stimulera

Synonymer till stimulera

egga, framhäva, främja, sporra, underlätta, uppmuntra

Motsatsord till stimulera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stimulera.

Vad betyder stimulera?

 1. ökar aktiviteten hos, piggar upp
 2. egga, reta, framkalla arbetslust eller annan reaktion

Exempel på hur stimulera kan användas

 1. regeringen försökte stimulera ekonomin
 2. en stimulerande uppgift

Exempel på hur stimulera används i svenska tidningar

 1. Tillgångarna finns, men det gäller att attrahera kompetens, stimulera framväxten av företag som förädlar och utvecklar upplevelser och tjänster och knyter an till storstäderna, där de flesta kunderna finns.
 2. Korruption och stöd till extrema organisationer, förenat med desinformation och cyberattacker, syftar till att stimulera motsättningar, underminera demokratier och förtala regeringar för att därmed försvaga gemenskap och motståndsanda.
 3. Lärare tycker det är väldigt tufft att stimulera barnen och att hålla deras uppmärksamhet.
 4. Det är en del av ett sätt att stimulera konsumtion.
 5. ”Det finns inga oroväckande underliggande tecken i ekonomin och Fed–ledamöterna behöver inte sänka räntan lägre för att stimulera ekonomin”, säger han enligt Reuters.
 6. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen.
 7. Hinnsvepning görs för att stimulera mognad av livmodertappen och kan även hjälpa värkarna att starta.
 8. Pacemakern är tänkt att stimulera hjärtat att pumpa i stadig takt och samtidigt använda artificiella neuroner.
 9. Det var reklammannen Stig Gavlén och hans bror Jörgen som kom på idén med en stor halmbock för att stimulera handeln.
 10. – Om det är ett projekt som stimulerar mig kan jag fortsätta att spela på min nivå tills jag är 50 år.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av stimulera

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppmuntra en synonym till stimulera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.