sysselsatt

Synonymer till sysselsatt

beskäftig, verksam

Motsatsord till sysselsatt

Det saknas motsatsord.

Vad betyder sysselsatt?

 1. perfektparticip av sysselsätta; som hålls i verksamhet

Exempel på hur sysselsatt används i svenska tidningar

 1. Antalet sysselsatta steg med 168.
 2. Att hitta en lösning på paradoxen har sysselsatt fysiker världen över i mer än 40 år.
 3. Den amerikanska jobbrapporten visade att antalet sysselsatta ökade 313.
 4. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 313 000 personer under februari jämfört med januari, enligt landets arbetsmarknadsdepartement.
 5. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 313.
 6. Andelen sysselsatta svenskar har ökat stadigt de senaste åren, men sysselsättningsgraden är fortfarande nästan 10 procentenheter lägre för utrikes än för inrikes födda.
 7. Av alla kvinnor som arbetar utanför jordbruket i regionen är 74 procent sysselsatta i den informella sektorn, medan motsvarande siffra för männen är 61 procent, enligt siffror från ILO.
 8. I så måtto var Gösta Ohlsson sysselsatt inom restaureringskonsten, vilket innebar krav på särskilda kunskaper och tekniker.
 9. Konsensusprognosen inför den officiella arbetsmarknadsrapporten pekar mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 200.
 10. Vi är alla sysselsatta med egna professioner, men möts sex gånger om året för att fördela litteraturstödet.
 11. Antalet sysselsatta steg med 88.
 12. Frågan om vilka ryska idrottare som ska få tävla under vinter–OS i Pyeongchang har hållit skiljedomstolen Cas sysselsatt de senaste veckorna.
 13. – När livet är kaotiskt är det viktigt att hålla sig sysselsatt i en fungerande vardag.
 14. Sedan flera år var jag sysselsatt med nyöversättningen och utgivningen av Zarathustra på svenska.
 15. Antalet sysselsatta ökade med 112.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är svale en synonym till förstuga?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av sysselsatt

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är verksam en synonym till sysselsatt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.