styra

Synonymer till styra

beordra, bestämma, dirigera, dominera, föra, härska, kontrollera, lagstifta, leda, manövrera, ratta, regera, rikta, råda, råda över, vägleda, övervaka

Motsatsord till styra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till styra.

Vad betyder styra?

 1. bestämma vad som ska ske (med något); göra så att saker sker; vara ansvarig för att saker sker
 2. bestämma riktning hos ett fordon

Exempel på hur styra används i svenska tidningar

 1. Det är inte många som kan känna sig trygga, arbetsgivaren kan styra en hel del vilka de vill ha kvar.
 2. Han använder det för att markera hur vänstern, enligt hans mening, i vissa delar har blivit ett akademiskt elitprojekt, styrt av högutbildade som uppfyller kraven som ställs av kunskapssamhället.
 3. – Det är den avsedda användningen av ett munskydd som styr vilken typ som är lämpligt att använda.
 4. Vidare ska Studio – till skillnad från sina mindre syskon – ge användaren möjlighet att själv styra över ljudinställningar.
 5. Om vi ska kunna förebygga att barn och unga utsätts för övergrepp, mobbning och kränkningar kan inte vuxnas behov ensamt styra.
 6. Sedan dess har han styrt landet via videokonferenser.
 7. Den nytillträdda regeringen, som är tänkt att styra under en övergångsperiod tills nya val hålls, står inför flera svåra utmaningar.
 8. En kritik som riktats mot regeringens coronastrategi är att det verkar vara Folkhälsomyndigheten som styr landet i krisen och bestämmer vad medborgarna får och inte får göra, snarare än regeringen.
 9. Nedstigningen i Hades är visserligen en flykt undan en jord ”styrd av mödrar” och andra oförverkligade kvinnor, men det är samtidigt ankomsten till ett liv där varje dotter riskerar bli ”en existentiell/kopia av sin egen mor”.
 10. Att kvinnor fick rösta och kandidera för val 1906 kunde inte något skolbarn undgå att lära sig ens när den politiska makten var synonym med skalliga gamla män i kostymer och kvinnors beteende i politiken styrdes av strikta sociala normer.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av styra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vägleda en synonym till styra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.