tillkommande

Tillkommande är synonymt med blivande och framtida och kan beskrivas som ”som ska bli make eller fru”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillkommande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillkommande

blivande, framtida

Motsatsord till tillkommande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillkommande.

Vad betyder tillkommande?

 1. som ska bli make eller fru

Böjningar av tillkommande

 1. tillkommande

Exempel på hur ordet tillkommande kan användas

 1. hans föräldrar har ännu inte träffat hans tillkommande

Exempel på hur ordet tillkommande används i svenska tidningar

 1. Inte bara för det befintliga resandet utan också för det tillkommande.
 2. Svunnen är den tid då vi lade sju sorters blomster under kudden för att hälsa sommaren välkommen och drömma om tillkommande kärlek.
 3. Göre härmed för Hwarjom och enom, som detta Wårt Privilegium företes, eller eljest til at läsa, förekommer, i synnerhet Wår tillkommande Stad Götheborgs Inwånare och deras Efterkommande för nu och ewärdeliga tider, wetterligt, kunnigt och uppenbarligen.
 4. ”Det här är ett tillkommande program utöver de pågående och löpande effektiviseringsprogram vi har.
 5. Säpo uppskattar att lagen skulle kunna leda till ett stort antal tillkommande förundersökningar per år.
 6. För att kunna tala om en samhällsekonomisk bedömning behöver också eventuella tillkommande nyttor tas med i kalkylen.
 7. Tågen behöver kanske gå tätare och järnvägen rustas upp för högre hastigheter, men kostnaden är låg jämfört med tillkommande infrastrukturkostnad i en storstad.
 8. Dessa kommer fortfarande att kunna tvingas betala gatukostnader även om de inte utnyttjar någon tillkommande byggrätt.
 9. Det kräver en lagändring så att gatukostnader får tas ut först när fastighetsägaren utnyttjar en tillkommande byggrätt och om byggrätten inte utvidgas ska det heller inte utgå några gatukostnader.
 10. I andra fall kan det bli beslut om tillkommande skatt och skattetillägg.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillkommande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är blivande en synonym till tillkommande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.