system

Synonymer till system

administrera, bestyra, ekonomi, greja, inrätta, nätverk, ordna, åtgärda

Motsatsord till system

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till system.

Vad betyder system?

 1. planmässigt eller naturligt ordnad, sammanhängande helhet
 2. flera objekt som är sammansatta till en helhet; samling objekt som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet

I uttryck:

 1. sätter i system = gör till en vana

Exempel på hur system kan användas

 1. Sveriges politiska system

Exempel på hur system används i svenska tidningar

 1. Precis som tidigare uppdateringar rullas den här uppdateringen ut automatiskt när systemet bedömer att din dator är mogen för att ta emot den.
 2. I dag är över 700 000 personer anslutna till nätverket, vilka hackar systemen för över 1900 anslutna företag och organisationer.
 3. vdi och ett antal binärer och script som preparerar systemet, skriver Bleeping Computer.
 4. Låta korna gå i skogen och hjälpa det stora ekologiska systemet skog att lagra in kol i jorden.
 5. Jag har alltid varit skeptisk till att ändra systemet inifrån, men han gjorde mer än att bara vara en advokat.
 6. När det gäller varor, tjänster och kapital finns snillrika system för att undanröja gränshinder.
 7. De bör dessutom kunna fungera över gränserna och i olika tekniska system.
 8. Hela Scanias industriella system kommer till exempel redan från i år att drivas av fossilfri el.
 9. För det andra söker sig Piketty bortom det snäva geografiska fokus i ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet”, och presenterar en global historia över hur olika politiska system har rättfärdigat ojämlikhet och hur dessa system har förändrats över tid.
 10. Jag har analyserat det ekonomiska systemets neoliberala uttryck sedan 1980–talet, vilka konsekvenser strateger som Ronald Reagan och Margreth Thatcher fick.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av system

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nätverk en synonym till system. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.