stratus

Stratus kan beskrivas som ”(meteorologi) dimmoln; moln som befinner sig på låg höjd, mellan 50 m och 500 m”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stratus och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till stratus

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till stratus.

Motsatsord till stratus

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till stratus.

Vad betyder stratus?

  1. (meteorologi) dimmoln; moln som befinner sig på låg höjd, mellan 50 m och 500 m

Böjningar av stratus

  1. stratus
  2. stratusen
  3. stratusens
  4. stratuset
  5. stratusets

Exempel på hur ordet stratus kan användas

Det saknas exempel.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till stratus är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.