Synonymer till strukturell

Strukturell kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med en struktur ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av strukturell samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till strukturell

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till strukturell.

Vad är motsatsen till strukturell?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till strukturell.

Vad betyder strukturell?

 1. som har att göra med en struktur 
 2. som har att göra med strukturen

Hur böjs strukturell?

 1. strukturell
 2. strukturella
 3. strukturellt

Hur kan ordet strukturell användas?

Följande exempelmeningar visar hur strukturell kan användas.

 1. det blir strukturella förändringar i företaget

Hur används ordet strukturell i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet strukturell används i vanlig text.

 1. Hans bild är att folket i Myanmar tolererar varandra bättre idag, att demonstrationerna kan föra med sig strukturella långsiktiga förändringar.
 2. Ekström identifierar även ett strukturellt problem, som hon anser hör till det mest svårlösta och handlar om att en del kommunanställda har större lojalitet till andra personer än sin arbetsgivare.
 3. Vi bygger vindkraftparker som har en livslängd i snitt på över 30 år och vi har ingen anledning att tro att detta är någon typ av strukturell utmaning, säger han.
 4. Michail Gorbatjovs initiativ för att råda bot på den inre krisen, glasnost och perestrojka, varom mer nedan, kom alldeles för sent och snarast förvärrade Sovjetunionens strukturella utgångsläge.
 5. Huvudproblemet i svensk äldreomsorg är att det helt enkelt råder en svår och permanent strukturell underbemanning.
 6. Mehrdad Sasani, professor i byggnadskonst vid universitetet Northeastern i Boston han tror att kollapsen kan vara ett resultat av strukturella skador orsakade av havsklimatet.
 7. – Ja, det skulle kunna vara en lösning för den här familjen men det här är en strukturell problematik, det handlar inte om en familj utan om att en myndighet inte tillämpar lagstiftning som den bör, så att barn lider skada.
 8. Det har skapat strukturella problem som måste tryckas tillbaka.
 9. Då kommer man in på frågan kring strukturellt våld, att kolonisationen skapat en grogrund för att bli osams internt i stället för att slå tillbaka mot förtryckaren.
 10. I de flesta fall kommer det att skapa nya strukturella förändringar av kapacitet, plats, produkter och affärsmodeller, säger analytikern Mark Raskino.
 11. "Den högre kostnaden beror på att vi skiftat över mot mer strukturella åtgärder än vad som planerades initialt", skriver bolaget.
 12. De identifierade bristerna är strukturella.
 13. – Den allvarliga delen, som vi och alla andra tydligen hade ganska dålig hum om, var de strukturella problemen.
 14. De strukturella och institutionella bristerna gjorde att äldreomsorgen stod ”oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi”, enligt kommissionen.
 15. Skogsplantering måste göras tillsammans med massiva strukturella förändringar i hur Kina producerar och konsumerar energi, inklusive snabba och stora minskningar i konsumtionen av fossila bränslen.
 16. Det konstaterar coronakommissionen i sin första delrapport och pekar även på, sedan länge välkända, strukturella brister inom äldreomsorgen.
 17. – Vi ser inte att det finns ett strukturellt problem på K3.
 18. Utredningen är fortfarande inte klar, men han anser att jägarutbildningen är bra och att det inte finns ett strukturellt problem.
 19. Den är inte avslutad men visar enligt honom att man har en bra utbildning och inga strukturella problem.
 20. Andra strukturella faktorer som kan spela in är betygssystemets och kursplanernas utformning.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på strukturell