svarande

Synonymer till svarande

respondent

Motsatsord till svarande

kärande

Vad betyder svarande?

 1. person som är stämd inför domstol i ett tvistemål (inte brottmål)
 2. (juridik) den mot vilken civilrättslig talan väckts i domstol
 3. det att svara

Exempel på hur svarande används i svenska tidningar

 1. Siffrorna har viktats och kvalitetssäkrats så att de svarandes olika profiler, exempelvis examensår, inte blir utslagsgivande.
 2. Fem av de 20 svarande uppger att de testats vid endast ett tillfälle under 2019 och två uppgav att de inte testats alls.
 3. – Utan undertexter kan döva och hörselskadade inte ta till sig videoinnehållet på de svarandes webbsajter, medan allmänheten kan det, skriver han i sin 23–sidiga stämningsansökan, enligt AFP.
 4. Bland de svarande uppger en tredjedel att de har deltagit i demonstrationer mot stadens styre.
 5. Observera att det var möjligt för de svarande att ange flera alternativ, vilket förklarar varför det blir mer än 100 procent sammanlagt.
 6. Knappt hälften av de svarande företagarna säger att de har en bra lönsamhet som täcker alla löpande utgifter inklusive egen lön, samt möjlighet att spara pengar för framtida investeringar.
 7. Spridningen på de svarande kommunerna är god.
 8. Senaste mätningen, genomförd av Novus, visar att rekordlåga elva procent av de tusen svarande vill avveckla kärnkraften.
 9. I stort sett samtliga svarande, 96 procent, menar att det är viktigt att akademins forskare förstår näringslivets utmaningar och behov.
 10. Det anser 75 procent av de svarande i en Sifoundersökning som TV4 Nyheterna beställt.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av svarande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är respondent en synonym till svarande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är kärande motsatsen till svarande.