sysselsättning

Sysselsättning är synonymt med syssla och yrke och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att sysselsätta sig med något, arbete ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sysselsättning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sysselsättning

aktivitet, arbete, förehavande, göromål, jobb, syssla, verksamhet, yrke

Motsatsord till sysselsättning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sysselsättning.

Vad betyder sysselsättning?

 1. handlingen att sysselsätta sig med något, arbete 
 2. det att vara sysselsatt; arbete

Exempel på hur ordet sysselsättning kan användas

 1. fabriken ger sysselsättning åt 100 personer

Exempel på hur ordet sysselsättning används i svenska tidningar

 1. Enligt utredningens egen konsekvensanalys kommer förändringarna av arbetsrätten inte att leda till ökad sysselsättning eller lägre arbetslöshet.
 2. Han pekar på Lisebergs betydelse för sysselsättningen bland unga.
 3. Det finns ingen konflikt mellan att boosta sysselsättningen, blåsa nytt liv i ekonomin, bygga upp en långsiktig motståndskraft och tackla klimatkrisen genom att påskynda omställningen till en koldioxidneutral och rättvis ekonomi.
 4. – Från invandring, lag och ordning till frågor om ekonomi och sysselsättning.
 5. I fokus i hennes liv idag står meningsfull sysselsättning och njutning, där alla har en roll och där djur och intäkter har en plats – skönhet i asketism och sparsamhet.
 6. – Vi har koncentrerat oss på det segmentet för att vi kan vara lönsamma och skapa sysselsättning och anställa människor, säger Håkan Samuelsson till SVT.
 7. Låg sysselsättning i utanförskapsområden kan vara en grogrund för kriminalitet.
 8. Hon kallar det för en märkligt meningsfull sysselsättning, detta att planera för en osäker framtid, att investera mängder av arbete i en plats man inte har en chans att behålla, ett hus man kommer bli avhyst ifrån.
 9. De upprepade att de var beredda att sänka ytterligare för att öka sysselsättningen och investeringarna och ge stöd åt en ekonomi som bromsat in sedan mitten på förra året.
 10. – Förutom data från Kriminalvårdsregistret så kommer vi exempelvis också att titta på insatser från socialtjänsten, betyg och hur man haft det med sysselsättning och utbildning.
 11. Med skarpare kontroller kom allt färre tillbaka för att söka bidrag och fler hittade sysselsättning.
 12. För varje år har ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval på runt 15 000 personer gjorts, med uppgifter om inkomst, sysselsättning och familjesituation.
 13. Detta riskerar i förlängningen att försena, fördyra och försämra digitaliseringen av den offentliga sektorn, något som vore oerhört skadligt för svensk välfärd och sysselsättning.
 14. I andra länder där systemen fanns på plats kunde samtidigt sysselsättningen hållas uppe.
 15. Delindex för såväl sysselsättningen som orderingången inom industrin fortsätter att falla, till 44,0 respektive 46,5.
 16. I övriga Europa finns det ett fåtal regioner med högre sysselsättning, bland annat i Schweiz, men arbetsmarknaden och sysselsättningsutvecklingen i huvudstadsregionen är stark i ett europeiskt perspektiv, säger Per Bark.
 17. Statistiska centralbyrån (SCB) har kritiserats hårt sedan det framkommit att myndigheten publicerat felaktiga siffror över sysselsättningen i Sverige.
 18. Jag gillar monotona, lågintensiva sysselsättningar som att stryka och rensa ogräs.
 19. En del har lyckats få en sysselsättning, så kallad daglig verksamhet, på en arbetsplats.
 20. – Det måste alltid vara fokus på full sysselsättning, säger hon i en TT–intervju.
 21. ”I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.
 22. Kommer de inte i utbildning eller arbete eller har någon annan form av sysselsättning är det kommunen som har ansvaret.
 23. Under tredje kvartalet ökade sysselsättningen för Göteborgsregionen med 2,6 procent, vilket gav 553 000 sysselsatta personer.
 24. Tillsammans med en gynnsam konjunktur har det bidragit till att vi har högst sysselsättning i EU.
 25. Och jag tänker att Svalbards sysselsättning bara är ett omvänt exempel på ett norskt moraliskt haveri.
 26. Och sysselsättning vid sidan om behövs.
 27. Samtidigt har Bernie Sanders tagit fram ett förslag på en jobbgaranti som ska ge full sysselsättning med meningsfulla arbeten.
 28. Den nuvarande planen för sysselsättningen löper ut 2020.
 29. – Vi vill göra skillnad genom att bidra till en meningsfull sysselsättning under sommarlovet, säger Anders Hjort, projektledare för satsningen i Biskopsgården.
 30. I snitt hade analytikerna väntat sig att sysselsättningen skulle ha stigit med 190.
 31. Bemanningsföretaget hänvisade till ett kollektivavtal där det ställs krav som innebär att personen måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent för att få anställning.
 32. – Vi har en låg arbetslöshet, hög sysselsättning och kommer ha en fortsatt högkonjunktur till 2021.
 33. Men är ”hög sysselsättning” alltid av godo? Det var gott om jobb i gamla slavsamhällen också.
 34. Tvärtemot vad som brukar påstås har dessa former av sysselsättning inte ökat i någon högre grad under det senaste decenniet.
 35. Det viktigaste vid en kris är att hålla uppe sysselsättningen, inte minst i offentlig sektor, enligt talespersonen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till sysselsättning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är syssla en synonym till sysselsättning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.