struktur

Struktur är synonymt med textur och uppbyggnad och kan bland annat beskrivas som ”organisation, uppställning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av struktur och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till struktur

altare, anatomi, balkong, boende, bro, byggnad, hangar, konstruktion, kors, kropp, mall, minnesmärke, mönster, ordning, ritning, skylt, stadion, textur, torn, typexempel, uppbyggnad, vinna, våning, yta, överbyggnad

Motsatsord till struktur

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till struktur.

Vad betyder struktur?

 1. organisation, uppställning
 2. utformning hos en yta
 3. ordning, planering
 4. det sätt något är organiserat på
 5. enkelt mönster hos en yta, antingen baserat på färgvariationer eller fysiska höjdvariationer

Böjningar av struktur

 1. struktur
 2. strukturen
 3. strukturens
 4. strukturer
 5. strukturerna
 6. strukturernas
 7. strukturers
 8. strukturs

Exempel på hur ordet struktur kan användas

 1. näringslivets struktur
 2. diktens komplicerade struktur
 3. tygets struktur

Exempel på hur ordet struktur används i svenska tidningar

 1. Det finns fortfarande strukturer, smygrasistiska sådana, som missgynnar oss med mörkare hy.
 2. – Det finns alltid en risk vid ett sådant här tillfälle att människor som är inne i kulturen halkar ur och inte tar sig tillbaka igen eller att vi tappar institutioner och strukturer som är väldigt svåra att återskapa.
 3. De vill få bort gamla strukturer och kulturer och skapa en annan hållning inom polisen, säger Johannes Knutsson, professor emeritus vid Polishögskolan i Oslo som studerat polisens arbetsmetoder i USA.
 4. Turkcell Holding är i sin tur en del av konglomeratets Cukurovas invecklade struktur av holdingbolag, där även ryske oligarken Michail Fridmans Letter One finns med som delägare.
 5. Ursäkter om att samhället är orättvist, att er uppväxt varit tuff eller att rasistiska strukturer gör det omöjligt för er att lyckas är kvalificerat nonsens.
 6. Tekniken har revolutionerat arkeologin genom att det går att göra 3d–kartor av stora områden från luften, och upptäcka strukturer som är dolda av tät vegetation.
 7. Och att man raskt klarar ut vem som ska göra vad och i vilken utsträckning existerande strukturer räcker till eller nya måste tillskapas.
 8. Enligt Keivan är Winget minst sagt tungt inspirerad av Appget, från kärnfunktioner till terminologin och dess struktur, utan någon som helst hänvisning.
 9. Genom historien visar det sig att sociopolitiska mobiliseringar kan omforma samhällen och strukturer av ojämlikhet mycket snabbare än vad de flesta samtida observatörer tenderar att föreställa sig.
 10. – Vi vill påverka och bryta diskriminerande strukturer, sammanfattar Manel Rodrick.
 11. Sverige har en sådan struktur för ansvarstagande, att det inte är någon som kan säga annat än att ansvaret är gemensamt.
 12. Hur vi inte längre navigerar svåra problem tillsammans genom att småprata oss runt dem utan annan struktur än att stöta på varandra mellan alla silobaserade och superfokuserade möten.
 13. Därefter byggde han en antenn, en struktur för den att stå på och kompletterade med förförstärkare, filter med mera.
 14. Det är just nu i dessa kristider som vi måste skynda på omställningen till en helt ny struktur i den europeiska verkstadsindustrin, för att påtagligt stärka konkurrenskraften.
 15. – Det kan vara personalreduceringar och strukturen generellt i koncernen.
 16. Ifall dessa strukturer redan funnits på plats hade Sverige också stått betydligt starkare i dessa dagar.
 17. Tar det däremot längre tid måste bolaget se över nya strukturer och uppsägning av personal.
 18. De älskar dig bara för att du delar samma ideologi och är en del av samma struktur.
 19. Implementera strukturer på möten och i teamen så att alla får tala och synas.
 20. Men precis som med den välvda tekniken var det här något jag med tiden vande mig vid – och lyckades även få struktur och ordning i det stora kaoset.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till struktur är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är textur en synonym till struktur. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.