tillförsel

Tillförsel är synonymt med inflöde och tillströmning och kan beskrivas som ”handlingen att tillföra något; det som tillförs”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillförsel och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillförsel

inflöde, tillströmning

Motsatsord till tillförsel

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillförsel.

Vad betyder tillförsel?

 1. handlingen att tillföra något; det som tillförs

Böjningar av tillförsel

 1. tillförsel
 2. tillförseln
 3. tillförselns
 4. tillförsels

Exempel på hur ordet tillförsel kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet tillförsel används i svenska tidningar

 1. Över 15 för kaliumklorid, litiumkarbonat, litiumhydroxid, tre för litiumbatterier, och så andra anläggningar för tillförsel, men också för biprodukter.
 2. Sjukdomen behandlas genom intravenös tillförsel av gammaglobulin.
 3. Brist på toapapper lär knappast uppstå i Sverige – men tänk om tillförseln av kaffet sinar? Lyckligtvis kan vi få råd av våra förfäder som lärde sig leva utan den mörka drycken.
 4. En kombination av värmepumpar, solceller och batterier gör att bostäder kan värmas och drivas utan tillförsel av externa energikällor.
 5. Efter att ha slutfört sitt invigningstal och pratat om ett breddat produktutbud, tillförsel av ny service och en ny varumärkespositionering, faller det skynke som dolt själva inredningen i den nya butiken.
 6. Ett ökat utbud av olika förnybara drivmedel har också fördelen att det minskar känsligheten för störningar i tillförsel av enskilda drivmedel.
 7. Av det var 300 miljarder från tillförsel av ny olja.
 8. Utan tillförsel av ny materiel kommer den operativa förmågan att gå ned.
 9. Det finns barn och unga i gråzoner, jobbar man med dem kommer vi långsiktigt att kunna bryta tillförseln till den organiserade brottsligheten.
 10. Förutom Svedala tätort var det även avbrott i tillförseln i Krågeholm, Hyltarp, Holmeja och söder om Svedala tätort.
 11. Vi måste strypa tillförseln, det är kostnadseffektivt att ta bort det innan det når havet.
 12. – Ett samarbete vore ju väldigt naturligt eftersom våra tre länder har ett helt sammanhängande system när det gäller tillförsel och import.
 13. Utan tillförseln av detta varma vatten skulle klimatet på våra norra breddgrader vara lika kallt som i Labrador på andra sidan Atlanten.
 14. Därmed hotar de i ett slag tillförseln av varor och förnödenheter till den västra, rege­ringskontrollerade delen av Aleppo.
 15. Därmed hotar de i ett slag tillförseln av varor och förnödenheter till den västra, regeringskontrollerade delen av Aleppo.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillförsel är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.



Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inflöde en synonym till tillförsel. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.