tecken

Vi hittade 22 synonymer till tecken. Ordet tecken är en synonym till vink och invit och kan bland annat beskrivas som ”kroppsrörelse, gest”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tecken samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till tecken?

 1. antyda
 2. antydan
 3. fingervisning
 4. föraning
 5. förebud
 6. indicium
 7. indikation
 8. indikator
 9. invit
 10. kommunikation
 11. ledtråd
 12. märke
 13. omen
 14. signal
 15. spår
 16. symbol
 17. symptom
 18. symtom
 19. telefonnummer
 20. varning
 21. vink
 22. yttring

Vad är motsatsen till tecken?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tecken.

Vad betyder tecken?

 1. kroppsrörelse, gest
 2. skriven figur som är symbol för något
 3. något som tyder på visst tillstånd eller viss förändring, symptom
 4. en synbar indikation
 5. en meningsfull gest
 6. en symbol, till exempel en bokstav i ett alfabet
 7. (matematik) plus och minus
 8. en enhet i teckenspråk motsvarande ett ord i talat språk
 9. kortform för stjärntecken
 10. kortform för järtecken

Hur böjs ordet tecken?

 1. tecken
 2. teckens
 3. tecknen
 4. tecknens
 5. tecknet
 6. tecknets

Hur kan ordet ordet tecken användas?

 1. han gjorde tecken åt henne att stanna
 2. kinesiska tecken
 3. matematiska tecken som + och –
 4. han försökte tyda tecknen som var inristade i stenen
 5. den sjuke visade tecken på förbättring
 6. hon började visa tecken på trötthet efter halva loppet

Hur används ordet ordet tecken i svenska tidningar?

 1. Pandemin visar inga tecken på att vända utvecklingen.
 2. Det finns vissa tecken på att Demokraterna har lyckats bäst med mobiliseringen.
 3. På tisdagen konstaterade Maria Van Kerkhove, epidemiolog vid WHO, att inte finns några tecken på att den mutation av coronaviruset som upptäckts i Sydafrika är mer smittsam än den som upptäckts i Storbritannien.
 4. Det följer av att pandemin inte verkar visa några tecken på att mattas av samt att regeringen i fredags även kom med påbud om nya restriktioner som påverkar inte minst handel och restauranger negativt.
 5. – Det här är ett tecken på att smittan finns precis överallt i samhället, det sprids inom familjen och i det privata livet.
 6. Man ser tecken på att restriktionerna fungerar, säger Frederiksen, men tillägger att det inte är tillräckligt.
 7. Det är ett positivt tecken, menar Daniel Schmidt.
 8. Längs vägen till byn syns även tecken på andra förändringar som måste till för att Kinas klimatmål ska nås.
 9. Michael Liebreich ser dock tre tecken på att vätgasens chans har kommit.
 10. – Så här långt in i december ligger vi kvar på mycket stort sjukvårdsbehov och det finns inga tecken på att det kommer att minska.
 11. Det är ett tecken på att många chefer har papperen kvar i pärmen medan tekniken faktiskt finns för att till och med ha receptionisten på distans idag.
 12. Vad var det första tecknen på att behandlingen fick effekt?.
 13. – Varje positivt tecken (för att pandemin ska lätta) som kommer gör att fler känner att man kan boka resor och göra det tryggt.
 14. På valutamarknaden tappar samtidigt dollarn mot mindre valutor, vilket är ett tecken på att investerare är beredda att ta mer risk i sina investeringar.
 15. Till exempel har både den nu åtalade 16–åringen och den mordhäktade pojken i Eskilstuna tvångsomhändertagits med föräldrarnas stöd utifrån tecken på eskalerande kriminalitet.
 16. Det finns idag tydliga tecken som säger att totalkostnaderna för elfordon kommer att vara jämförbara med förbränningsmotorfordon år 2030, särskilt med fossil diesel som säkert kommer att beskattas hårt.
 17. Det är ett tecken på att Lukasjenko och hans folk känner sig trängda.
 18. – Det här avtalet är ett tydligt tecken på att Kina tar stora kliv framåt på handelsarenan och tydligt befäster sin roll i regionen, säger Stefan Westerberg.
 19. – Vi har inte sett några tecken på systematiskt valfusk, säger Margareta Cederfelt (M), vice ordförande i OSSE PA.
 20. Man har länge tänkt att det är det genetiska arvet som styr risken att drabbas, men det finns tecken på att miljön också har betydelse.


Mer information om tecken och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vink en synonym till tecken. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.