strålning

Strålning är synonymt med syndrom och energiöverföring och kan bland annat beskrivas som ”överföring av energi genom strålar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av strålning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till strålning

bestrålning, energiöverföring, radiering, radioaktiv strålning, syndrom, utstrålning

Motsatsord till strålning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till strålning.

Vad betyder strålning?

 1. överföring av energi genom strålar
 2. (fysik) spridning av partiklar eller energi (elektromagnetiska vågor/fotoner; se elektromagnetisk strålning)

Böjningar av strålning

 1. strålning
 2. strålningar
 3. strålningarna
 4. strålningarnas
 5. strålningars
 6. strålningen
 7. strålningens
 8. strålnings

Exempel på hur ordet strålning kan användas

 1. radioaktiv strålning

Exempel på hur ordet strålning används i svenska tidningar

 1. Hundratusentals dödades och skadades av explosionen, värmen och strålningen från det radioaktiva nedfallet.
 2. Laddade partiklar kastas ut från stjärnan och det anses försvåra utvecklingen av liv eftersom stark strålning förstör DNA.
 3. Den 22–23 juni uppmätte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) förhöjda nivåer av radioaktiv strålning i Stockholm.
 4. Bland annat för att de måste kunna utstå strålning som annars gör att de snabbt går sönder i rymden.
 5. Atmosfärens temperatur på 600°C bidrar till en kraftig infraröd strålning som fångades in av Spitzerteleskopet.
 6. När man har tillräckligt mycket virus avdödas smittämnet med värme, formalin eller strålning.
 7. Min kompis Martin sa en smart grej, på 80–talet togs ett politiskt beslut om att förbjuda freoner i kylskåp och deodoranter, för ozonskiktet som skyddar oss mot solens strålning höll på att gå sönder.
 8. Ett svart hål är en himlakropp där gravitationen är så stark att inget – varken ljus, annan strålning eller materia – kan lämna den.
 9. Så nära solen är solljuset 13 gånger mer intensivt än på jorden och det kommer kraftiga utbrott av strålning från solens atmosfär.
 10. Vi vet att de som tidigt behandlades med strålning har en stor risk för sena komplikationer, men kunskapen om påverkan av dagens behandling är otillräcklig, säger Marianne Jarfelt.
 11. Den starka ultravioletta strålningen bryter ned vattnet i väte– och syremolekyler.
 12. I Fukushima har förhöjd radioaktiv strålning uppmätts – runt en idrottspark som kommer att användas i OS i Tokyo 2020.
 13. Helhetsbilden av projekten är viktigt att ha med sig när det man arbetar med ska användas i så pass komplexa situationer och miljöer som ligger utanför vår egen atmosfär, där bland annat kosmisk strålning är en dominerande utmaning.
 14. En trolig förklaring till sambandet, enligt forskarna, är den aggressiva behandling många cancerpatienter får, där strålning och cellgifter ofta finns som alternativ.
 15. Heliosfären skyddar oss från kosmisk strålning med hög energi som bland annat kan påverka oss och vårt dna, men inte helt och hållet.
 16. Värme sprider sig på tre sätt och har du täckt för elementet med en soffa minskar två av dessa, konvektion och strålning.
 17. Hela universum badar i den svaga strålning som bildades strax efter big bang och Peebles har tolkat den här strålningen.
 18. Eugenia var tonåring när hon drabbades av sköldkörtelcancer på grund av strålningen efter Tjernobylolyckan.
 19. Halten strålning var hög på taket.
 20. Minst hundra år ska den klara av att hålla den värsta strålningen i schack.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till strålning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är syndrom en synonym till strålning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.