symbol

Synonymer till symbol

beteckning, logotyp, monogram, märke, sak, sinnebild, stav, tal, tecken, varumärke

Motsatsord till symbol

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till symbol.

Vad betyder symbol?

 1. tecken med en särskild innebörd
 2. något som betecknar eller representerar något helt annat, sinnebild
 3. (bildligt) företeelse som uttrycker en annan företeelse, sinnebild
 4. (skriven eller ritad) figur, tecken

Exempel på hur symbol kan användas

 1. matematiska symboler som + och –
 2. korset är den vanliga symbolen för kristendomen

Exempel på hur symbol används i svenska tidningar

 1. Han förlorade sitt filmbolag, blev själva symbolen för mäktiga mäns övergrepp.
 2. – Ringen fungerar som en symbol för problematiken runt biometrisk autentisering, och är ett enkelt och tydligt sätt att beskriva ett annars ganska komplext och abstrakt fenomen, säger Fanny.
 3. Men det har kommit att bli en symbol för de stora lastbilsjättarnas trögrörlighet när det gäller ny teknik.
 4. Omar al–Bashir blev en symbol för domstolens oförmåga när han fritt kunde resa till konferenser och ceremonier över hela Afrika – och till och med kunde röra sig fritt i Sydafrika som förväntats vara en fyrbåk för internationell rättvisa på kontinenten.
 5. Risken att symbolen töms på innehåll är stor, hävdar han – och även att den förvandlas från en historisk till en mytologisk händelse.
 6. Bland annat visas succéfilmen ”Bacurau” som blivit en symbol för motståndet mot presidenten.
 7. I skildringen av Yonova Shatalovas alltmer desperata kamp för att ta dem av daga – en fajt som inte är utan inslag av slapstickhumor – blir de en bestialisk symbol för frustrationen hon känner inför sin till synes orubbliga livssituation.
 8. På behållaren fanns en symbol som varnade för att innehållet var radioaktivt och personalen slog då larm.
 9. Det tragiska ödet för djuret – som ofta används som symbol för Australien – har uppmärksammats stort.
 10. – Det vi pratar om här är inte religiösa symboler i första hand, det vi pratar om är att inte göra skillnad på flickor och pojkar.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av symbol

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tecken en synonym till symbol. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.