ta till vara

Synonymer till ta till vara

behålla, bevara, hamstra, hushålla, spara

Motsatsord till ta till vara

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ta till vara.

Vad betyder ta till vara?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur ta till vara används i svenska tidningar

  1. Syftet med den EU–finansierade satsningen är att ta till vara på den potential som finns inom medicinsk, biologisk och biokemisk forskning i den norra delen av Sverige.
  2. Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås.
  3. Vad tycker du, rent generellt, om Sveriges förmåga att ta till vara kompetensen hos nyanlända?”Arbetsgivarna behöver våga ge dem chansen.
  4. Vi måste ta till vara på all potential som finns i dag.
  5. För att lyckas med det är extremt viktigt att ta till vara på datan som samlas in vid anläggningen, samt att visualisera den på ett sätt som gör det möjligt att dra lärdomar.
  6. Färre lärosäten skulle ge de berörda lärosätena möjlighet att ta till vara på stordriftsfördelar och samla rätt kompetens för att bedriva god lärarutbildning.
  7. Nu har biltillverkarens vd, Elon Musk, meddelat att autopiloten bättre ska ta till vara radarsystemen i fordonen för att i tid kunna upptäcka hinder på vägen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ta till vara

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är behålla en synonym till ta till vara. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.