tillsyn

Synonymer till tillsyn

behärskning, bevakning, förvaltning, koll, kontroll, makt, observation, passning, skyddstillsyn, skötsel, uppsikt, verifiering, övervaka, övervakning

Motsatsord till tillsyn

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tillsyn.

Vad betyder tillsyn?

 1. uppsikt, kontroll
 2. det att /formellt/ se till att något /i samhället/ fungerar och sköts som det skall /enligt normer för etik, säkerhet, miljö etc./
 3. övervakning /av person/
 4. tillsyningsman, tillsynsmyndighet

Exempel på hur tillsyn kan användas

 1. Lämna inte barnen utan tillsyn!

Exempel på hur tillsyn används i svenska tidningar

 1. Pappan fälls nu för vållande till kroppsskada eftersom han anses ha brustit i tillsynen över flickan.
 2. Inrikesministern anser bland annat att tillsynen av företag som har rätt att använda sprängämnen behöver bli bättre.
 3. Anställt avdelningsassistenter som kan hjälpa till med tillsyn, mediciner, mat och hygien.
 4. DO inledde tillsyn och kom fram till att skolan inte hade brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder, men att den inte uppfyllt kravet på att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.
 5. Det framgår av en tillsyn på Västerviksanstalten som Justitieombudsmannen gjort.
 6. Datainspektionen, som ansvarar för tillsynen för all kameraövervakning, menar att klagomålen på olaglig övervakning sedan dess har ökat.
 7. Den platschef som hade tillsyn över arbetsplatsen, och därmed var ansvarig för att säkra upp att personlig fallskyddsutrustning användes, döms villkorligt och får 60 dagsböter på sammanlagt 21 600 kronor.
 8. Även regler och tillsyn av redan befintliga skolor med religiös inriktning ska skärpas, enligt utredningens förslag.
 9. Transportstyrelsen, som är ansvarig för tillsyn inom luftfart, begär att Svenska fallskärmsförbundet (SFF) ser över sina rutiner.
 10. Inspektionen ska bedriva tillsyn, men myndigheterna får nu själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av tillsyn

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppsikt en synonym till tillsyn. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.