Synonymer till svarande

Vi känner till en synonym till svarande. Ordet svarande är synonymt med respondent och kan bland annat beskrivas som ”person som är stämd inför domstol i ett tvistemål (inte brottmål)”. Ordet är motsatsen till kärande.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av svarande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till svarande

 1. respondent

Vad är motsatsen till svarande?

 1. kärande

Vad betyder svarande?

 1. person som är stämd inför domstol i ett tvistemål (inte brottmål)
 2. (juridik) den mot vilken civilrättslig talan väckts i domstol
 3. det att svara

Hur böjs svarande?

 1. svarande
 2. svaranden
 3. svarandena
 4. svarandenas
 5. svarandens
 6. svarandes
 7. svarandet
 8. svarandets

Hur kan ordet svarande användas?

Det saknas exempel på hur svarande kan användas.

Hur används ordet svarande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet svarande används i vanlig text.

 1. En av tre svarande i Grekland och en av fyra i Polen och Ungern säger att de har en negativ inställning till judar.
 2. Över 1000 bostadsrättsinnehavare deltog i undersökningen, snittåldern på de svarande låg strax över 40 år.
 3. Över en tredjedel av de svarande anser att den otillräckliga bemanningen utgör risk för de äldre, minst någon gång i veckan.
 4. I de fall de svarande både är tatuerade och har drabbats av cancer kommer forskarna också att titta på datum för insjuknande.
 5. Syftet med kvoturval är att säkerställa representativiteten hos de svarande.
 6. I årets enkät angav 88 procent av de svarande att de har ganska eller mycket stort förtroende för sjukvården.
 7. För två veckor sedan var den siffran 23 procent av de svarande företagen.
 8. Därför har Novus kvoterat urvalet för att få fram fler svarande med utländskt påbrå och en större andel yngre personer.
 9. Undersökningen genomfördes den 2–4 juni 2020 med 1 121 svarande.
 10. En tredjedel av de svarande skulle känna sig mer trygga om alla som reser bär munskydd.
 11. Omkring var tredje svarande uppger att de har svårt att skilja mellan arbete och fritid.
 12. Siffrorna har viktats och kvalitetssäkrats så att de svarandes olika profiler, exempelvis examensår, inte blir utslagsgivande.
 13. Fem av de 20 svarande uppger att de testats vid endast ett tillfälle under 2019 och två uppgav att de inte testats alls.
 14. – Utan undertexter kan döva och hörselskadade inte ta till sig videoinnehållet på de svarandes webbsajter, medan allmänheten kan det, skriver han i sin 23–sidiga stämningsansökan, enligt AFP.
 15. Bland de svarande uppger en tredjedel att de har deltagit i demonstrationer mot stadens styre.
 16. Observera att det var möjligt för de svarande att ange flera alternativ, vilket förklarar varför det blir mer än 100 procent sammanlagt.
 17. Knappt hälften av de svarande företagarna säger att de har en bra lönsamhet som täcker alla löpande utgifter inklusive egen lön, samt möjlighet att spara pengar för framtida investeringar.
 18. Spridningen på de svarande kommunerna är god.
 19. Senaste mätningen, genomförd av Novus, visar att rekordlåga elva procent av de tusen svarande vill avveckla kärnkraften.
 20. I stort sett samtliga svarande, 96 procent, menar att det är viktigt att akademins forskare förstår näringslivets utmaningar och behov.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är respondent en synonym till svarande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är kärande motsatsen till svarande.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på svarande