tillkommande

Vi hittade 2 synonymer till tillkommande. Ordet tillkommande är en synonym till blivande och framtida och kan beskrivas som ”som ska bli make eller fru”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillkommande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Innehåll på sidan

Vilka synonymer finns till tillkommande?

Vi känner till 2 synonymer till tillkommande. Det kan dock skilja mycket i deras ton och hur de uppfattas.

 1. blivande
 2. framtida

Vad är motsatsen till tillkommande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillkommande.

Vad betyder tillkommande?

 1. som ska bli make eller fru

Hur böjs tillkommande?

 1. tillkommande

Hur kan ordet tillkommande användas?

Följande exempelmeningar visar hur tillkommande kan användas.

 1. hans föräldrar har ännu inte träffat hans tillkommande

Hur används ordet tillkommande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet tillkommande används i vanlig text.

 1. Moderaterna vill även införa ett skattehöjarstopp, som innebär att kommuner och regioner som höjer skatten under krisen går miste om hälften av de tillkommande statsbidragen.
 2. Inte bara för det befintliga resandet utan också för det tillkommande.
 3. Svunnen är den tid då vi lade sju sorters blomster under kudden för att hälsa sommaren välkommen och drömma om tillkommande kärlek.
 4. Göre härmed för Hwarjom och enom, som detta Wårt Privilegium företes, eller eljest til at läsa, förekommer, i synnerhet Wår tillkommande Stad Götheborgs Inwånare och deras Efterkommande för nu och ewärdeliga tider, wetterligt, kunnigt och uppenbarligen.
 5. ”Det här är ett tillkommande program utöver de pågående och löpande effektiviseringsprogram vi har.
 6. Säpo uppskattar att lagen skulle kunna leda till ett stort antal tillkommande förundersökningar per år.
 7. För att kunna tala om en samhällsekonomisk bedömning behöver också eventuella tillkommande nyttor tas med i kalkylen.
 8. Tågen behöver kanske gå tätare och järnvägen rustas upp för högre hastigheter, men kostnaden är låg jämfört med tillkommande infrastrukturkostnad i en storstad.
 9. Dessa kommer fortfarande att kunna tvingas betala gatukostnader även om de inte utnyttjar någon tillkommande byggrätt.
 10. Det kräver en lagändring så att gatukostnader får tas ut först när fastighetsägaren utnyttjar en tillkommande byggrätt och om byggrätten inte utvidgas ska det heller inte utgå några gatukostnader.
 11. I andra fall kan det bli beslut om tillkommande skatt och skattetillägg.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är blivande en synonym till tillkommande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på tillkommande