täta

Täta är synonymt med fylla och stänga och kan bland annat beskrivas som ”gör tät ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av täta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till täta

dikta, fylla, stänga

Motsatsord till täta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till täta.

Vad betyder täta?

 1. gör tät 
 2. göra tät

Böjningar av täta

 1. täta
 2. tätad
 3. tätade
 4. tätades
 5. tätar
 6. tätas
 7. tätat
 8. tätats

Exempel på hur ordet täta kan användas

 1. trots att de hade tätat taket regnade det in

Exempel på hur ordet täta används i svenska tidningar

 1. Man borde inte behöva försvara språkkunskaper i den moderna världen med täta kommunikationer och internationellt samarbete.
 2. Aleksandr Lukasjenko har styrt i landet de 26 senaste åren, och har täta band till Ryssland.
 3. Våren 2019 avslöjade Dagens ETC att Lars Adaktusson, som då var andre vice ordförande i partiet och satt för KD i EU–parlamentet, haft täta kontakter med ultrakonservativa nätverk som jobbar mot abort– och hbtq–rättig­heter.
 4. Huawei påstår att det är privatägt, men i västvärlden finns misstankar om att Huawei har täta kopplingar till Kinas regim.
 5. Vilkas liv är det ni riskerar? När ni gör redan täta folksamlingar ännu tätare under en brinnande pandemi, för att sedan åka hem till era vänner och familjer.
 6. Den stora utmaningen är att utveckla våra städer balanserat, där täta och gröna stadsmiljöer skapar närhet till urbana funktioner men också till grönska på ett sätt som vi inte har sett tidigare.
 7. Och om borgerliga väljare kanske kan ha överseende med de täta banden till näringslivet, så tror Ester Pollack att Socialdemokraternas väljare är mer skeptiska.
 8. Den 73–årige Trump uppger att han inte exponerats för smitta, att han inte har symtom på covid–19, att han testas med mycket täta intervaller och alltid har testats negativt.
 9. Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida att om man har skäggväxt är det lämpligt att använda visir eftersom hel– och halvmask inte tätar ordentligt.
 10. – Vi försökte att ha täta avstämningar men det har varit svårstyrt.
 11. ”Han debuterade tidigt i kriminalitet och han har därefter haft täta återfall i brott”, enligt personutredningen.
 12. Ingen närvarande kan missa den täta ideologiska koreografin i tid och på plats.
 13. Totalt körde sex bilar och en lastbil över brokanten i den täta dimman och åtta personer omkom innan trafiken stoppades.
 14. Åtta människor omkom när de i den täta nattdimman körde över brokanten med sina bilar.
 15. Hänförelsen, den täta gemenskapen och karismatiska ledare är lätt att känna igen – sådant fanns i de flesta församlingar.
 16. SMHI varnar för klass 2–storm i norra Lapplandsfjällen i kombination med täta snöbyar.
 17. Sukum Ali Sheik cyklar fram genom den täta trafiken på Dhakas gator.
 18. Vad gäller den ekonomiska hållbarheten finns det stora skalfördelar, ekologiskt används mindre resurser till transporter när människor bor nära, och ur ett socialt perspektiv vet man att täta miljöer är tryggare.
 19. Italienska adelsfamiljer tillhörde under medeltiden ofta nätverk med täta personliga relationer, vilket garanterade dem inflytande över omvärlden.
 20. Där klär man på sig täta skyddskläder.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till täta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är fylla en synonym till täta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.