styrelserum

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av styrelserum och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till styrelserum

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till styrelserum.

Motsatsord till styrelserum

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till styrelserum.

Vad betyder styrelserum?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av styrelserum.

Böjningar av styrelserum

  1. styrelserum
  2. styrelserummen

Exempel på hur ordet styrelserum kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet styrelserum används i svenska tidningar

  1. Ett hot som ibland förverkligas och ibland bara finns outtalat (såsom sexuella ”skämt” i fikarummet, sexistiska jargonger i styrelserum, händer på låret på jobbmiddagen) men som alltid kontrollerar och styr kvinnors vardag.
  2. De nya ägardirektiven för de fyra allmännyttiga bostadsbolagen i staden innebär att den demokratiska insynen och möjlighet att påverka beslut tagits bort för stadens invånare till förmån för slutna styrelserum i bolagsstyrelser.
  3. Men utan den tydliga markeringen att kommunfullmäktige ska säga sitt öppnas dörren för att avgörande beslut kan komma att fattas i slutna styrelserum utan insyn och möjlighet att påverka.
  4. Vi ska inte återgå till en ordning där beslut fattas i stängda styrelserum långt ifrån insyn och offentlig debatt.
  5. – Det kändes i det närmaste chockerande när jag satt i huvudkontorets styrelserum och insåg att jag tappat kampen.
  6. Det kändes i det närmaste chockerande när jag satt i huvudkontorets styrelserum och insåg att jag tappat kampen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till styrelserum är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.