tvärvetenskaplig

Tvärvetenskaplig kan beskrivas som ”som representerar flera vetenskaper”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tvärvetenskaplig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till tvärvetenskaplig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till tvärvetenskaplig.

Motsatsord till tvärvetenskaplig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tvärvetenskaplig.

Vad betyder tvärvetenskaplig?

 1. som representerar flera vetenskaper

Böjningar av tvärvetenskaplig

 1. tvärvetenskaplig
 2. tvärvetenskapliga
 3. tvärvetenskapligt

Exempel på hur ordet tvärvetenskaplig kan användas

 1. en tvärvetenskaplig grupp med historiker, arkeologer och språkvetare

Exempel på hur ordet tvärvetenskaplig används i svenska tidningar

 1. I och med att Lunds universitet rymmer hela åtta fakulteter har vi en extrem tvärvetenskaplig potential, men det saknades organiserad kompetensutväxling mellan grupperna.
 2. Nästa höst ska Magasin III återuppstå i en ny form och planerar under uppehållet även sin roll i Accelerator, ett tvärvetenskapligt institut och konstnärlig mötesplats på Stockholms Universitet.
 3. – Det är ett tvärvetenskapligt projekt, med allt från arkitektur och byggkonstruktion till energiteknik, strömningslära, elkraft, reglerteknik och datavetenskap.
 4. När Karin lämnade chefskapet för Sofia behandlingshem anställdes hon vid stiftens Kvinnoforum där hon bland annat ledde en tvärvetenskaplig forskargrupp med 20–tal forskare under många år.
 5. Tanken är att ledamöterna ska ha en hög och tvärvetenskaplig kompetens.
 6. Tanken är att rådet ska vara tvärvetenskapligt och bestå av oberoende forskare.
 7. Antikskolan startade hösten 1996 med syfte att tillhandahålla en högkvalitativ tvärvetenskaplig utbildning med inriktning på konst och antikviteter.
 8. Sådana kurser skulle inte nödvändigtvis förlänga universitetsstudierna, men bidra till en mer tvärvetenskaplig humaniora och samhällsvetenskap, under förutsättning att man på alla nivåer ställer högre krav.
 9. Redan 1996 startade Stockholms Auktionsverk ”Antikskolan” med syftet att tillhandahålla en tvärvetenskaplig utbildning med inriktning på konst och aktiviteter.
 10. Alla projekten är tvärvetenskapliga och bygger på samarbeten mellan forskare, studenter och personer från hästnäringen.
 11. Där bedrivs en tvärvetenskaplig forskning som rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa.
 12. Jag pläderar således starkt för mer tvärvetenskaplig nationalekonomisk forskning och undervisning – men som komplement till dagens nationalekonomiska utbildning och ej som ersättning!.
 13. Lunds universitet och Simrishamns kommun har skrivit under en avsiktsförklaring om att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
 14. Det finns exempel på tvärvetenskaplig utveckling inom sjuk- och tandvården där psykologisk metodik används med goda resultat.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till tvärvetenskaplig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.