Synonymer till tolerans

Vi känner till 3 synonymer till tolerans. Ordet tolerans är en synonym till överseende och godkännande och kan bland annat beskrivas som ”tålamod med sådant som man egentligen ogillar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tolerans samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till tolerans

 1. accepterande
 2. godkännande
 3. överseende

Vilka ord betyder nästan samma sak som tolerans?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till tolerans. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. accept

Vad är motsatsen till tolerans?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tolerans.

Vad betyder tolerans?

 1. tålamod med sådant som man egentligen ogillar
 2. tillåten avvikelse från ett angivet värde
 3. fördragsamhet, felmarginal, förmåga att hantera eller tåla avvikelser från det förväntade eller önskade

Hur böjs tolerans?

 1. tolerans
 2. toleransen
 3. toleransens
 4. toleranser
 5. toleranserna
 6. toleransers

Hur kan ordet tolerans användas?

Följande exempelmeningar visar hur tolerans kan användas.

 1. toleransen mot sexuella avvikelser har ökat

Hur används ordet tolerans i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet tolerans används i vanlig text.

 1. Vad beror detta på? Är det så att ökad tolerans och en större kunskap om trans gör att människor vågar resa sig och berätta vilka de egentligen är? Jag önskar att det vore så enkelt att vi har att göra med ett socialt framåtskridande.
 2. Landet har länge varit en förebild för öppenhet och tolerans.
 3. Fartyget är lite speciellt byggt och har lägre tolerans för höga vågor, men jag är glad att kaptenen inte känner sig pressad på grund av tidsnöd utan tar de säkerhetsmarginalerna som behövs, säger Eva Rosman.
 4. Men exponeringstid är helt klart en begränsande faktor för deras tolerans mot höga temperaturer, säger Ricardo Neves.
 5. De gör många detaljer med tajta toleranser, och de gör det repetitivt – de får till det gång efter gång efter gång.
 6. De toleranser som krävs är så exakta, att jämfört med dem böjer sig även en normal aluminiumskiva som trä.
 7. Så kan vi lära oss tolerans i stället för fördömande, generositet i stället för avund, inse vikten av en anpassad rättvisestrategi i stället för en oreflekterad konformism och därmed äntligen förstå att jämlikhet också stavas olikhet.
 8. Det verkar som att möjligheten för att utveckla tolerans beror mer på hur länge man har haft en jordnötsallergi än hur allergisk man är, säger han.
 9. Jag tycker att det är bra att människor möter andra världar, man får bättre tolerans, insikt och kunskap om världen, men vi behöver göra tåget mer attraktivt för de resor som det är möjligt för.
 10. Samtidigt väntas tiotusentals människor resa till den östtyska staden där det på måndagskvällen hålls en rockkonsert för respekt och tolerans.
 11. Irlands bigotteri ställs mot holländsk öppenhet, där toleransen dock knäcks som ett rö i vinden när aids–epidemierna bryter ut.
 12. Många amerikaner åt dem i åratal, utvecklade tolerans och tvingades slutligen till gatans heroin.
 13. Opioiderna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans mot dem.
 14. En förklaring tros vara större medvetenhet om vad som är olagligt, minskad tolerans för brotten och att fler vågar berätta.
 15. Det är dags för en kraftfull fortbildningsinsats för svenska lärare i frågor om tolerans, skriver Bengt Westerberg.
 16. Generellt spås Riksbankens tolerans för låga inflationsutfall vara låg.
 17. Jag vet att du värnar om kunskap och vill att branschen ska minimera toleransen för rappakalja.
 18. Fastighetsnämnden har bland annat värderat hur man bygger en inkluderande stad, där stor kraft har lagts på nytänkande, gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet.
 19. Vi beskriver det som en tolerans, att de är jätteduktiga på att klara lågt syre.
 20. De tyder snarare på att vi tidigt utvecklat tolerans för och tillit till varandra, när det kommer till vårt uppehälle.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är överseende en synonym till tolerans. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?