stor

Stor är synonymt med super stor och vidsträckt och kan bland annat beskrivas som ”som överskrider det normala i fråga om omfattning”. Ordet används i uttrycket ”i stor skala” som betyder ”i stor omfattning”. Stor är motsatsen till liten.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stor och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stor

avsevärd, bamse, biff, blaffig, bra, diger, enorm, framstående, framträdande, gigantisk, grov, högrest, jätte, kolossal, kraftig, lång, maffig, markant, massiv, mastodontisk, mullig, omfattande, pampig, rejäl, reslig, rymlig, skrovlig, stark, super stor, uttalad, vidsträckt, voluminös, väldig, yppig

Motsatsord till stor

liten

Vad betyder stor?

 1. som överskrider det normala i fråga om omfattning
 2. framstående
 3. med mått eller utsträckning som överskrider genomsnittet
 4. (om person) som anses som bättre än de flesta; som åstadkommer mycket

Hur används stor i uttryck?

 1. i stor skala = i stor omfattning
 2. i stora drag = ungefär
 3. i stort sett = mer eller mindre
 4. i största laget = lite för stor
 5. någon har ett stort ego = någon är egocentrisk
 6. slår på stort = bjuder på ett storslaget sätt
 7. stor i truten = skrytsam
 8. stora kanoner = framstående personer

Exempel på hur ordet stor kan användas

 1. ett stort hus
 2. hennes besvikelse var stor när hon inte vann
 3. byggnaden var till stor del förstörd
 4. Strindberg, Sveriges störste författare

Exempel på hur ordet stor används i svenska tidningar

 1. Intresset från bland annat banker med kunder även utanför Sverige och Norden är stort enligt Mathias Folchi.
 2. Vi vet att det största problemet när människor arbetar hemma är ergonomin.
 3. – Det faktum att en stor del av befolkningen endast använder några få lösenord och att så få använder en lösenordshanterare hänger ihop, säger Sarah Rutherford.
 4. Enligt en undersökning från revisions– och konsultföretaget Pwc, baserad på frågor till 100 större svenska bolag, så är det sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker.
 5. Med stor sannolikhet hänger ökningen samman med att allt fler människor arbetar hemifrån på grund av den pågående pandemin och då ökar också användningen av fjärrskrivbord.
 6. – Folk drömmer inte lika stort här ute.
 7. I en DN–intervju slog arbetsmarknadsminister Eva Nordmark fast att regeringen som en del av januariavtalet kommer att driva igenom stora förändringar av arbetsrätten.
 8. ”Filmerna ger sken av att lösningen bara är ett knapptryck bort och att det går att swipa, klicka och trycka utan att det medför några större konsekvenser för privatekonomin”, står det i domen som föll den 25 juni i år.
 9. ”Det är bevisat att abortmotstånd spelar stor roll i vissa sjukhus beslut att inte ge läkarna tillståndet som krävs”, sade han också.
Ordet stor uppdaterades 2020-07-02.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stor är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är super stor en synonym till stor. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är liten motsatsen till stor.