tröghet

Synonymer till tröghet

senfärdighet

Motsatsord till tröghet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tröghet.

Vad betyder tröghet?

 1. det att vara trög; det att inte förändras
 2. kroppars egenskap att bevara sin riktning och hastighet (enligt fysiken)
 3. (fysik) egenskapen hos materia i ett icke-accelererande referenssystem att accelerera om och endast om en resulterande kraft verkar på föremålet; egenskapen att lyda Newtons första lag
 4. det att tänka långsamt eller dåligt; det att vara trög till viss del

Exempel på hur tröghet kan användas

 1. det finns en naturlig tröghet i alla system

Exempel på hur tröghet används i svenska tidningar

 1. – I och med att det finns en tröghet i fasomvandlingen får man en bra energidensitet med den här tekniken, säger Jonas Eklind, vd på Azelio.
 2. Svängmassa är en inneboende fysikalisk egenskap hos stora roterande generatorer och kan beskrivas som en tröghet i generatorernas rotationsrörelser vilket bidrar till att frekvensen på stamnätet i Sverige förblir stabil trots störningar.
 3. Christopher Eckerberg, digitaliseringsansvarig för Vattenfalls elproduktion, tycker att det är positivt att det finns en tröghet i förändringsarbetet på grund av säkerhetskraven i kärnkraftsindustrin.
 4. Både Andreas Svensson, e–handelsexpert på handelns analysorganisation HUI Research, och ekonomiprofessor Ulf Johansson vid Lunds universitet pekar på möbelföretagets tröghet.
 5. Bakom trögheten på bostadsmarknaden ligger det ökade utbudet av nya bostäder, men också det faktum att priserna fallit ganska rejält under hösten vilket gjort säljare och köpare nervösa med färre avslut som följd.
 6. Man upprörs över trögheten i systemet och upplevelsen av att ledningen försöker mörka.
 7. I Sverige är ansvaret uppdelat mellan olika ministrar och departement vilket leder till tröghet, otydlighet och brist på initiativ.
 8. För att nå dit har vi en bit kvar internt och dessutom finns en inbyggd tröghet hos många kunder idag, säger Jan Skagerlund.
 9. Jane Lundgren Ericsson, chef för Svensk exportkredits (SEK) utlåningsverksamhet, bekräftar bilden av tröghet i affärer med Iran.
 10. Det finns en tröghet i mycket (kvinnan i kassan skriver långsamt och omsorgsfullt upp summan varje kund handlat för på ett papper som sedan samlas in av en annan) som gör att ett mastodontmonster som OS flyter trögt.
Källor

Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av tröghet

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är senfärdighet en synonym till tröghet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.