tidevarv

Vi hittade 5 synonymer till tidevarv. Ordet tidevarv är en synonym till tidsperiod och skede och kan bland annat beskrivas som ”tidsperiod, skede, epok”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tidevarv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till tidevarv?

 1. epok
 2. era
 3. skede
 4. tidsperiod
 5. tidsrymd

Vad är motsatsen till tidevarv?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tidevarv.

Vad betyder tidevarv?

 1. tidsperiod, skede, epok
 2. bestämd tidsperiod, vanligen med typiska och utpräglade drag

Hur böjs ordet tidevarv?

 1. tidevarv
 2. tidevarven
 3. tidevarvens
 4. tidevarvet
 5. tidevarvets
 6. tidevarvs

Hur kan ordet ordet tidevarv användas?

 1. i vårt digitala tidevarv är det inte många som skickar gammaldags brev

Hur används ordet ordet tidevarv i svenska tidningar?

 1. I distansarbetets tidevarv arbetar många i direktsändning med alla kollegor som tittare.
 2. – Det verkar som om vi i Bolivia är på väg tillbaka till Inkvisitionens tidevarv.
 3. Så varför talar vi nu som aldrig förr om detta bråddjup mellan oss? Det var inte som att löntagarfondernas, Palmehatets och lasermannens tidevarv var några under av sammanhållning, även om det kan tyckas så i efterhand.
 4. Många av oss får ångestsvettningar vid blotta tanken på framtiden i klimatkrisens tidevarv.
 5. Vi ses under teknikmässan Sime där han ska tala om säkerhet i informationsålderns tidevarv.
 6. I det nya tidevarvet låter Adidas andra tolka varumärket.
 7. Som i den bästa sf–roman finns också ett starkt intresse i utställningen för hantverk, det som i 3D–skrivarens tidevarv riskerar att bli lika exklusivt som exotiskt.
 8. Klart är i alla fall att ledarskribenter i tyckonomins tidevarv utvecklats till en form av journalistikens rockstjärnor som hyllas av de egna fansen och skys av de politiska motståndarna.
 9. ”Vad som tidigare ofta benämndes som ’deckarvågen’ eller ’deckarboomen’ har pågått så länge att det snart krävs nya liknelser – kanske kan det tidiga 2000–talet sägas vara deckarens och spänningslitteraturens tidevarv.
 10. Om vi börjar protestera och göra mer moraliska val kan det skapa det tryck som beslutsfattarna behöver för att fatta globala tvingande beslut för att hindra klimat– och miljöförstöringen i antropocens tidevarv.
 11. Ändå var antagligen ”osannolikhet” 70–talspolitikens försök att ge medborgaren ett ord på vägen in i ett mer sannolikt tidevarv.
 12. Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december inledde Anders Olsson med att tala om det exilens tidevarv vi lever i och hur vi på senare tid fått en växande flyktinglitteratur på svenska.
 13. Skillnaden mot förr är att så vi så här i rannsakningens tidevarv börjat sätta i halsen.
 14. I elbilismens tidevarv kan uppstickare komma från ingenstans – och tack vare att plocka teknik från de stora underleverantörerna leverera en bil med enorma prestanda.
 15. Vad kan detta göra för skillnad i det tidevarv vi lever i?– Framför allt är de ett redskap att skapa underhållning.
 16. Nuförtiden – i de eviga direktsändningarnas tidevarv – framstår det som att det är politikernas uppgift att "mata linan".
 17. Vi lever i deckarboomens tidevarv fortfarande, säger Karl Berglund.
 18. Vilken poängen var med att vara radioamatör i digitaliseringens tidevarv kunde han inte begripa, men rummet verkade definitivt vara i bruk.
 19. Det är ett kardinalfel som bortser från att Dylan är en populärmusiker född i singlarnas och albumens tidevarv.


Mer information om tidevarv och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tidsperiod en synonym till tidevarv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.