synsätt

Synsätt är synonymt med uppfattning och föreställning och kan bland annat beskrivas som ”sätt att uppfatta något, betraktelsesätt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av synsätt och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till synsätt

betraktelsesätt, föreställning, inställning, kognition, perception, perspektiv, synvinkel, uppfattning

Motsatsord till synsätt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till synsätt.

Vad betyder synsätt?

 1. sätt att uppfatta något, betraktelsesätt
 2. sätt att betrakta och analysera något; aspekt

Böjningar av synsätt

 1. synsätt
 2. synsätten
 3. synsättens
 4. synsättet
 5. synsättets
 6. synsätts

Exempel på hur ordet synsätt kan användas

 1. hon hade god förståelse av andra kulturer och andra synsätt

Exempel på hur ordet synsätt används i svenska tidningar

 1. Ahlenius Pallesen tycker att Sveriges corona–hantering är rätt väg att gå, men säger att synsättet har isolerat landet, och att det har fokuserats på de rena siffrorna i antalet döda.
 2. Monica Berglund tycker att förbudet var begripligt till en början, som en akut åtgärd mot smittan, men nu tycker hon bara att det andas ”ålderism” och avslöjar ett förlegat synsätt på äldre.
 3. Börja sedan att sätta ihop nya team genom att dra fördel av den befintliga personalens insikter samtidigt som man tillför nyanställda med nya och positiva synsätt.
 4. – Vårt gemensamma kundfokuserade och innovationsdrivna synsätt hjälper organisationer att enkelt hitta affärsvärdet i molnlösningar.
 5. Ett synsätt som Transportstyrelsens expert erkänner kan ses som problematiskt.
 6. Men Poya och Ferran har helt uppenbart en god dynamik och ett synsätt som de har satt väldigt väl.
 7. Det synsättet är, enligt kritiker, fel och påverkar beräkningen för hur lönsamt det anses vara att investera i olika infrastrukturprojekt.
 8. Kända namn som Fredrik Lindström, Stefan Sundström, Pella Thiel, Sophy Banks, med flera bidrog med olika synsätt på hur vi kan vända på vår relation till jorden och om hur omställning börjar inom oss.
 9. – I någon mån är jag mer liberal, inte så "stalinistisk" i mitt synsätt, säger han.
 10. Konflikten består i olika synsätt på hur planerna för det nya samhället ska göras.
 11. Att försvarspolitikerna och Försvarsmakten prioriterar olika beror på i grunden skilda synsätt i två avseenden.
 12. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att ”synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”, enligt Regeringskansliet.
 13. Samtidigt avkräver han att Sverigedemokraterna ska ändra sitt synsätt vad gäller fördelningspolitik för de svaga i samhället, och att de borde se över sitt samarbete med Moderaterna – om de ska få hans röst.
 14. ”Båda sidor behöver kunna ha uppriktiga samtal även om olika synsätt och åsikter”, enligt en skriftlig kommentar från Kinas ambassad.
 15. Gruppledaren Tobias Billström (M) förtydligare i en intervju med DN att när det gäller reformeringen av Arbetsförmedlingen och Lagen om valfrihetssystem (LOV) så har M samma synsätt som V.
 16. Vi går alltså till ett mer aktivitetsbaserat synsätt likt det vi sett inom andra domäner, som HR, och trenden med krossfunktionella team, där utmaningen likt produktion är att skapa effektivitet i en nätverksbaserad och flexibel kontext.
 17. Att valet blev HRM Software förklaras med att man sökte en partner som kan ta ett helhetsåtagande för lösningen i kombination med att utveckla processer och synsätt inom hr– och löneområdet.
 18. Bara vi kommer bort från synsättet att huvudregeln bör vara personlig inställelse inför processdomstolen.
 19. Berätta om Etablissemangets synsätt på design? Är även design politiserad?– För oss handlar design om förnuft och känsla, hjärta och hjärna.
 20. – Det är ett ganska etablerat synsätt att civil olydnad är användbart och legitimt i situationer när demokratin gått i stå i en fråga som upplevs som viktig för väldigt många människor.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till synsätt är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppfattning en synonym till synsätt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.