Synonymer till tillfrågad

Tillfrågad kan beskrivas som ”som har fått en viss fråga”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillfrågad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till tillfrågad

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till tillfrågad.

Vad är motsatsen till tillfrågad?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillfrågad.

Vad betyder tillfrågad?

 1. som har fått en viss fråga

Hur böjs tillfrågad?

 1. tillfrågad
 2. tillfrågade
 3. tillfrågat

Hur kan ordet tillfrågad användas?

Följande exempelmeningar visar hur tillfrågad kan användas.

 1. 55 procent av de tillfrågade svarade att de var nöjda med regeringen

Hur används ordet tillfrågad i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet tillfrågad används i vanlig text.

 1. En undersökning i 15 afrikanska länder gjord av forskningsnätverket Afrobarometer visade att endast 47 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att vaccinera sig.
 2. I mätningen räknar de tillfrågade nu med att BNP ökar 3,5 procent på ett år, jämfört med 3,7 procent i förra mätningen.
 3. Över en tredjedel av de tillfrågade i Grekland och Polen, samt nästan en tredjedel i Ungern, tror att "judar aldrig kommer att integreras fullt ut i samhället".
 4. Allt detta pressar lönsamheten och 56 procent av de tillfrågade lantbrukarna gör bedömningen att lönsamheten "är ganska dålig eller mycket dålig", en försämring med sex procentenheter jämfört med i våras.
 5. I den senaste partisympatiundersökningen, som genomfördes i slutet av juli, uppger hela 13,3 procent av de tillfrågade att de skulle rösta på partiet om det vore val i dag.
 6. I dag uppger 8,9 procent av de tillfrågade att de skulle rösta på partiet om det vore val i dag.
 7. Det totala antalet tillfrågade var 4 816 personer, men alla gick inte att nå eller ville inte delta.
 8. Två tredjedelar av bolagets tillfrågade mäklare tror att bostadsrättspriserna stå stilla det närmaste halvåret.
 9. Mer än hälften av de tillfrågade har svarat och nu inleds analysen som väntas bli klar någon gång under vintern.
 10. ai, uppger 95 procent av de tillfrågade att de tillämpar agila metoder.
 11. Majoriteten av de tillfrågade cheferna, 62 procent, uppger att de inte ser någon större skillnad på hur mycket man får gjort vid distansarbete.
 12. Även i Polen och Ungern håller en majoritet av de tillfrågade med.
 13. En majoritet av de tillfrågade instämmer i att elcyklar och elsparkcyklar bidrar till otrygghet i trafiken.
 14. Totalt utgör de som inte svarat 53 procent av det totala antalet tillfrågade som var 7138 personer.
 15. De höga kostnaderna har ifrågasatts och i en opinionsundersökning i somras uppgav en tredjedel av de tillfrågade att man i stället vill se att spelen ställs in.
 16. Det visar sig att ungefär var tredje tillfrågad har omvärderat sitt boende.
 17. Här framgår att 44 procent av de tillfrågade företagen upplever svårigheter att rekrytera personal till viktiga framtidsområden.
 18. Var tredje tillfrågad i undersökningen jobbade då heltid på distans, i Stockholm nästan varannan.
 19. I en annan undersökning svarar runt hälften av tusen tillfrågade chefer att de någon gång valt bort att rekrytera en ung person till följd av bristande skrivförmåga.
 20. Andelen som väljer att handla på nätet har enligt Postnord stabiliserat sig kring att vara nästan fyra av fem tillfrågade svenskar, där det fortfarande är kvinnorna som i större utsträckning är representerade än männen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?