trolig

Trolig är synonymt med tänkbar och upptänklig och kan bland annat beskrivas som ”sannolik, rimlig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trolig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till trolig

förmodad, möjlig, plausibel, rimlig, sannolik, tänkbar, upptänklig

Motsatsord till trolig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till trolig.

Vad betyder trolig?

 1. sannolik, rimlig
 2. sannolik

Böjningar av trolig

 1. trolig
 2. troliga
 3. troligare
 4. troligast
 5. troligaste
 6. trolige
 7. troligt

Exempel på hur ordet trolig kan användas

 1. en trolig utveckling
 2. det är troligt att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga med 2 grader

Exempel på hur ordet trolig används i svenska tidningar

 1. Studien pekar på trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering både i hemmet och på arbetet som troliga bidragande orsaker till skillnaderna.
 2. Att detta skulle leda till någon långsiktig harmoni uppe på departementen förefaller dock inte särskilt troligt.
 3. Den troliga brottsplatsen hade då undersökts av polisens tekniker och vittnen förhörts.
 4. Ett kraftigt överdrivet och skruvat förlöjligande av nutida datadriven journalistik, som får en föga trolig och våldsam final.
 5. Dessutom bildades C–kondriterna i yttre solsystemet, vilket gör det mindre troligt att de en gång bombarderade jorden full med vatten.
 6. Om det bara finns ett inlägg i boken, exempelvis en e–postadress eller ett telefonnummer, är det troligt att det handlar om en enstaka kontakt.
 7. Det gör att det troliga beskedet som Finlands friidrottsförbund ska ge det svenska på torsdagen, enligt indikationer som svenskarna fått, är att den traditionella friidrottskampen i Tammerfors den 5–6 september ställs in.
 8. – Det är mer troligt att Lukasjenko nu tar till våld, arresterar folk och sätter in kravallpolis än att han skulle ge efter.
 9. Anders Sannerstedt, statsvetare och docent vid Lunds universitet som forskar om SD säger att det är troligt att partiets medlemsutskott efter Kvällspostens granskning kommer att ta upp Brinkåker ”för prövning på något sätt”.
 10. Att de skulle utföra direkta intrång eller liknande är inte  troligt med tanke på risken för förbud eller att företaget bryts upp.
 11. Och det är inte troligt, under hösten och vintern bedöms skillnaderna avta.
 12. Till exempel, att skapa en livskraftig produkt snarare än en helt utbyggd produkt minskar inte risken för fel, om något är det mindre troligt att det accepteras.
 13. Att den här skulle simma vidare och ta sig ut i Vänern menar han är mindre troligt.
 14. Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för det kommande året där det som lyfts fram som mest troligt är en relativt kraftig ökning tidigt på hösten följt av en ojämn spridning och olika lokala toppar.
 15. Enligt henne är det troligast att det mamman till slut kommer att dömas till skyddstillsyn.
 16. Vi kan inte fastslå huruvida den orsakades av en bakterie eller av ett virus, som coronaviruset, men det är den mest troliga förklaringen, säger Michele Augusto Riva, en av forskarna vid Università di Milano–Bicocca.
 17. Det är inte troligt att någon av dem får över 50 procent av rösterna i söndagens val, vilket krävs för att undvika en andra valomgång.
 18. Även om det är troligt att personer som tillfrisknar från covid–19 utvecklar immunitet så lyfter barnläkaren Peter Jung i USA risken för att viruset kan mutera.
 19. En liknande våg av attacker genomfördes i början av mars och det anses som troligt att det är samma grupp av hackare som ligger bakom båda kampanjerna.
 20. Om uppdraget måste skjutas upp, mest troligt på grund av vädret, är nästa uppskjutningstillfälle lördag den 30 maj.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till trolig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tänkbar en synonym till trolig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.