tillstånd

Tillstånd är synonymt med tillåtelse och behov och kan bland annat beskrivas som ”tillåtelse, medgivande ”. Ordet är motsatsen till förbud.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillstånd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tillstånd

befogenhet, behov, behörighet, bekvämlighet, bemyndigande, beskaffenhet, bevarande, fara, fullmakt, förbättring, förtvivlan, gas, godkännande, herravälde, hälsa, koncession, kondition, licens, lov, läge, medgivande, motivation, oordning, ordning, permission, skick, skuld, spänning, status, stämning, säkerhet, tillåtelse

Motsatsord till tillstånd

förbud

Vad betyder tillstånd?

 1. tillåtelse, medgivande 
 2. läge, situation
 3. tillåtelse
 4. beskaffenhet, skick, status, läge

Böjningar av tillstånd

 1. tillstånd
 2. tillstånden
 3. tillståndens
 4. tillståndet
 5. tillståndets
 6. tillstånds

Exempel på hur ordet tillstånd kan användas

 1. hon fick tillstånd att gå hem tidigare från skolan
 2. patientens tillstånd har förbättrats

Exempel på hur ordet tillstånd används i svenska tidningar

 1. Nu har den grekiska regeringen dragit tillbaka tillståndet för det andra planet, säger Adam Györki, presschef på Tui Sverige, som åkte ned till Rhodos med det första planet.
 2. Regeringen hade just gett tillstånd att öppna terrasserna.
 3. Ett tecken på det är att det i gruppen långtidssjuka är många som beskriver många olika typer av symtom som lika gärna kan komma från andra sjukdomar och tillstånd.
 4. Lagen som delstaten Louisiana stiftat krävde att läkare som genomför aborter får ett särskilt tillstånd från ett sjukhus, som inte får ligga längre bort än fem kilometer från abortkliniken.
 5. Sedan den 1 januari i år behöver polisen inget särskilt tillstånd för kameraövervakning.
 6. Ska du vara uppriktig var du inte helt nöjd med sakernas tillstånd för tre månader sedan.
 7. Enligt Region Östergötland skadades även en man i 60–årsåldern allvarligt, men hans tillstånd är stabilt.
 8. Av dessa har en kunnat skrivas ut medan tillståndet för den andra beskrivs som icke–livshotande.
 9. EU–organet EESK har uttryckt oro över "demokratins sorgliga tillstånd i landet".
 10. Sedan verkar tillståndet ha försämrats.
 11. Det som Preem söker är tillstånd för en anläggning som ska omvandla tjockolja till drivmedel.
 12. ”En idyll är inte ett absolut tillstånd”, konstaterar Peter Englund i boken.
 13. Mikael Ljungberg blev deprimerad och hans tillstånd blev bara värre och värre.
 14. Syftet är att säkerställa att all utrustning antingen är CE–märkt, eller har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att användas under pandemin.
 15. I dag råder också stor osäkerhet om tillstånd för exempelvis vindkraftsprojekt kommer att ges, vilket gör den ekonomiska risken hög för projektutvecklare.
 16. Det är i tidskriften Science Immunology som amerikanska forskare redovisar ett första försök att behandla ett mycket allvarligt tillstånd som vissa covidpatienter drabbas av.
 17. Lokala medier rapporterar att hans tillstånd är stabilt.
 18. Fyra cypriotiska värdepappersbolag, som även varit verksamma i Sverige, har fått sina tillstånd tillbakadragna av cypriotiska tillsynsmyndigheten Cysec, skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.
 19. Åtta aktivister misstänks för skadegörelse eller brott mot skyddslagen efter en aktion som genomförts utan tillstånd vid en regeringsbyggnad i centrala Stockholm.
 20. En butiksägare i Uppsala som sålde tobak utan tillstånd fick nyligen tillbaka varor som polisen hade beslagtagit, skriver Upsala Nya Tidning.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tillstånd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tillåtelse en synonym till tillstånd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är förbud motsatsen till tillstånd.

Vad kollar andra på just nu?