gått stegvis.
 26. Avspärrningen av den enkelriktade gatan mellan Sant Paulsgatan och Hornsgatan minskade stegvis efter klockan 7.
 27. Efter en tävlingsperiod där Fredricson stegvis känt sig sämre kulminerade utmattningssyndromen hemma på gården i Skåne.
 28. Systemet ska införas stegvis till 2025.
 29. Iphone har normalt sett skyddsmekanismer som sätter stopp för sådana attacker genom att stegvis öka tiden en användare måste vänta mellan försöken att slå in rätt pin–kod.
 30. "Det ska införas stegvis till 2025", säger Skog.
 31. Det utskott som president Beji Caid Essebsi utsett att se över lagstiftningen väntas avlägga sin första rapport i juni och föreslå att ändringarna införs stegvis.
 32. Det vore av praktiska skäl rimligt att detta sker stegvis, där första steget är att alla människor oavsett ålder får möjlighet att byta juridiskt kön via en enkel process.
 33. Först nekade Moskva i sten men har stegvis tvingats medge förluster.
 34. Men även en stegvis ekonomisk ökning kan bli svår att kombinera med materielnotor, tillväxt genom en stegvis utökad värnplikt och löner till fler anställda.
 35. Men partistyrelsen vann majoritetens stöd, och kongressen beslutade om ett mjukare vallöfte med en stegvis arbetstidsförkortning samt att hålla sig till det finanspolitiska ramverket.
 36. – Det här måste ske stegvis och kombineras med stora utbildningsinsatser eftersom vi har brist på personal på vissa områden, säger Jonas Sjöstedt.
 37. Mats Liedholms tre år på ICA är en del av det skifte där annonsören stegvis går från tryckt masskommunikation i riktning mot personaliserade budskap i konsumenternas digitala liv.
 38. Han skriver i en kommentar att Nordeas ekonomer nu ser framför sig en stegvis avmattning i konjunkturläget till nivåer kring 52–55.
 39. De nya myndigheterna och avdelningarna kommer att vara på plats stegvis under 2019, men senast vid nästa års utgång.
 40. För föräldrar som funderar på att skaffa smarta telefoner till sina barn kan det vara bra att vänja in dem stegvis och tidsindelat, då det kan hjälpa dem att skapa goda vanor och motverka problematiskt beroende.
 41. – Vi kommer att stegvis förstöra terrorkorridoren så som vi gjorde i operationerna i Jarabulus och al–Bab, med start från väst.
 42. Kinas ekonomi är en ovanlig hybrid, eftersom regimen lyckats öppna sig för marknadsekonomi stegvis med bibehållen politisk kontroll.
 43. Det måste hända snabbt, och vi kan inte tolerera att det händer stegvis, säger hon.
 44. Även Norrmejerier har stegvis ökat ersättningen till mjölkbönderna, med totalt 60 öre per liter under 2017.
 45. Trelleborg har beslutat att tillverkningen av djuphavsbojar för borrutrustning i djuphavsmiljöer, stegvis kommer att avvecklas vid anläggningen i Texas.
 46. Det hade inte funkat för mig i alla fall, jag kände att jag ville ta det stegvis.
 47. För att få en bra prestanda måste de två teknikerna interagera med varandra medan 5g introduceras stegvis.
 48. – Jag tror att hela grejen snarare är att utvecklingen skett stegvis och att systemet långsamt blivit bättre och bättre, säger han.
 49. Jag tar det stegvis i ordning.
 50. Det kan alltså knappast vara att lägga om säkerhetspolitiken i ”tvära kast” om Sverige efter drygt 20 år av stegvis närmande går från dagens mycket nära partnerskap med Nato, till medlemskap i Nato.
 51. Funktionerna kommer att stänga ner stegvis, där det första innebär att nya appar bara är tillgängliga för Chrome OS.
 52. Därefter kommer arbetet att ske stegvis i den takt vädret medger.
 53. Liknande penisstölder har förekommit i Europa och finns beskrivna i Frankrike på 1400–talet, men de försvann när medicinen stegvis blev en fråga för naturvetenskapen som ju var aktivt ointresserad av häxkraft.
 54. Det handlar snarare om en stegvis normalisering mellan Turkiet och Ryssland, till det läge i förbindelserna som rådde före brytningen i november förra året.
 55. – Vi genomför stegvis ett förnyelseprogram.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stegvis är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är successiv en synonym till stegvis. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.