styckning

Styckning kan beskrivas som ”uppdelning i mindre bitar av slaktat djur”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av styckning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till styckning

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till styckning.

Motsatsord till styckning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till styckning.

Vad betyder styckning?

 1. uppdelning i mindre bitar av slaktat djur

Böjningar av styckning

 1. styckning
 2. styckningar
 3. styckningarna
 4. styckningarnas
 5. styckningars
 6. styckningen
 7. styckningens
 8. stycknings

Exempel på hur ordet styckning kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet styckning används i svenska tidningar

 1. Efter kriget globaliserades matmarknaden och slaktindustrin flyttades successivt från området och i slutet av 80–talet gick verksamheten över från slaktverksamhet till styckning av redan slaktade djur, vilket pågår i området än i dag.
 2. Åklagarens triumfkort för att bevisa sexualmord och lustbetonad styckning är Madsens filmer.
 3. Han älskar att prata om sitt ubåtsprojekt, men vägrar att berätta om hur styckningen av Kim Walls kropp gick till.
 4. Han erkänner styckningen men hävdar att hon avlidit av en olyckshändelse.
 5. Vid ett polisförhör i oktober erkände Madsen styckning av kroppen och att kvarlevorna kastats i Kögebukten, men han nekade till mord och misstanken om sexbrott under särskilt försvårande omständigheter.
 6. Vid ett polisförhör i oktober erkände Madsen styckning av kroppen och att kvarlevorna kastats i Kögebukten, men han nekade till mord och den senaste misstanken om sexbrott.
 7. Vid ett polisförhör i oktober erkände Madsen styckning av kroppen och att kvarlevorna kastats i Kögebukten, men nekade till mord och den senaste misstanken om sexbrott under särskilt försvårande omständigheter.
 8. – Men det är klart att det som har blivit känt, särskilt efter styckningen, pekar på att det finns ett större mörker i Peter än vad jag tidigare har förstått, säger han till Ekstrabladet.
 9. Hängningen och styckningen av prästen var standard för landsförräderibrott.
 10. Men bara genom att prata om styckning så har Christer Gardell, med drygt 5 procent av aktierna i bolaget, kommit en bra bit på väg i sin egenskap av stor ägare i ABB, tror Jonas Olavi.
 11. Sverker Martin–Löf, som tidigare var ordförande i SCA, var alltid emot en styckning, och det är tydligt att relationen är kylig mellan de två höjdarna.
 12. Enligt styrelsen ska styckningen skapa större aktieägarvärde.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till styckning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.