tillkom

Se även tillkommer.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillkom och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillkom

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till tillkom.

Motsatsord till tillkom

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillkom.

Vad betyder tillkom?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av tillkom.

Böjningar av tillkom

 1. tillkom

Exempel på hur ordet tillkom kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet tillkom används i svenska tidningar

 1. Thomas Lindén, avdelningschef vid kunskapsstyrning för hälso– och sjukvård vid Socialstyrelsen, säger att det var för att skydda patienterna under pandemin som rekommendationen att minska antalet fysiska läkarbesök på äldreboenden tillkom.
 2. De som tillkom var rutenium–106, niob–95 och zirkonium–95.
 3. Därefter tillkom ytterligare en skådespelare och snart en tredje.
 4. Även om den nya boken tillkom under en svår tid tycks den vara skriven med gott humör.
 5. De 15 miljarderna som tillkom i april är till för att kommunerna ska kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola, omsorg och kollektivtrafik under coronapandemin.
 6. Under 2019 tillkom tre nya platser vilket inte ens motsvarar en procent av behovet.
 7. – Marknadsmodellen vi har i dag tillkom på 90–talet och då hade vi ett helt annat elsystem.
 8. Och mot slutet av denna vurm tillkom sherrysillen på Operakällaren.
 9. Men Torgeby nekar till att banken har haft några kopplingar alls till Magnitskijhärvan – pengaflöden som gått genom SEB, kopplade till de misstänka bolagen, och som skulle kunna innebära brott mot den amerikanska sanktionslagen som tillkom 2012.
 10. Den utvidgade poststrejken och sympatistrejkerna tillkom sedan förhandlingar strandat på söndagskvällen.
 11. Oaktsam våldtäkt är en brottsrubricering som tillkom i samband med den nya sexualbrottslagen 2018.
 12. Dagens S/MP–regering, som tillkom med stöd över blockgränsen från C och L, är ett resultat av denna strategi.
 13. Fyra år efter branden tillkom Lagen om skydd mot olyckor, som både Gustaf och Per–Anders ser som en direkt följd av katastrofen.
 14. Den tillkom efter den stora turbulensen när Sverigedemokraterna röstade för alliansens budget hösten 2014.
 15. Bland de brott som tillkom under torsdagens häktningsförhandling finns fall i både Skellefteå och Jönköping.
 16. Efter andra världskrigets erfarenheter av totalitära samhällen tillkom de internationella konventionerna för att skydda individen från statligt överförmynderi.
 17. Senare tillkom även en stafettplats för herrlaget.
 18. Rekordåret började med Lasse Nielsen i januari och under sommarfönstret tillkom Kingsley Sarfo, Bonke Innocent, Johan Dahlin och Carlos Strandberg.
 19. I årets upplaga tillkom det sju nya så kallade ”Bibs”.
 20. Drygt hälften av de nystartade byggena tillkom i storstadsområdena, klart flest i Stor–Stockholm med över 18 500.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillkom är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.