tenta

Används i vardagligt tal.

Tenta är synonymt med tentamen och komp och kan bland annat beskrivas som ”prövas i tentamen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tenta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tenta

examination, final, komp, prov, tentamen, tentera

Motsatsord till tenta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tenta.

Vad betyder tenta?

 1. tentamen
 2. prövas i tentamen
 3. (vard.) kort för tentera; skriva en tentamen
 4. (vard.) kort för tentamen

Böjningar av tenta

 1. tenta
 2. tentad
 3. tentade
 4. tentades
 5. tentan
 6. tentans
 7. tentar
 8. tentas
 9. tentat
 10. tentats
 11. tentor
 12. tentorna
 13. tentornas
 14. tentors

Exempel på hur ordet tenta kan användas

 1. hon fick godkänt på tentan
 2. han skulle tenta i matte

Exempel på hur ordet tenta används i svenska tidningar

 1. Men om de kommer till skolan, har betyg, gör tentamen, så antecknar vi respektive tenta.
 2. I biblioteket sitter jag bland de som pluggar inför tentor i finansiell redovisning till sent in på småtimmarna och de som använder bibliotekets skrivare för att skriva ut Kinakritiska flygblad.
 3. Fuska på tentor med miniräknare på toaletten? Definitivt dåligt.
 4. Och här har hon en tanke om att eventuellt försöka tenta av till jul för att kunna flytta till Stockholm.
 5. Han tror att den som skickat mejlet lika gärna kan vara en student som vill att en tenta ska ställas in.
 6. Studenterna på Malmö universitet är efter julledigheten inne i en intensiv studieperiod och många skulle på måndagen skriva tenta.
 7. Detta är en av lärosätets mest intensiva perioder, många studenter har ägnat jul– och nyårshelgerna åt att plugga inför tentorna som skulle ha ägt rum under nästa vecka.
 8. Enligt prorektor Per Hillbur kommer alla studenter som skulle ha haft tentor på måndag att göra dem en vecka senare.
 9. Mellan 500 och 600 studenter skulle ha skrivit tenta och måste ombokas till andra datum.
 10. Enligt Malmö universitet kommer de tentor som är inplanerade på måndag att flyttas.
 11. Jag stod inför valet att tenta upp min tvåa – vilket jag förstod skulle bli omöjligt eftersom de ville bli av med mig – eller att relegeras från skolan.
 12. Men digitala tentor är på frammarsch.
 13. – Nu kan lärare enklare läsa det studenterna skriver och de kan rätta tentorna var som helst, de är inte bundna till pappersbuntar.
 14. Efter att ha klarat läsårets sista tenta firade Christian Dahlström med studiekamraterna i Hagaparken.
 15. Man kan, om man vill, slappa till slutet av terminen då sex sju tentor kommer under ett par veckor.
 16. Hon berättar muntert att vid sidan av affärerna har de två en ökänd tenta på Handelshögskolan i Stockholm gemensamt.
 17. ”Jag satt "instängd" och pluggade för en tenta.
 18. Det fanns varken tentor eller betyg.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tenta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tentamen en synonym till tenta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.