tillgång

Tillgång är synonymt med vad du har och förmåga och kan bland annat beskrivas som ”möjlighet att utnyttja något, förfogande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillgång och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillgång

access, förmåga, hjälpmedel, medel, resurs, styrka, vad du har

Motsatsord till tillgång

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillgång.

Vad betyder tillgång?

 1. möjlighet att utnyttja något, förfogande
 2. viktig resurs
 3. (ofta förbrukningsbara) produkter eller tjänster som behövs för eller underlättar för något, särskilt pengasummor
 4. enstaka person eller annat föremål som (betydelsefullt) underlättar något
 5. det att få och kunna använda något /användbart/, eller att ha tillträde till något skyddat område; speciellt i uttrycket ha tillgång till

Böjningar av tillgång

 1. tillgång
 2. tillgångar
 3. tillgångarna
 4. tillgångarnas
 5. tillgångars
 6. tillgången
 7. tillgångens
 8. tillgångs

Exempel på hur ordet tillgång kan användas

 1. hotellets gäster har tillgång till Internet
 2. hon är en tillgång för företaget

Exempel på hur ordet tillgång används i svenska tidningar

 1. Att sjuksköterskorna inte alltid har tillgång till skyddsutrustning av bra kvalitet spelar också in, säger hon.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillgång är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vad du har en synonym till tillgång. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.