tvingande

Synonymer till tvingande

obligatorisk

Motsatsord till tvingande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till tvingande.

Vad betyder tvingande?

 1. det att tvinga

Exempel på hur tvingande används i svenska tidningar

 1. Det handlar bland annat om att ändra återkallelseregeln så att grunden för att återkalla ett tillstånd ”får” göras, i dag är regeln tvingande genom ordet ”ska”.
 2. I Regeringsformens sjunde kapitel finns ett tvingande beredningskrav.
 3. Med tvingande återanvändning och cirkulär ekonomi räcker det med ett.
 4. Sverige driver linjen med en tvingande omfördelning av flyktingar, där alla länder måste ta emot flyktingar när ett EU–land utsätts för en flyktingvåg.
 5. "Mot denna bakgrund vill vi uttrycka vår oro och förvåning då regeringsförslag bereds på avfallsområdet med tvingande investeringar om 9,1 miljarder som följd utan märkbar miljönytta", skriver FTI bland annat i brevet till statsministern.
 6. Tjeckien hör till vägrarfronten i EU och Finland säger också nej till tvingande EU–regler, men tar emot asylsökande på frivillig grund.
 7. Östtimor tog den långvariga gränskonflikten till Haagtribunalen som har beordrat en tvingande uppgörelse mellan de två parterna.
 8. Ett tvingande förtydligande av kommunernas brottsförebyggande ansvar måste också till för att stärka det långsiktiga arbetet mot brott.
 9. För ett år sedan fanns det också brett stöd i EU–kretsen för den svenska linjen, men under hösten argumenterade färre länder öppet för tvingande nationella kvoter.
 10. Om vi börjar protestera och göra mer moraliska val kan det skapa det tryck som beslutsfattarna behöver för att fatta globala tvingande beslut för att hindra klimat– och miljöförstöringen i antropocens tidevarv.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av tvingande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är obligatorisk en synonym till tvingande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.