synpunkt

Synpunkt är synonymt med uppfattning och åsikt och kan bland annat beskrivas som ”ståndpunkt, åsikt, bedömning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av synpunkt och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till synpunkt

aspekt, input, mening, opinion, ställning, ståndpunkt, synvinkel, tycka, uppfattning, vinkel, åsikt, åsikter

Motsatsord till synpunkt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till synpunkt.

Vad betyder synpunkt?

 1. ståndpunkt, åsikt, bedömning
 2. sätt att bedöma eller uppfatta något som är värt eller intressant att diskutera

Böjningar av synpunkt

 1. synpunkt
 2. synpunkten
 3. synpunktens
 4. synpunkter
 5. synpunkterna
 6. synpunkternas
 7. synpunkters
 8. synpunkts

Exempel på hur ordet synpunkt kan användas

 1. alla klubbens medlemmar fick lämna synpunkter på förslaget

Exempel på hur ordet synpunkt används i svenska tidningar

 1. Men det är klart, om det kommer in synpunkter från Arbetsdomstolen om en teknisk fråga så måste vi titta på det.
 2. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.
 3. Vilket språk tornedalingar talade utanför skolan hade staten inga synpunkter på.
 4. – Jag tänker också ur samhällsekonomisk synpunkt är det bra att söka hjälp tidigt, för då kan man bryta det med enkla medel.
 5. – Vi har fått tillfälle att få framföra synpunkter på just energieffektivitet och det pågår diskussioner om lågtemperaturtest där värmesystem och räckvidd ingår.
 6. SCB uppger att man varit medveten om den bristande arbetsmiljön och lämnat synpunkter om antalet intervjuare per rum, värmen, samt behovet av skärmar för ljuddämpning och minskad överhörning.
 7. Det är lite märkligt, udda, att Grefab inte vill ta till sig revisionens synpunkter, säger Bokenstrand.
 8. Men i övrigt har vi inga synpunkter.
 9. Svenska tjänstemän upplever också i högre grad att deras synpunkter kring ledningsfrågor respekteras av ledningen – 54 procent mot bara 39 procent i Storbritannien och 31 procent i USA.
 10. Björklövens ledning har tagit del av föräldrarnas synpunkter.
 11. Det har genomförts en arkitekttävling, alla tävlingsbidrag ställdes ut i Tensta gymnasium, och tävlingsjuryn fick kontinuerligt inspel och synpunkter från Järvaborna.
 12. Dessutom har Kinas ambassadör bjudit in ett antal reportrar på bland annat Aftonbladet, Sveriges Television och Svenska Dagbladet till personliga möten och luncher där det framförts synpunkter på den journalistiska bevakningen.
 13. Han vill inte ge några synpunkter på vem som ska ta över partiet, utan säger att det är medlemmarna som ska avgöra – men att han kan se ”ett helt gäng” som skulle kunna ta över.
 14. Efter att ha tagit in synpunkter på en första version har kommissionen skickat ut en uppdaterad version som ska debatteras och beslutas på partiets kongress i slutet av maj nästa år.
 15. Jag brukar vara känd för att vara en förhandlare som lyssnar och tar in alla synpunkter och det är jag beredd att göra här också naturligtvis”, säger han.
 16. Vi utgick från Skollagskommitténs arbete och remissinstansernas synpunkter.
 17. Hon var då ordförande för utskottet som heter Peti, utskottet för framställningar som behandlar klagomål och synpunkter (petitions) från medborgare.
 18. På lördagsmorgonen samlades de nära tvåhundra länderna för att informeras om läget och komma med synpunkter efter nattens förhandlingar.
 19. – Jag tror att domaren inte kommer ha några synpunkter på det där.
 20. Enligt initierade visselblåsare har läkare och sjuksköterskor inte varit önskvärda i styrelsen eftersom de haft för många kritiska synpunkter, vilket är förståeligt med tanke på hur projektet Karolinska utvecklats.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till synpunkt är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppfattning en synonym till synpunkt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.