stegvis

Synonymer till stegvis

etappvis, gradvis, steg för steg, successiv, successivt

Motsatsord till stegvis

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stegvis.

Vad betyder stegvis?

 1. steg för steg, gradvis, successivt

Exempel på hur stegvis kan användas

 1. landets ekonomi blev stegvis bättre

Exempel på hur stegvis används i svenska tidningar

 1. Lars Calmfors hade velat se en mer stegvis utveckling där man prövar om man kan släppa in fler privata utförare och så utvärderar man om de är mer effektiva än Arbetsförmedlingen.
 2. – Jag har god kontakt med före detta anställda inom public service och de berättar hur landet arbetat politiskt för att stegvis minska förtroende för public service.
 3. Enligt veterinärer måste mängden mat öka stegvis eftersom djuren varit helt utan mat under flera dagar.
 4. Sedan USA drog sig ur avtalet förra året har landet stegvis trappat upp sina ekonomiska sanktioner igen.
 5. Den saudiska staten övertog ägandet från amerikanska intressen stegvis under åren 1973–80.
 6. – Det gick stegvis, till slut var jag uppe på Operakällaren och hade med mig dansare och visade upp mina kollektioner, säger hon.
 7. Med detta på plats så kan man stegvis realisera besparingar och öka effektiviteten utan att bristsituationer uppstår.
 8. I beredningen blir det bred enighet över blockgränsen om att stegvis höja försvaret utgifter till 84 miljarder kr år 2025 (från 1 procent av bruttonationalprodukten i dag till 1,5 procent 2025).
 9. – Vi ser stegvis mer acceptans för att samarbeta med SD.
 10. Men det har gått stegvis.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av stegvis

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är successiv en synonym till stegvis. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.