trolig

Trolig är synonymt med tänkbar och upptänklig och kan bland annat beskrivas som ”sannolik, rimlig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trolig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till trolig

förmodad, möjlig, plausibel, rimlig, sannolik, tänkbar, upptänklig

Motsatsord till trolig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till trolig.

Vad betyder trolig?

 1. sannolik, rimlig
 2. sannolik

Böjningar av trolig

 1. trolig
 2. troliga
 3. troligare
 4. troligast
 5. troligaste
 6. trolige
 7. troligt

Exempel på hur ordet trolig kan användas

 1. en trolig utveckling
 2. det är troligt att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga med 2 grader

Exempel på hur ordet trolig används i svenska tidningar

 1. Det är inte troligt att någon av dem får över 50 procent av rösterna i söndagens val, vilket krävs för att undvika en andra valomgång.
 2. Även om det är troligt att personer som tillfrisknar från covid–19 utvecklar immunitet så lyfter barnläkaren Peter Jung i USA risken för att viruset kan mutera.
 3. En liknande våg av attacker genomfördes i början av mars och det anses som troligt att det är samma grupp av hackare som ligger bakom båda kampanjerna.
 4. Om uppdraget måste skjutas upp, mest troligt på grund av vädret, är nästa uppskjutningstillfälle lördag den 30 maj.
 5. Skämtsamt har hon sagt att det är mer troligt att hon åker till Auckland i Nya Zeeland innan hon kan ta sig till Brisbane i granndelstaten Queensland.
 6. "Våra fynd tyder på att utan effektiva kontrollåtgärder, så är stora utbrott troliga i mer fuktiga klimat och sommarväder kommer inte att begränsa pandemins tillväxt betydande", skriver de i studien.
 7. Stadens hälsodepartement, som räknar in både bekräftade coronafall och troliga coronafall, sätter dödssiffran till drygt 15 000 personer.
 8. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är troligt att andra kvartalet blir en aning mer dämpat än normalt beroende på tidpunkterna för påverkan från strategiska kontrakt och den osäkerhet som följer av covid–19.
 9. Det är troligt att detta, för bara några hundra år sedan, när de gigantiska fåglarna (aepyornis) levde, inte var en öken, utan ett stort träskområde”.
 10. Och det är mycket troligt att Donald Trump under den närmaste tiden kommer att expandera sin makt med krisen som förevändning.
 11. Inflationen faller och framöver är sjunkande priser i coronakrisens spår ganska troligt.
 12. Med tanke på att Gustaf ansåg att denna uppgift var svårast, är kanske den första förklaringen troligast.
 13. Innan smittan kom över till människan hade viruset antagligen en mellanvärd, där forskning visat att myrkottar är den mest troliga kandidaten.
 14. Samordnaren vid SKR meddelade i samband med organisationens förslag att en trolig anledning varför frågan har varit så känslig är på grund av en politisk rädsla att framstå som kritisk mot Sveriges restriktiva hållning i narkotikafrågor.
 15. Affärsmagasinet Forbes rapporterade i somras, med utgångspunkt i en undersökning av ett nätsäkerhetsföretag, att konton på Spotify och Netflix är de mest troliga att hackas av alla underhållningstjänster på nätet.
 16. Oftast inte vattenkraft (dyrt att bygga), utan troligare saltlager, batterilager eller vätgaslager.
 17. Men det blir allt mer troligt att han lämnar klubben redan i sommar”, skriver RB Live.
 18. Kan givna Linn Persson, Mona Brorsson och Hanna Öberg – med högst troligt Elvira Öberg på förstasträckan – rubba favoriten Norge?.
 19. Det är troligt att människor i någon mån är förprogrammerade att lära sig vem som tillhör den egna gruppen och vem som inte gör det.
 20. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei–provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till trolig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tänkbar en synonym till trolig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?