synsätt

Synonymer till synsätt

betraktelsesätt, föreställning, inställning, kognition, perception, perspektiv, synvinkel, uppfattning

Motsatsord till synsätt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till synsätt.

Vad betyder synsätt?

 1. sätt att uppfatta något, betraktelsesätt
 2. sätt att betrakta och analysera något; aspekt

Exempel på hur synsätt kan användas

 1. hon hade god förståelse av andra kulturer och andra synsätt

Exempel på hur synsätt används i svenska tidningar

 1. – Vårt gemensamma kundfokuserade och innovationsdrivna synsätt hjälper organisationer att enkelt hitta affärsvärdet i molnlösningar.
 2. Ett synsätt som Transportstyrelsens expert erkänner kan ses som problematiskt.
 3. Men Poya och Ferran har helt uppenbart en god dynamik och ett synsätt som de har satt väldigt väl.
 4. Det synsättet är, enligt kritiker, fel och påverkar beräkningen för hur lönsamt det anses vara att investera i olika infrastrukturprojekt.
 5. Kända namn som Fredrik Lindström, Stefan Sundström, Pella Thiel, Sophy Banks, med flera bidrog med olika synsätt på hur vi kan vända på vår relation till jorden och om hur omställning börjar inom oss.
 6. – I någon mån är jag mer liberal, inte så "stalinistisk" i mitt synsätt, säger han.
 7. Konflikten består i olika synsätt på hur planerna för det nya samhället ska göras.
 8. Att försvarspolitikerna och Försvarsmakten prioriterar olika beror på i grunden skilda synsätt i två avseenden.
 9. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att ”synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”, enligt Regeringskansliet.
 10. Samtidigt avkräver han att Sverigedemokraterna ska ändra sitt synsätt vad gäller fördelningspolitik för de svaga i samhället, och att de borde se över sitt samarbete med Moderaterna – om de ska få hans röst.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av synsätt

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppfattning en synonym till synsätt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.