tillkommer

Används formellt.

Tillkommer kan bland annat beskrivas som ”kommer som tillägg, kommer till ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillkommer och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillkommer

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till tillkommer.

Motsatsord till tillkommer

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillkommer.

Vad betyder tillkommer?

 1. kommer som tillägg, kommer till 
 2. utgör rättighet eller skyldighet för
 3. blir till; skapas, kommer till 

Böjningar av tillkommer

 1. tillkom
 2. tillkomma
 3. tillkommen
 4. tillkommens
 5. tillkommer
 6. tillkommers
 7. tillkommit
 8. tillkommits
 9. tillkoms

Exempel på hur ordet tillkommer kan användas

 1. arbetet kostar 5000 kronor, och så tillkommer moms
 2. det tillkommer styrelsen att besluta i ärendet
 3. dramat "Fröken Julie" tillkom för drygt hundra år sedan

Exempel på hur ordet tillkommer används i svenska tidningar

 1. Produktionskedjorna är väsentligen utbyggda i och med att nya länder inte längre tillkommer som Kina, Indien och Östeuropa en gång gjorde.
 2. Några av de mest intressanta idéerna tillkommer under kaffepauserna.
 3. Ingen stor teknikprestation har tillkommit utan ett antal misslyckanden.
 4. Thomas Lindén, avdelningschef vid kunskapsstyrning för hälso– och sjukvård vid Socialstyrelsen, säger att det var för att skydda patienterna under pandemin som rekommendationen att minska antalet fysiska läkarbesök på äldreboenden tillkom.
 5. De som tillkom var rutenium–106, niob–95 och zirkonium–95.
 6. Inga nya pengar har tillkommit.
 7. Därefter tillkom ytterligare en skådespelare och snart en tredje.
 8. Även om den nya boken tillkom under en svår tid tycks den vara skriven med gott humör.
 9. Förutom de runt 600 miljoner kronor som polisutredningen tros ha kostat tillkommer bland annat kostnader för åklagare och för de två rättegångar som hölls mot Christer Pettersson.
 10. Vid en snabb havsnivåhöjning för 8 200 år sedan täcktes marken av lera och därefter har tjocka sandlager tillkommit.
 11. I sommar tillkommer ett tredje, även det i Falkenberg där också huvudkontoret ligger.
 12. Undvik tjänster med instegskostnader, bindningstider eller otydligheter såsom exempelvis extra avgifter för trafikkostnader (något som ofta tillkommer i efterhand i utländska molntjänster).
 13. Sedan dess har en mäktig granne tillkommit i form av Vasamuseet.
 14. Alla mina uppdrag har tillkommit genom de resultat jag har uppnått.
 15. Nu tillkommer det luftburna viruset som de isolerade folkgrupperna är ytterst känsliga för.
 16. De 15 miljarderna som tillkom i april är till för att kommunerna ska kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola, omsorg och kollektivtrafik under coronapandemin.
 17. Under 2019 tillkom tre nya platser vilket inte ens motsvarar en procent av behovet.
 18. Det lämnar komfortläget och här är tillkommer att den aktiva fjädringen (om man har det tillvalt) justeras för att ge en mjukare, mindre stötig färd.
 19. Men efter första rättegångsdagen konstaterade Loujain al–Hathlouls syster Lina att inget nytt tillkommit.
 20. – Marknadsmodellen vi har i dag tillkom på 90–talet och då hade vi ett helt annat elsystem.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillkommer är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.