Synonymer till synliggöra

Vi känner till 11 synonymer till synliggöra. Ordet synliggöra är en synonym till visa och visualisera.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av synliggöra samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till synliggöra

 1. exponera
 2. föreställa sig
 3. förtydliga
 4. lotsa
 5. lyfta fram
 6. metafor
 7. presentera
 8. uttrycka
 9. visa
 10. visualisera
 11. åskådliggöra

Vilka ord betyder nästan samma sak som synliggöra?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till synliggöra. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. framföra
 2. belysa

Vad är motsatsen till synliggöra?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till synliggöra.

Vad betyder synliggöra?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av synliggöra.

Hur böjs synliggöra?

 1. synliggör
 2. synliggöra

Hur kan ordet synliggöra användas?

Det saknas exempel på hur synliggöra kan användas.

Hur används ordet synliggöra i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet synliggöra används i vanlig text.

 1. Vi hoppas kunna synliggöra klimatpåverkan för våra kunder och hjälpa folk att ta beslut utifrån datan, säger Sebastian Siemiatkowski.
 2. Och missa inte gratisappen ”Bella Runes Portal”, som synliggör en virtuell skulptur som sätter snurr på den idylliska trädgården.
 3. Det synliggör brister i rättsstatens effektivitet.
 4. – Vi måste synliggöra från Sveriges riksdag att vi talar om dem.
 5. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att ”synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”, enligt Regeringskansliet.
 6. Torsdagens pressträff för att markera en månad med Operation Rimfrost är en del i arbetet för att synliggöra polisens arbete.
 7. Vi måste synliggöra problemen med att felaktig information sprids okontrollerat – det är skadligt för samhället.
 8. Hur ska vi kunna synliggöra vårt kulturarv och vår kvinnohistoria om vi inte kan använda dessa ord i vår marknadsföring? Och framför allt, hur kommer det sig att dessa ord anses grova?”, frågar sig Lenita Gärde i inlägget som har fått stor spridning.
 9. Till slut valde hon att inte öppna appen för att hon inte vill synliggöra sig.
 10. – Företag som vill vara relevanta på 2020–talet måste synliggöra hur de bidrar och skapar värde i ett samhälle där klimat och social hållbarhet står i centrum.
 11. Det är ett klokt drag av kungen, att på något sätt synliggöra monarkens uppgifter och hur han då behöver hjälp av familjen.
 12. – Det är ju en fruktansvärd klimatprocess som vi är inne i och som tyvärr är svår att pedagogiskt synliggöra.
 13. – Apple hjälper till att driva marknaden framåt och synliggöra de problem som finns.
 14. Det handlar både om att förbereda dem och att synliggöra dem för chefer i ABB, berättar Pia Brantgärde Linder.
 15. Om vi vill skapa en arbetsmarknad med lika möjligheter för kvinnor och män att nå även de högsta nivåerna, behöver vi uppmärksamma och synliggöra skillnader och aktivt arbeta för att tänka i nya banor.
 16. Men vad man kan göra är att synliggöra sammanhang och källor så att folk får lättare att tänka kritiskt kring nyheterna de läser, säger hon.
 17. – Det handlar mycket om att synliggöra det vi håller på med.
 18. Vi är mitt uppe i arbetet att synliggöra, formulera, säga ifrån och omhänderta.
 19. Partistyrelsen var emot, men en majoritet ansåg att ett sådant register är nödvändigt för att synliggöra olika gruppers utsatthet.
 20. Tanken är att statistiken ska synliggöra diskriminering och kunna användas som underlag till åtgärder för ökad jämlikhet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är visa en synonym till synliggöra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?