tecken

Synonymer till tecken

antyda, antydan, fingervisning, föraning, förebud, indicium, indikation, indikator, invit, kommunikation, ledtråd, märke, omen, signal, spår, symbol, symptom, symtom, telefonnummer, varning, vink, yttring

Motsatsord till tecken

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tecken.

Vad betyder tecken?

 1. kroppsrörelse, gest
 2. skriven figur som är symbol för något
 3. något som tyder på visst tillstånd eller viss förändring, symptom
 4. en synbar indikation
 5. en meningsfull gest
 6. en symbol, till exempel en bokstav i ett alfabet
 7. (matematik) plus och minus
 8. en enhet i teckenspråk motsvarande ett ord i talat språk
 9. kortform för stjärntecken
 10. kortform för järtecken

Exempel på hur tecken kan användas

 1. han gjorde tecken åt henne att stanna
 2. kinesiska tecken
 3. matematiska tecken som + och –
 4. han försökte tyda tecknen som var inristade i stenen
 5. den sjuke visade tecken på förbättring
 6. hon började visa tecken på trötthet efter halva loppet

Exempel på hur tecken används i svenska tidningar

 1. Här är fyra tecken som kan tyda på att allt inte står rätt till samt råd om hur man löser problemen innan transformationsprojektet spårar ur.
 2. Se videoinslaget i kärlekens tecken i spelaren ovan.
 3. Det finns inga tecken på coronasmitta ombord, försäkrar fartygsoperatören.
 4. Under hösten syntes ju tecken på en avmattning i konjunkturen.
 5. De har inte låtit sig lugnas av fartygsoperatörens försäkran om att ingen ombord visar tecken på sjukdom.
 6. Ett tecken på att hennes ihärdighet betalar sig kom i januari då prestigetidningen The New York Times ledarredaktion ställde sig bakom hennes och Massachusettssenatorn Elizabeth Warrens kandidaturer.
 7. ”Inre rum” är fullt av tecken men öppet för tolkningar, det är ett verk utan skarpa kontraster – snarare ett slags flytande tillstånd där ögonblick uppstår och förflyktigas likt klangen av den lilla melankoliska melodi som långsamt tonar bort i mörkret.
 8. ”Ett gott tecken”, enligt WHO.
 9. Du börjar notera andra tecken på kriminalitet i Sverige.
 10. Efter att ha suttit isolerade i en vecka finns fortfarande inga tecken på smitta bland svenskarna.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av tecken

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vink en synonym till tecken. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.