tillgång

Synonymer till tillgång

access, förmåga, hjälpmedel, medel, resurs, styrka, vad du har

Motsatsord till tillgång

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillgång.

Vad betyder tillgång?

 1. möjlighet att utnyttja något, förfogande
 2. viktig resurs
 3. (ofta förbrukningsbara) produkter eller tjänster som behövs för eller underlättar för något, särskilt pengasummor
 4. enstaka person eller annat föremål som (betydelsefullt) underlättar något
 5. det att få och kunna använda något /användbart/, eller att ha tillträde till något skyddat område; speciellt i uttrycket ha tillgång till

Exempel på hur tillgång kan användas

 1. hotellets gäster har tillgång till Internet
 2. hon är en tillgång för företaget

Exempel på hur tillgång används i svenska tidningar

 1. Barn– och mödradödligheten har sjunkit väsentligt, en tredjedel av parlamentets platser är vikta åt kvinnor och en majoritet av befolkningen har tillgång till grundläggande hälso– och sjukvård.
 2. Träd i staden är en tillgång, luft renas och dagvatten sugs upp.
 3. Det här är en olaglig verksamhet och en trend vi behöver följa och med det försöka minska tillgången till smuggelsprit, säger Lina Andersson, chef för tullkriminalenheten vid Tullverkets gränsskyddsverksamhet i Stockholm.
 4. Även tysk underrättelsetjänst har fått tillgång till hemlig information, tack vare manipulerade algoritmer.
 5. Att vara tidigt ute, som Sydkorea, ger fördelar eftersom tillgång till tekniken skapar innovation.
 6. Han har inte specifik kunskap om försäljningen av tillgång till hackade konton, men nämner andra typer av manipulation – att köpa platser på spellistor med ett stort antal följare, eller att direkt köpa strömningar.
 7. Damberg träffade därför företrädare för byggbranschen på onsdagen för att diskutera åtgärder för att minska kriminellas tillgång till sprängmedel.
 8. Alibaba skriver i rapporten att man försöker lindra effekterna av coronaviruset genom att arbeta för att säkra tillgången på dagliga förnödenheter runt om i landet samt med hjälp av riktat stöd till handlare.
 9. Företagshemligheter, tekniska innovationer och egen forskning och utveckling är några exempel på immateriella tillgångar.
 10. En av dem handlar om tillgång på el och ett leveranssäkert elsystem.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av tillgång

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vad du har en synonym till tillgång. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.