stigma

Stigma är synonymt med stigmata och kan bland annat beskrivas som ”den grekiska bokstaven Ϛ (gemen: ϛ)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stigma och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stigma

stigmata

Motsatsord till stigma

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stigma.

Vad betyder stigma?

 1. den grekiska bokstaven Ϛ (gemen: ϛ)
 2. sårmärke
 3. vanärande kännetecken

Exempel på hur ordet stigma kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet stigma används i svenska tidningar

 1. Att komma från Wuhan blev något av ett stigma när epidemin tog fart i Kina, berättar Chen Wei.
 2. Mojo Vision anser att det för alltid kommer att finnas ett socialt stigma förknippat med smarta glasögon och försöker därför lansera begreppet ”osynlig databehandling”.
 3. Att prostitution är ett fenomen som helt utgår ifrån den ena partens sexualitet mörkas ut och gränserna mellan den som profiterar eller köper och den som säljer suddas ut till förmån för ett gemensamt ”stigma”.
 4. Befolkningen växer och barnkullarna är stora, stigmat kring att kontakta psykiatrin har bleknat och den psykiska ohälsan bland unga har ökat.
 5. Men det finns ett stigma kring hiv och de som bär viruset.
 6. Men fortfarande är hiv ett stigma.
 7. De besöker förskolor för att komma nära personal och föräldrar för att minska stigmat och rädslan många känner inför socialtjänsten.
 8. Fylld av döda människor med en sjukdomshistoria omgiven av stigma.
 9. Att separeras från sin förälder och stigmat kring hur andra i ens närhet ska reagera påverkar barnen, säger hon.
 10. Idag börjar stigmat kring mental ohälsa sakta att försvinna och det blir allt vanligare att prata om de här frågorna.
 11. – Det är en kraftfull påminnelse om att stigmat mot personer som lider av psykisk ohälsa på många platser i världen är fortsatt stark, säger han enligt Daily Mirror.
 12. Förhoppningen är att föreställningen kan bidra till att fler vågar bryta stigmat kring psykisk ohälsa och prata om hur de mår och varför de mår som de gör.
 13. Vi har tystat offer för sexuella övergrepp genom skam och stigma, genom att lära barn att deras röst inte är lika viktig som våra, säger drottningen.
 14. – För väljarna har stigmat fått mindre betydelse.
 15. Denna förskjutning resulterade hos judiska minoriteter i ett existentiellt stigma som varken dop eller assimilation kunde ändra.
 16. ”Det finns otroligt starka vittnesmål från personer som berättar hur de för första gången sedan de hamnade i missbruket kände sig normala och inte led av det stigma som är kopplat till den traditionella, dagliga medicineringen”, säger han.
 17. – Det finns ett stigma kring sånt här men det är inte så att man automatiskt är en dålig person för att man sitter i fängelse, säger hon till The Sun.
 18. Orden är ett stigma för den kvinnofigur som först framställs som psykiskt tvivelaktig, därefter som opålitlig och slug.
 19. Om det ”bara” hade varit misshandel så hade det varit mycket lättare, men stigmat som sexförövare bär har ingen gloria alls.
 20. Det är också svårt att samla in data och att nå de grupper som mår dåligt, bland annat eftersom föräldradepression fortfarande är omgivet av ett ganska stort stigma, menar Elia Psouni.
 21. I Sri Lanka är det totalförbjudet med homosexualitet och våldtäkt innebär ett socialt stigma.
 22. Roxanne Krystalli menar att kvinnorna drabbas av ett socialt stigma som handlar om att de av samhället anses ha frångått den ”idealiserade rollen av en fredlig, älskande mamma”, enligt tidskriften.
 23. – Det är ett sådant stigma att vara svart och tjej, jag ville på något sätt förklara för unga kvinnor att felet inte ligger hos dem, utan i samhällets strukturer.
 24. Men stigmat och nedvärderingen står väl ändå de sexköpande männen för? De vita rika heterosexuella cismännen som är problem i alla andra samhällsfrågor, är av någon mystisk anledning inte viktiga i denna fråga.
 25. – De försöker få tillstånd delvis på grund av det sociala stigma som det innebär att vara homosexuell, men det räcker inte.
 26. Ett viktigt steg för att minska tabueringen och stigmat kring psykisk ohälsa, och samtidigt öka kunskapen om självmord, är att så många som möjligt utbildas i hur dessa tragedier kan förebyggas.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stigma är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är stigmata en synonym till stigma. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.