subjektiv

Subjektiv är synonymt med ämne och personlig och kan bland annat beskrivas som ”som baseras (enbart) på ens egna värderingar”. Ordet är motsatsen till opartisk.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av subjektiv och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till subjektiv

ensidig, jävig, partisk, personlig, ämne

Motsatsord till subjektiv

opartisk, objektiv

Vad betyder subjektiv?

 1. som baseras (enbart) på ens egna värderingar
 2. personlig, ensidig, partisk, /med en sanningshalt/ som varierar beroende på vilken person man refererar till
 3. (grammatik) som kongruerar med och beskriver satsens subjekt (som subjektiv predikativ)

Böjningar av subjektiv

 1. subjektiv
 2. subjektiva
 3. subjektivare
 4. subjektivast
 5. subjektivaste
 6. subjektive
 7. subjektivt

Exempel på hur ordet subjektiv kan användas

 1. subjektiva omdömen
 2. boken var alldeles för subjektiv för att räknas som vetenskap

Exempel på hur ordet subjektiv används i svenska tidningar

 1. Det är subjektivt men jag förnimmer att Birger verkar i denna bok.
 2. Pandemin har gjort många av oss delaktiga i ett experiment i subjektiv tid.
 3. Här har rätten bedömt att uttrycket är subjektivt, på samma sätt som det är att säga att någon är dum eller ful, och därmed inte gör det.
 4. ” – fungerar av ett enda skäl, nämligen att barnen i någon mening tror på den, som uttryck för ett reellt subjektivt omdöme.
 5. Här fångade Emersonkvartetten kolossalt bra det gåtfulla och skört charadliknande spelet mellan en folkligt tindrande bekymmerslöshet och en subjektivt sönderrivande förtvivlan.
 6. En metod är enkätundersökningar, men enkätsvaren återspeglar subjektiva bedömningar.
 7. Radiojournalisten Amanda Glans och regissören Andreas Kundler har av ett antal subjektiva dokumentära berättelser skapat en skildring i fragmentform av de senaste fyra åren i Sverige, med premiär en vecka före valet.
 8. Då blir det inte heller så subjektivt, och sedan vet man att det är det här vi ska titta på.
 9. Det må vara ett subjektivt omdöme, men givet det ramverk som omger herrfotbollen imponerar ingen annan sport så lite.
 10. Allt är subjektivt, relativt, privat.
 11. Arbetarklassen har inte bara ett objektivt intresse av större jämlikhet, utan även den subjektiva förmågan att kämpa för det.
 12. Detta leder till en form av moralrelativism, där det slås fast att inga värden är objektivt goda eller onda och att de bara kan värderas i subjektiv bemärkelse.
 13. – Jag tror inte man kan uttrycka det så, det är väl hennes subjektiva upplevelse av de ärenden som hon fått.
 14. Jag hörde till tidningen i 55 år! Och enligt min subjektiva åsikt finns det ingen reporter som har gjort så mycket bra för den tidningen som jag.
 15. Regissörerna Mehdi Idir och Grand Corps Malade använder subjektiv kamera, det vill säga att åskådaren ser detsamma som Ben, vilket förmedlar en känsla av osäkerhet.
 16. Murakami skriver också i denna bok om sitt liv och skriv såsom ”självcentrerat och subjektivt”, ett ”individualistiskt förhållningssätt”.
 17. Sammanfattningen kan därför inte bli något annat än subjektiv.
 18. ” Nu är inte ”bevisningen är svag” att uttrycka sig försiktigt, tvärtom är det ett kategoriskt och subjektivt uttalande.
 19. "De subjektiva värderingarna påverkar mänskligt beteende och välbefinnande och påverkar i förlängningen djurens välbefinnande", säger SLU–forskaren Ruben Hoffman, som har lett studien, i ett pressmeddelande.
 20. Jag tyckte det var synd, naturligtvis, men kränkt är ett subjektivt begrepp.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till subjektiv är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ämne en synonym till subjektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är opartisk motsatsen till subjektiv.