trög

Synonymer till trög

bakom flötet, befängd, bister, blåst, dum, dumbom, dåsig, flegmatisk, hård, idiot, indolent, korkad, kärv, lat, långsam, maklig, ointelligent, pantad, seg, senfärdig, slö, stillastående, stupid, svår, sävlig, tillkrånglad, tjockskallig, tungrodd

Motsatsord till trög

energisk, livlig

Vad betyder trög?

 1. svår att sätta i rörelse
 2. som tänker långsamt
 3. (fysik) som besitter den vanliga egenskapen hos materia i ett icke-accelererande referenssystem att accelerera om och endast om en resulterande kraft verkar på föremålet; som lyder Newtons första lag
 4. svår att få i rörelse; som har hög friktion mot något
 5. (vard., lätt nedsättande, kort för trögfattad) som tänker långsamt eller dåligt; ointelligent

I uttryck:

 1. trög mage = förstoppning

Exempel på hur trög kan användas

 1. han var lite trög i starten och kom efter
 2. han är noggrann men lite trög

Exempel på hur trög används i svenska tidningar

 1. Tillväxtstakten på årsbasis var trots det den trögaste någonsin, skriver Reuters.
 2. År 2005 inleddes formella medlemsförhandlingar, som dock gick trögt.
 3. Jag lovar att förse våra politiker med ett armbrytarbord om det går trögt att komma överens efter valet om hur vi bäst går vidare och vilka konkreta åtgärder som bäst vidtas.
 4. Trots högkonjunktur går det trögt med att få utrikes födda i jobb, arbetslösheten i den här gruppen ligger skyhögt över den för inrikes födda.
 5. Mot Sirius gick det inledningsvis trögt och det stod 0–0 efter 45 minuter.
 6. Mathew Pryor har försökt över–tyga myndigheterna i Hongkong om att avsätta pengar för att starta fler takodlingar, men hittills har det gått trögt.
 7. – Det rullar nu, men det går trögt.
 8. Svensk export har gynnats av högkonjunkturen i europeisk industri – men det senaste halvåret har visat tecken på en allt trögare motor.
 9. På minussidan finns fortfarande en trög fastighetsbransch och detaljhandel, samt oron för ett handelskrig.
 10. Även om raset tycks ha stannat upp, går arbetet trögt.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av trög

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tungrodd en synonym till trög. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är energisk motsatsen till trög.