sysselsättning

Synonymer till sysselsättning

aktivitet, arbete, förehavande, göromål, jobb, syssla, verksamhet, yrke

Motsatsord till sysselsättning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sysselsättning.

Vad betyder sysselsättning?

 1. handlingen att sysselsätta sig med något, arbete 
 2. det att vara sysselsatt; arbete

Exempel på hur sysselsättning kan användas

 1. fabriken ger sysselsättning åt 100 personer

Exempel på hur sysselsättning används i svenska tidningar

 1. – Vi har koncentrerat oss på det segmentet för att vi kan vara lönsamma och skapa sysselsättning och anställa människor, säger Håkan Samuelsson till SVT.
 2. Låg sysselsättning i utanförskapsområden kan vara en grogrund för kriminalitet.
 3. Hon kallar det för en märkligt meningsfull sysselsättning, detta att planera för en osäker framtid, att investera mängder av arbete i en plats man inte har en chans att behålla, ett hus man kommer bli avhyst ifrån.
 4. De upprepade att de var beredda att sänka ytterligare för att öka sysselsättningen och investeringarna och ge stöd åt en ekonomi som bromsat in sedan mitten på förra året.
 5. – Förutom data från Kriminalvårdsregistret så kommer vi exempelvis också att titta på insatser från socialtjänsten, betyg och hur man haft det med sysselsättning och utbildning.
 6. Med skarpare kontroller kom allt färre tillbaka för att söka bidrag och fler hittade sysselsättning.
 7. För varje år har ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval på runt 15 000 personer gjorts, med uppgifter om inkomst, sysselsättning och familjesituation.
 8. Detta riskerar i förlängningen att försena, fördyra och försämra digitaliseringen av den offentliga sektorn, något som vore oerhört skadligt för svensk välfärd och sysselsättning.
 9. I andra länder där systemen fanns på plats kunde samtidigt sysselsättningen hållas uppe.
 10. Delindex för såväl sysselsättningen som orderingången inom industrin fortsätter att falla, till 44,0 respektive 46,5.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av sysselsättning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är syssla en synonym till sysselsättning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.