stimulera

Stimulera är synonymt med uppmuntra och underlätta och kan bland annat beskrivas som ”ökar aktiviteten hos, piggar upp”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stimulera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stimulera

egga, framhäva, främja, sporra, underlätta, uppmuntra

Motsatsord till stimulera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stimulera.

Vad betyder stimulera?

 1. ökar aktiviteten hos, piggar upp
 2. egga, reta, framkalla arbetslust eller annan reaktion

Böjningar av stimulera

 1. stimulera
 2. stimulerad
 3. stimulerade
 4. stimulerades
 5. stimulerar
 6. stimuleras
 7. stimulerat
 8. stimulerats

Exempel på hur ordet stimulera kan användas

 1. regeringen försökte stimulera ekonomin
 2. en stimulerande uppgift

Exempel på hur ordet stimulera används i svenska tidningar

 1. Kirskål, som är ett av våra vanligaste ogräs, har exempelvis c–vitamin– och proteinrika blad som stimulerar blodcirkulationen.
 2. Samarbeten mellan olika branscher för ökad materialåtervinning måste stimuleras.
 3. Det är både viktiga och nödvändiga områden, men vi vill lyfta fram att stor effekt också kan åstadkommas genom att satsa på undanröjning av onödiga och kostnadsdrivande hinder för omställning, som samtidigt stimulerar efterfrågan på arbetskraft.
 4. Kommer landets ledning ta den enkla vägen för att stimulera Kinas ekonomi efter coronakrisen, genom kol och fossila satsningar – eller kommer man att sätta en grön omställning i centrum?.
 5. Riksbanken har satt fart på sedelpressarna i coronakrisen, för att stimulera utlåning till drabbade hushåll och företag när ekonomin tvärnitar och för att säkra att det finns likviditet i banksystemet.
 6. Som guvernör har Cuomo bland annat arbetat för kvinnors och hbtq–personers rättigheter, tagit miljöinitiativ samt sökt stimulera jättedelstatens ekonomi.
 7. Viktigt att redan nu förbereda insatser för att stimulera efterfrågan när den akuta krisen är över, säger han.
 8. Om regeringen, Riksbanken och Finansinspektionens åtgärder för att stimulera ekonomin fungerar kan vändningen komma till sommaren eller tidigare, enligt Robert Bergqvist.
 9. Då är det lämpligt att man använder mer av de ekonomiska muskler vi har på grund av vår låga statsskuld, för att stimulera ekonomin, säger hon.
 10. Tillgångarna finns, men det gäller att attrahera kompetens, stimulera framväxten av företag som förädlar och utvecklar upplevelser och tjänster och knyter an till storstäderna, där de flesta kunderna finns.
 11. Korruption och stöd till extrema organisationer, förenat med desinformation och cyberattacker, syftar till att stimulera motsättningar, underminera demokratier och förtala regeringar för att därmed försvaga gemenskap och motståndsanda.
 12. Lärare tycker det är väldigt tufft att stimulera barnen och att hålla deras uppmärksamhet.
 13. Det är en del av ett sätt att stimulera konsumtion.
 14. ”Det finns inga oroväckande underliggande tecken i ekonomin och Fed–ledamöterna behöver inte sänka räntan lägre för att stimulera ekonomin”, säger han enligt Reuters.
 15. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen.
 16. Hinnsvepning görs för att stimulera mognad av livmodertappen och kan även hjälpa värkarna att starta.
 17. Pacemakern är tänkt att stimulera hjärtat att pumpa i stadig takt och samtidigt använda artificiella neuroner.
 18. Det var reklammannen Stig Gavlén och hans bror Jörgen som kom på idén med en stor halmbock för att stimulera handeln.
 19. – Om det är ett projekt som stimulerar mig kan jag fortsätta att spela på min nivå tills jag är 50 år.
 20. Han undergrävde demokratiska landvinningar och stimulerade samtidigt ekonomin genom liberala reformer, som spelade en viktig roll för stadsutvecklingen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stimulera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppmuntra en synonym till stimulera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.